5.Sınıf Fen Bilgisi Ünite-5 Işığın Yayılması Test-1

0%

5.Sınıf Fen Bilgisi Işığın Yayılması Test-1

1 / 10

Yukarıda verilen aydınlatma araçlarından hangilerinde ışığın yayılması doğru gösterilmiştir?

2 / 10

Şekilde bir yüzeye gönderilen ışınların yansımaları gösterilmiştir.

Bu olaya göre,
I. Dağınık yansıma olarak adlandırılır.
II. Yüzey, buruşuk alüminyum folyo olabilir.
III. Bu yüzeyde net bir görüntü oluşmaz.
ifadelerinden hangileri doğrudur?

3 / 10

Burak plastik bahçe hortumunu aşağıdaki gibi değişik şekillerle tuttuğunda Selin’i görürken, Ceren ve Efşan’ı göremiyor

Buna göre, aşağıdakilerden hangisi bu olayı açıklayabilir?

4 / 10

Bir ışık ışını düzlem aynaya 40° lik gelme açısı ile gönderiliyor ve ışın şekildeki gibi yansıyor.

Buna göre yansıyan ışın ile ayna arasındaki açı kaç derecedir?

5 / 10

Bir ışınının aynadan yansıdıktan sonra izlediği yol ve oluşan açılar şekildeki gibidir.

Buna göre,
I. R ve T açıları birbirine eşittir.
II. P ve Z açıları birbirine eşittir.
III. T ve Z açılarının toplamı 90° dir.
yargılarından hangileri doğrudur?

6 / 10

Aşağıda verilen ifadelerin başına doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazılması istenmiştir.

İfadelerD / Y
1. Gelen ışın, yansıyan ışın ve normal aynı düzlemdedir.
2. Düzgün yansımada gelme açısı her zaman yansıma açısına eşittir.
3. Yansıtıcı yüzeye dik gelen bir ışın yansımaya uğramadan yüzeyin diğer tarafına geçer.
4. Gelme açısı, gelen ışının ayna ile yaptığı açıya denir.

Tablo doğru şekilde tamamlandığında hangi seçenek elde edilir?

7 / 10

Aşağıda bir yüzeye gönderilen ışık ışını verilmiştir.

Buna göre,

I. a açısı 60° dir.

II. Yansıma açısı 60° dir.

III. 30° lik açı, gelme açısıdır.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

 

8 / 10

Yukarıdaki ifadeler doğruysa D, yanlışsa Y yönünde ilerlenirse kaç numaralı çıkışa ulaşılır?

9 / 10

1 ve 2 numaralı düz aynalar, şekildeki gibi birbirine dik konumda bulunmaktadır.

1. ayna yüzeyi ile 40° lik açı yapacak şekilde gelen ışık ışını, yansıdıktan sonra 2. ayna yüzeyinden kaç derecelik açı ile yansır?

10 / 10

I. Işık yayan cisimlere ne denir?
II. Işığın izlediği yolu gösteren düz çizgilere ne denir?
III. Işığın yol almasına ne denir?
IV. Işık nasıl yayılır?

Yukarıdaki sorulardan hangisinin cevabına bulmacanın içinde yer verilmemiştir?

Skorunuz

0%