6. SINIF SOSYAL BİLGİLER

Bu Sayfada 6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Müfredatına uygun olarak hazırlanmış, çoktan seçmeli sorular mevcuttur. Test butonlarına tıklayarak çoktan seçmeli sorulara ulaşabilir, çözdükten sonra cevaplarını kontrol edebilrsin.

TÜM KONULAR TESTİ

Ünite ayrımı olmaksızın, Tüm 6. Sınıf Soruları arasından Rastgele seçilen sorulardan oluşan testi hemen altta bulabilirsin. Unutma! Testi, her tekrar başlattığında, Soru Havuzumuzdan yepyeni sorular seni bekliyor olacak.

0%

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Testi

1 / 10

Dünya üzerinde bulunduğumuz bir yeri belirlemek için koordinat sistemini kullanırız. Bununla ilgili olarak paralel ve meridyen çizgileri belirlenmiştir. Dünya üzerindeki bir yerin paralel ve meridyenlere göre belirtilmesine ne denir?

2 / 10

*Yer altında bulunan sıcak suyun yeryüzüne çıkmasıyla kullanılır.
*Bu enerji sayesinde elektrik enerjisi üretilebilir.
*Kaplıcalar kurularak turizme katkı sağlar.

Yukarıda bazı özellikleri verilen enerji türü aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 10

*Kağıt ve karton üretimi yapılır.
*Mobilya üretimi yapılır.
*Doğa turizmine katkı sağlar.

Yukarıda bazı örnekleri verilen ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

*Geçmişte yaşanmış olayları yer, zaman, neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyen daldır.
*İnsanların davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen daldır.
*Çevremizi, dünyayı ve doğal çevre ile insanlar arasındaki ilişkileri inceleyen daldır.

Yukarıda bazı sosyal bilim dallarıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Aşağıdaki sosyal bilim dallarından hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir?

5 / 10

Ali öğretmen, derste ‘’Kültürümüzü Oluşturan Unsurlar’’ konusunu işlerken aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

-Bizim kültürümüze ait yiyecekler, giyecekler, el sanatları, düğünler, eğlenceler vb. _______’i oluşturur. Bu sayede toplum olarak bir araya gelir ve ortak duygularda buluşabiliriz.

Buna göre Ali öğretmen kültürümüzü oluşturan unsurlardan hangisini açıklamıştır?

6 / 10

Ali öğretmen öğrencilerine, "Demokrasilerde insanlar özgür iradeleriyle karar verebilir. Hiç kimseye ayrıcalık tanınamaz." açıklamasını yapmıştır.

Yukarıda verilen bilgiye göre Ali öğretmen demokrasinin temel ilkelerinden hangisini anlatmaktadır?

7 / 10

Kültür, toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktarılan değerler bütününe verilen isimdir.

I- Dil
II-Gelenek-görenekler
III-Tarih

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Milli Kültürü oluşturan unsurlar arasında yer alır?

8 / 10

*Maniheizm dinini benimsemişlerdir. Maniheizm dini, et yemeyi ve savaşmayı yasakladığı için savaşçılık yetenekleri zamanla azalmıştır. Bu dinin etkisiyle yerleşik hayata geçmişlerdir. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olmuşlardır.

Yukarıda anlatılan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 10

Aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

10 / 10

I-Doğal gaz
II-Fındık
III-Yolcu uçağı

Yukarıda verilen ürünlerden hangisi ya da hangileri ülkemizin ihraç ettiği ürünlerden biridir?

Your score is

0%