5. SINIF FEN BİLGİSİ

Bu Sayfada 5. Sınıf Fen Bilgisi Ders Müfredatına uygun olarak hazırlanmış, çoktan seçmeli sorular mevcuttur. Test butonlarına tıklayarak çoktan seçmeli sorulara ulaşabilir, çözdükten sonra cevaplarını kontrol edebilrsin.

TÜM KONULAR TESTİ

Ünite ayrımı olmaksızın, Tüm 5. Sınıf Soruları arasından Rastgele seçilen sorulardan oluşan testi hemen altta bulabilirsin. Unutma! Testi, her tekrar başlattığında, Soru Havuzumuzdan yepyeni sorular seni bekliyor olacak.

0%

5.Sınıf Fen Bilgisi Tüm Konular Testi

1 / 10

Bir elektrik devresinde ampulün içine yerleştirildiği yere _________ denir.

Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir?

2 / 10

Yukarıda verilen bir bölgeye ait özelliklerden hangisi bölgedeki biyoçeşitliliği doğrudan etkilemez?

3 / 10

Şekilde sembolleri verilen devre elemanlarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

4 / 10

Elektrik devreleri çizilirken devre elemanlarının sembollerinin kullanılması ile ilgili,

I. Zamandan tasarruf sağlanır.
II. Bilimde ortak dil oluşur.
III. Çizimler hatasız hale gelir.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

5 / 10

Aşağıda bazı maddelere ait kaynama noktaları verilmiştir.

MaddeKaynama Noktası (°C)
Alüminyum2470°C
Gümüş2162°C
Demir2868°C
Bakır2567°C

Alüminyum, gümüş, demir ve bakırdan 50’şer gram alınarak toplam 200 g ağırlığındaki bir metal karışımı elde ediliyor. Bu karışım 2400 °C sıcaklığında, hava çıkışı olan bir fırına konuluyor. Yeteri kadar beklendikten sonra kalan katı madde fırından çıkarılıp tekrar tartılıyor.

Fırından çıkarılan katının kütlesi tartıldığında kaç gr gelir?

6 / 10

Ali öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki bilgileri vermiştir.

  • Yeni ay evresinden bir hafta sonra oluşur.
  • Güneş, Ay’ın Dünya’dan görünen yüzünün sağ kısmını aydınlatır.
  • Ay’ın yüzeyi Dünya’dan "D" şeklinde görünür.

Yukarıda verilen bilgiler Ay’ın hangi evresiyle ilgilidir?

7 / 10

Ali öğretmen öğrencilerine aşağıdaki soruları sormuştur.

  1. Çiçekli bitkilerde besin üretimi, solunum ve terlemede görev alan kısım hangisidir?
  2. Üzerinde bulunduğu besinlerin çürümesine neden olan mantar türü aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıda verilen bilgilere göre 2.soruyu cevaplayan öğrenci hangi cevabı vermelidir?

8 / 10

MaddeErime noktası (°C)
Civa-39
Oksijen-218
Su0

Yalnızca tablodaki verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

9 / 10

Tablodaki devre elemanlarından hangisinin görevi yanlış verilmiştir?

10 / 10

Şekilde verilen devre elemanlarının sembolleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

Skorunuz

0%