5. SINIF TÜRKÇE

Bu Sayfada 5. Sınıf Türkçe Ders Müfredatına uygun olarak hazırlanmış, çoktan seçmeli sorular mevcuttur. Test butonlarına tıklayarak çoktan seçmeli sorulara ulaşabilir, çözdükten sonra cevaplarını kontrol edebilrsin.

TÜM KONULAR TESTİ

Ünite ayrımı olmaksızın, Tüm 5. Sınıf Soruları arasından Rastgele seçilen sorulardan oluşan testi hemen altta bulabilirsin. Unutma! Testi, her tekrar başlattığında, Soru Havuzumuzdan yepyeni sorular seni bekliyor olacak.

0%

5.Sınıf Türkçe Tüm Konular Testi

1 / 10

Aşağıdakilerin hangisi “nesnel” bir cümledir?

2 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmamıştır?

3 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “sebep – sonuç” ilişkisi vardır?

4 / 10

Aşağıdakilerden hangisi bilgilendirici bir metindir?

5 / 10

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlamında “kesinlik” vardır?

6 / 10

Aşağıdakilerden hangisi hikâye edici bir metinden alınmamıştır?

7 / 10

Çocuklar, beni de alın içinize
Ben de güzel oyunlar oynamayı bilirim.
Çocuklar, imreniyorum şimdi size
Yıllar oluyor ki kırıldı çemberim.

Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

9 / 10

İçimden hep iyilik geliyor
Yaşadığımız dünyayı seviyorum
Kin tutmak benim harcım değil
Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum
Parasız pulsuzum ne çıkar
Gelecek güzel günlere inanıyorum

Bu dizelerin şairi için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

10 / 10

Nasrettin Hoca, topluma ışık tutan ve halka düşünmeyi öğreten bilge bir kişidir. İçinde yaşadığı toplumu çok iyi
tanımıştır. Fıkralarını; insanların aile, komşuluk, dostluk ilişkilerinde gördüğü aksak yönleri düzeltmek ve onlara nasihat etmek amacıyla oluşturmuştur. Böylece insanları düşünmeye ve doğruluğa davet etmiştir.

Bu parçada Nasrettin Hoca’yla ilgili aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?

Your score is

0%