5.SINIF TÜM DERSLER DENEME SINAVI

Tüm derslerden 10'ar sorudan oluşan Online Deneme Sınavı. Testi Tekrar Başlattığında, Soru Havuzundan Yepyeni Sorular Senin İçin Hazır Olacak.

TÜRKÇE
0
MATEMATİK
0
FEN BİLGİSİ
0
SOSYAL BİLGİLER
0
İNGİLİZCE
0
0%

5.SINIF TÜM DERSLER DENEME SINAVI

1 / 50

Kategori: 5.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdakilerin hangisinde “kişisel görüş” (öznellik) söz konusudur?

2 / 50

Kategori: 5.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sebep – sonuç” ilişkisi vardır?

3 / 50

Kategori: 5.SINIF TÜRKÇE

*Topkapı Sarayı turistik bir yerdir.
*Okula giderken beni de alır mısın?
*İnanıyorumki yüksek bir not alacaksın.
*En mükemmel dildir türkçe.

Yukarıdaki cümlelerden kaç tanesinde yazım yanlışı vardır?

4 / 50

Kategori: 5.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yazım yanlışı vardır?

5 / 50

Kategori: 5.SINIF TÜRKÇE

Hangi cümlenin sonuna üç nokta gelmelidir?

6 / 50

Kategori: 5.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işaretleri yanlış kullanılmıştır?

7 / 50

Kategori: 5.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’koşul’’ anlamı vardır?

8 / 50

Kategori: 5.SINIF TÜRKÇE

Altı çizili sözcüklerden hangisi soyut anlamlıdır?

9 / 50

Kategori: 5.SINIF TÜRKÇE

"Göz" sözcüğü hangi cümlede yan anlamda kullanılmıştır?

10 / 50

Kategori: 5.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

11 / 50

Kategori: 5.SINIF MATEMATİK

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? (1 ayı 30 gün olarak alınız.)

12 / 50

Kategori: 5.SINIF MATEMATİK

Sinemada film izlemeye giden Ali 20.30 da başlayacak gösterimin 1 saat 45 dakika süreceğini ve 10 dakikalık bir ara olacağını öğrenir. Buna göre film gösterimi kaçta bitecektir?

13 / 50

Kategori: 5.SINIF MATEMATİK

Yukarıdaki şekillerden hangisi prizma açınımı değildir?

14 / 50

Kategori: 5.SINIF MATEMATİK

Şekildeki ABCD dikdörtgeninde IABI= 7 cm ve IBCI= 4 cm ‘dir. Buna göre bu dikdörtgenin alanı kaç santimetrekaredir?

15 / 50

Kategori: 5.SINIF MATEMATİK

Bir doğru parçasının üzerine başlangıç ve bitiş noktaları dahil olmak üzere 5 cm aralıklarla 10 nokta işaretlenebiliyor. Bu doğru parçasının uzunluğu kaç milimetredir?

16 / 50

Kategori: 5.SINIF MATEMATİK

875 metre kaç dekametredir?

17 / 50

Kategori: 5.SINIF MATEMATİK

18 / 50

Kategori: 5.SINIF MATEMATİK

19 / 50

Kategori: 5.SINIF MATEMATİK

Ondalık gösterimi 0,3 olan sayının yüzde sembolü ile gösterimi aşağıdakilerden hangisidir?

20 / 50

Kategori: 5.SINIF MATEMATİK

K sayısı 17 ye bölündüğünde bölüm 50 kalan L ise, K aşağıdakilerden hangisi olamaz?

21 / 50

Kategori: 5.SINIF FEN BİLGİSİ

I- Yarasa
II- Tavuk
III- Yunus

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri memeli hayvanlara örnek olarak verilebilir?

22 / 50

Kategori: 5.SINIF FEN BİLGİSİ

Ali öğretmen öğrencilerine aşağıdaki soruları sormuştur.

  1. Çiçekli bitkilerde besin üretimi, solunum ve terlemede görev alan kısım hangisidir?
  2. Üzerinde bulunduğu besinlerin çürümesine neden olan mantar türü aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıda verilen bilgilere göre 2.soruyu cevaplayan öğrenci hangi cevabı vermelidir?

23 / 50

Kategori: 5.SINIF FEN BİLGİSİ

Ali öğretmen öğrencilerine aşağıdaki soruları sormuştur.

  1. Çiçekli bitkilerde besin üretimi, solunum ve terlemede görev alan kısım hangisidir?
  2. Üzerinde bulunduğu besinlerin çürümesine neden olan mantar türü aşağıdakilerden hangisidir?

Yukarıda verilen bilgilere göre 1.soruyu cevaplayan öğrenci hangi cevabı vermelidir?

24 / 50

Kategori: 5.SINIF FEN BİLGİSİ

Aşağıdakilerden hangisi çiçeksiz bitkilere örnek olarak verilebilir?

25 / 50

Kategori: 5.SINIF FEN BİLGİSİ

Aşağıda verilenlerden hangisi mantarlarla ilgili yanlış bir bilgidir?

26 / 50

Kategori: 5.SINIF FEN BİLGİSİ

  • Ay, Dünya ile Güneş’in arasındadır.
  • Ay’ın Dünya’ya dönük yüzü Güneş ışığını alamaz.
  • Ay, Dünya’dan görülmez.

Yukarıda verilen bilgiler Ay’ın hangi evresiyle ilgilidir?

27 / 50

Kategori: 5.SINIF FEN BİLGİSİ

Ali öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki soruları sormuştur.

1) Ay’ın kaç tane temel hareketi vardır?
2) Ay, Dolunay evresinde nasıl görünür?
3) Ay’ın ana evreleri arasında kaç gün vardır?
4) Ay, Son Dördün evresinde nasıl görünür?

Yukarıda bazı sorular verilmiştir. 4.soruyu cevaplayan bir öğrenci hangi seçeneği söylerse doğru cevabı vermiş olur?

28 / 50

Kategori: 5.SINIF FEN BİLGİSİ

Ali öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki soruları sormuştur.

1) Ay’ın kaç tane temel hareketi vardır?
2) Ay, Dolunay evresinde nasıl görünür?
3) Ay’ın ana evreleri arasında kaç gün vardır?
4) Ay, Son Dördün evresinde nasıl görünür?

Yukarıda bazı sorular verilmiştir. 1.soruyu cevaplayan bir öğrenci hangi seçeneği söylerse doğru cevabı vermiş olur?

29 / 50

Kategori: 5.SINIF FEN BİLGİSİ

Ay’ın Hilal evresiyle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

30 / 50

Kategori: 5.SINIF FEN BİLGİSİ

Ali öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki bilgileri vermiştir.

  • Yeni ay evresinden bir hafta sonra oluşur.
  • Güneş, Ay’ın Dünya’dan görünen yüzünün sağ kısmını aydınlatır.
  • Ay’ın yüzeyi Dünya’dan "D" şeklinde görünür.

Yukarıda verilen bilgiler Ay’ın hangi evresiyle ilgilidir?

31 / 50

Kategori: 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Edebi miraslarımızdan olan “İstiklal Marşı” nın yazarı kimdir?

32 / 50

Kategori: 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Tarımsal üretim yapan ve geçimini tarımla sağlayan kişilere ne denir?

33 / 50

Kategori: 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Ülkemizde farklı türlerde ekonomik faaliyetler yapılmaktadır. Aşağıdakilerden hangisi bu ekonomik faaliyetlerden değildir?

34 / 50

Kategori: 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Aşağıdakilerden hangisi sosyal ağlarda paylaşmamamız gereken kişisel bilgilerden değildir?

35 / 50

Kategori: 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Genel Ağ üzerinden alışveriş yapmak ne olarak adlandırılmaktadır?

36 / 50

Kategori: 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Sanal ortamda edindiğimiz her bilgiyi doğru olarak kabul etmeyerek doğru bilgiye ulaşmaya özen göstermeliyiz. Aşağıdakilerden hangisi bu amaçla yapabileceklerimizden değildir?

37 / 50

Kategori: 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Aşağıdakilerden hangisi teknolojinin insan hayatındaki olumlu etkilerinden biri değildir?

38 / 50

Kategori: 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER

1.      Toros, Erciyes…a.      Boğaz
2.      Bafra, Harran…b.      Dağ
3.      İstanbul, Çanakkale…c.       Ova

Yeryüzü şekilleri ile örnekleri verilmiştir. Doğru bir şekilde eşleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir?

39 / 50

Kategori: 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Aşağıdakilerden hangisi Anadolu’da kurulan uygarlıklardan değildir?

40 / 50

Kategori: 5.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Anadolu, günümüzde Türkiye topraklarının büyük bir kısmının olduğu bölgedir. Aşağıdakilerden hangisi Dicle ve Fırat Nehirleri arasında kalan bölgenin adıdır?

41 / 50

Kategori: 5.SINIF İNGİLİZCE

Your mother has a terrible headache. What should you say?

42 / 50

Kategori: 5.SINIF İNGİLİZCE

What should we do to stay healthy?

43 / 50

Kategori: 5.SINIF İNGİLİZCE

It is ..................................... . Tom usually drinks coffee at breakfast.

44 / 50

Kategori: 5.SINIF İNGİLİZCE

.................................
I can play hopscotch.
I like playing hide and seek.
My favourite acitivities are collecting stamps and dancing.

Which one can be the best title?

45 / 50

Kategori: 5.SINIF İNGİLİZCE

Pablo has ................................. on Tuesday and Friday. He loves running, playing soccer and jogging.

46 / 50

Kategori: 5.SINIF İNGİLİZCE

When do we celebrate Youth and Sports Day?

47 / 50

Kategori: 5.SINIF İNGİLİZCE

Alice goes ______ in Summer.

48 / 50

Kategori: 5.SINIF İNGİLİZCE

A  : Would you like to come to my birthday party?
B  : I’m sorry I can’t because ________.

49 / 50

Kategori: 5.SINIF İNGİLİZCE

Where is the Shopping Mall?

50 / 50

Kategori: 5.SINIF İNGİLİZCE

You buy a magazine in a _______.

Your score is

0%