6. SINIF SOSYAL BİLGİLER

Bu Sayfada 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Müfredatına uygun olarak hazırlanmış, çoktan seçmeli sorular mevcuttur. Test butonlarına tıklayarak çoktan seçmeli sorulara ulaşabilir, çözdükten sonra cevaplarını kontrol edebilrsin.

TÜM KONULAR TESTİ

Ünite ayrımı olmaksızın, Tüm 6. Sınıf Soruları arasından Rastgele seçilen sorulardan oluşan testi hemen altta bulabilirsin. Unutma! Testi, her tekrar başlattığında, Soru Havuzumuzdan yepyeni sorular seni bekliyor olacak.

0%

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Testi

1 / 10

I- Avrupa’daki kavimlerin kaynaşması sonucu yeni milletler ortaya çıktı.
II- İlk Çağ kapandı, Orta Çağ başladı.
III- Avrupa’daki merkezi krallıklar zayıfladı.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Kavimler Göçünün sonuçlarından biridir?

2 / 10

Aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

3 / 10

*Milliyetçi bir Türk-İslam devletidir.
*Türkçeyi resmi dil olarak kabul etti.
*Bu devlet döneminde Kutadgu Bilig, Divanü Lugatit-Türk gibi eserler yazıldı.

Yukarıda anlatılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

Aşağıda siyasi partilerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

5 / 10

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşmanın faydalarından biri değildir?

6 / 10

  • "Yavru vatan" olarak bilinir.
  • Resmi olarak tanıyan tek ülke Türkiye’dir.
  • Ülkemiz dünya kamuoyunda bu ülkenin haklarını korumaktadır.

Yukarıda bilgileri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 10

  • SSCB’nin dağılmasından sonra kurulmuştur.
  • Kurulduğu yıldan beri Türkiye ile dostane bir ilişkiye sahiptir. Bu iki ülkenin vatandaşları birbirlerini "kardeş ülke" olarak görmektedir.
  • Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı yapımı için Türkiye destek vermiştir.

Yukarıda bilgileri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 10

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin göreceli konumundan dolayı ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?

9 / 10

Kültür, toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktarılan değerler bütününe verilen isimdir.

I- Dil
II-Gelenek-görenekler
III-Tarih

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Milli Kültürü oluşturan unsurlar arasında yer alır?

10 / 10

*Denizcilik faaliyetleriyle bilinmektedir.
*İzmir ve çevresinde kurulmuştur.
*İlk Türk donanmasını kurmuştur.

Yukarıda verilen bilgiler Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden hangisiyle ilgilidir?

Puanınız

0%