5. SINIF FEN BİLGİSİ

Bu Sayfada 5. Sınıf Fen Bilgisi Ders Müfredatına uygun olarak hazırlanmış, çoktan seçmeli sorular mevcuttur. Test butonlarına tıklayarak çoktan seçmeli sorulara ulaşabilir, çözdükten sonra cevaplarını kontrol edebilrsin.

TÜM KONULAR TESTİ

Ünite ayrımı olmaksızın, Tüm 5. Sınıf Soruları arasından Rastgele seçilen sorulardan oluşan testi hemen altta bulabilirsin. Unutma! Testi, her tekrar başlattığında, Soru Havuzumuzdan yepyeni sorular seni bekliyor olacak.

0%

5.Sınıf Fen Bilgisi Tüm Konular Testi

1 / 10

Ali öğretmen öğrencilerine "Sürtünme kuvveti aşağıdakilerden hangisi ya da hangilerine bağlıdır?" sorusunu sormuştur.

I- Yüzeyin pürüzlü olması
II- Cismin ağırlığı
III- Yüzey alanının büyüklüğü

Yukarıdaki soruya doğru cevap vermek isteyen bir öğrenci aşağıdakilerden hangisini seçmelidir?

2 / 10

Kuvvet ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

3 / 10

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

4 / 10

I. Işık yayan cisimlere ne denir?
II. Işığın izlediği yolu gösteren düz çizgilere ne denir?
III. Işığın yol almasına ne denir?
IV. Işık nasıl yayılır?

Yukarıdaki sorulardan hangisinin cevabına bulmacanın içinde yer verilmemiştir?

5 / 10

Yukarıda verilen bir bölgeye ait özelliklerden hangisi bölgedeki biyoçeşitliliği doğrudan etkilemez?

6 / 10

Aşağıdakilerden hangisi yararlı mikroskobik canlılar kullanılarak üretilebilen besinlerden biri değildir?

7 / 10

Ali öğretmen öğrencilerine aşağıdaki soruları sormuştur.

  1. Çiçekli bitkilerde besin üretimi, solunum ve terlemede görev alan kısım hangisidir?
  2. Üzerinde bulunduğu besinlerin çürümesine neden olan mantar türü aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıda verilen bilgilere göre 1.soruyu cevaplayan öğrenci hangi cevabı vermelidir?

8 / 10

Bir elektrik devresinde ampulün içine yerleştirildiği yere _________ denir.

Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir?

9 / 10

Aşağıdakilerden hangisi sürtünme kuvvetini artırmak için yapılabilir?

10 / 10

I- Yağmur damlalarının yere düşmesi
II- Mıknatısın toplu iğneleri çekmesi
III- Dişlerin fırçalanması

Yukarıda verilen örneklerden hangisi ya da hangileri temas gerektiren kuvvetler arasında yer alır?

Your score is

0%