6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ünite-6 Yönetime Katılıyorum Test-1

0%

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ünite-6 Yönetime Katılıyorum Test-1

1 / 10

Aşağıda siyasi partilerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

2 / 10

I-Milli Egemenlik
II-Seçimler ve Temsil
III-Hukukun Üstünlüğü

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri demokrasinin temel ilkeleri arasında yer alır?

3 / 10

 • Egemenlik belli bir zümre ya da grubun elindedir.
 • Yöneticiler ait oldukları zümre ya da grup içinden seçilir.
 • Halk yönetimde söz sahibi değildir.

Yukarıda anlatılan yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

 • Ülkemizde ve dünyada gelişen olaylar hakkında bilgi sahibi olmak için televizyon izleyebilir,
  Genel Ağ’ı takip edebilir veya telefonla konuşabiliriz. Tüm bunlar anayasanın bize sağladığı
  haklar arasında yer alır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

5 / 10

 • Egemenlik tek bir kişinin elindedir.
 • Yöneticinin verdiği karara herkes uymak zorundadır.
 • Halk yönetimde söz sahibi değildir.

Yukarıda anlatılan yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

Aşağıda ülkemizin devlet yönetimi ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

7 / 10

Ali öğretmen öğrencilerine, "Demokrasilerde insanlar özgür iradeleriyle karar verebilir. Hiç kimseye ayrıcalık tanınamaz." açıklamasını yapmıştır.

Yukarıda verilen bilgiye göre Ali öğretmen demokrasinin temel ilkelerinden hangisini anlatmaktadır?

8 / 10

Mehmet öğretmen, derste öğrencilerine yönetim şekilleri konusunu anlattıktan sonra aşağıdaki soruları sormuştur.

 • Halkın ülke yönetiminde söz hakkı var mıdır?
 • Farklı görüşler ülke yönetiminde söz sahibi olabilir mi?

Yukarıda verilen iki soruya da "Evet" cevabını veren bir öğrenci hangi yönetim şeklinden bahsetmektedir?

9 / 10

 • Toplumun çeşitli sorunlarını çözmek için bir araya gelen bireyler tarafından oluşturulurlar.
 • Yardımlaşma, dayanışma ve iş birliği içinde hareket ederler.
 • Çeşitli alanlarda hizmet etmek amacıyla gönüllülük esasına göre kurulurlar.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

10 / 10

I- Kişiler ve kurumlar arasındaki sorunları kanunlara uygun olarak çözmeye çalışır.
II-Kanun koyabilir, değiştirebilir ve kaldırabilir.
III-Yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak antlaşmaları onaylayabilir.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri TBMM’nin yetki ve sorumlulukları arasında yer alır?

Puanınız

0%