5. SINIF TÜRKÇE

Bu Sayfada 5. Sınıf Türkçe Ders Müfredatına uygun olarak hazırlanmış, çoktan seçmeli sorular mevcuttur. Test butonlarına tıklayarak çoktan seçmeli sorulara ulaşabilir, çözdükten sonra cevaplarını kontrol edebilrsin.

TÜM KONULAR TESTİ

Ünite ayrımı olmaksızın, Tüm 5. Sınıf Soruları arasından Rastgele seçilen sorulardan oluşan testi hemen altta bulabilirsin. Unutma! Testi, her tekrar başlattığında, Soru Havuzumuzdan yepyeni sorular seni bekliyor olacak.

0%

5.Sınıf Türkçe Tüm Konular Testi

1 / 10

Kültürün yüzlerce tanımı vardır. Bundan daha doğal bir şey de olamaz. Çünkü kültür, farklı olma hâlidir; farklılığın ürünüdür. İnsanların farklı coğrafyalarda, farklı iklimlerde kurdukları hayat biçimidir. Her bir aile, her bir topluluk kendi inancının, kendi ürününün, kendi tarzının kültürünü oluşturur. O hâlde kültürün en önemli özelliği farktır, farklılıktır.

Aşağıdakilerden hangisi bu metnin anahtar sözcüklerinden biri değildir?

2 / 10

I- Filmin bu kadar sıkıcı olacağını beklemiyorduk.
II- Bence bu konuyu tekrar konuşmalıyız.
III- Sergide yangın ile ilgili fotoğraflar vardı.
IV- İzmir’de hava sıcaklığı 32 derecedir.

Yukarıda verilen cümlelerin hangisi ya da hangileri “öznel” bir yargı içermektedir?

3 / 10

Hangi cümlede yazım yanlışı yoktur?

4 / 10

Aşağıdakilerin hangisinde yan anlamında kullanılmış bir sözcük vardır?

5 / 10

*Buraya geleceğini ailen biliyor mu

Yukarıdaki cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi yapılırsa cümle doğru olur?

6 / 10

Aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

7 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?

8 / 10

Çocuklar, beni de alın içinize
Ben de güzel oyunlar oynamayı bilirim.
Çocuklar, imreniyorum şimdi size
Yıllar oluyor ki kırıldı çemberim.

Bu dörtlüğün ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 10

1-Bugün matematik dersinde üçgenleri öğrendik.

2-Koşarken ayağımı incittim.

3-Bu ince davranışın için teşekkür ederim.

Yukarıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcükler hangi anlamlarıyla kullanılmıştır?

10 / 10

Hangi cümlenin sonuna üç nokta gelmelidir?

Skorunuz

0%