6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ünite-7 Uluslararası İlişkilerimiz Test-1

0%

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ünite-7 Uluslararası İlişkilerimiz Test-1

1 / 10

 • "Yavru vatan" olarak bilinir.
 • Resmi olarak tanıyan tek ülke Türkiye’dir.
 • Ülkemiz dünya kamuoyunda bu ülkenin haklarını korumaktadır.

Yukarıda bilgileri verilen devlet aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 10

25 Aralık 1991 tarihinde Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin(SSCB) dağılmasıyla birçok devlet bağımsızlığını ilan etmiştir.

I-Azerbaycan
II-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
III-Özbekistan

Yukarıda verilen devletlerden hangisi ya da hangileri SSCB’nin dağılmasından sonra kurulan Türk Cumhuriyetlerinden biridir?

3 / 10

Ülkemiz uluslararası birçok kuruluşun üyesi veya kurucusu olmuştur.

 • Merkezi Suudi Arabistan’ın Cidde şehrindedir.
 • Üye devletler arasındaki işbirliği ve dayanışmayı güçlendirmek için kurulmuştur.
 • Türkiye, kurucu üyeleri arasındadır.

Yukarıda bilgileri verilen kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

 • Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerin güçlenmesi ve sosyal, ekonomik ve kültürel alanda işbirliğini geliştirmek amacıyla kurulan bir kuruluştur.
 • Ortak değerlere sahip olduğumuz ülkelerle birlikte birçok bölgede Türk dış politikasının uygulayıcısı olmuştur.

Yukarıda anlatılan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 10

 • SSCB’nin dağılmasından sonra kurulmuştur.
 • Kurulduğu yıldan beri Türkiye ile dostane bir ilişkiye sahiptir. Bu iki ülkenin vatandaşları birbirlerini "kardeş ülke" olarak görmektedir.
 • Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı yapımı için Türkiye destek vermiştir.

Yukarıda bilgileri verilen ülke aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

Aşağıda verilen devletlerden hangisi Türkiye ile komşu olan bir devlet değildir?

7 / 10

Ülkemizin ekonomik ilişkileriyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

8 / 10

I-Doğal gaz
II-Fındık
III-Yolcu uçağı

Yukarıda verilen ürünlerden hangisi ya da hangileri ülkemizin ihraç ettiği ürünlerden biridir?

9 / 10

Aşağıda verilen devletlerden hangisiyle ülkemizin yaptığı ticaret diğerlerine göre daha azdır?

10 / 10

Aşağıda verilenlerden hangisi ülkemizin ithal ettiği ürünlerden biri değildir?

Puanınız

0%