8.SINIF TÜM DERSLER DENEME SINAVI

Tüm derslerden 10'ar sorudan oluşan Online Deneme Sınavı. Testi Tekrar Başlattığında, Soru Havuzundan Yepyeni Sorular Senin İçin Hazır Olacak.

0
TÜRKÇE
0
MATEMATİK
0
FEN BİLGİSİ
0
SOSYAL BİLGİLER
0
İNGİLİZCE
0%

8.SINIF TÜM DERSLER DENEME SINAVI

1 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’sabırsızlıkla beklemek’’ anlamında bir deyim kullanılmıştır?

2 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmıştır?

3 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

4 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

I-Çorbaya limon sıkmayı çok severim.
II-Sandalyenin ayağı kırıldı.
III-İğneli laflarıyla kalbimi kırdı.

Yukarıdaki cümlelerde altı çizili sözcükler hangi anlamlarıyla kullanılmıştır?

5 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’açık’’ sözcüğü ‘’kolay anlaşılır’’ anlamında kullanılmıştır?

6 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

I-Ankara bu olaya tepkisini gösterdi.
II-Yavru vatanı ziyaret edeceğiz.
III-Yaşar Kemal’i mutlaka okumalısın.

Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ya da hangileri ad aktarmasına örnektir?

7 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlam kazanmıştır?

8 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir yolla meydana gelmiştir?

9 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’doğru’’ sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?

10 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

11 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

İşleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

x2-y2=15 ve x-y=3 ise x+y kaçtır?

13 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi özdeşlik değildir?

14 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

15 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

16 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

48 sayısının pozitif çarpanlarından kaç tanesi çift sayıdır?

17 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

120 sayısının kaç farklı asal çarpanı vardır?

18 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

Aşağıdakilerden hangisi 12 ve 18 sayılarının ortak katlarından biri değildir?

19 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

Yukarıdaki asal çarpanlar algoritmasında her harf farklı bir sayıyı temsil etmektedir. Bu asal çarpan algoritması ile ilgili şu bilgiler veriliyor:

I.     A sayısı 60’dır.
II.   B sayısı en küçük tek asal sayıdır.
III. C sayısının 2 tane asal çarpanı vardır.
Bu bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

20 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

45’in asal olmayan kaç pozitif çarpanı vardır?

21 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

DNA’ da eşlenme sırasında hatalar gerçekleşebilir. Aşağıda hatalar belirtilmiştir.

I- Tek zincirinde nükleotid eksikliği
II- Yanlış eşleşme
III- Karşılıklı zincirinde nükleotid eksikliği

Yukarıdaki hatalardan hangisi ya da hangileri onarılabilir?

22 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

Canlıların canlılık özelliği taşımasını sağlayan 4 tane kalıtsal yapı bulunur. Bunlar, Kromozom, DNA, Gen ve Nükleotid’dir. Kalıtsal yapıların basitten karmaşığa doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

23 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

*DNA’nın meydana getirdiği kalıtım maddesidir.
* DNA’nın en küçük yapı birimidir.
* DNA üzerindeki belli görevleri içeren kalıtım birimidir.

Yukarıda bazı kavramların açıklaması verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen kavramlardan hangisinin açıklaması yoktur?

24 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

İkiz kardeşlerin dış görünüşlerinin aynı olmasının sebebi nedir?

25 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

Yukarıda farklı büyüklükte kartlar karışık verilmiştir. Kartlar kullanılarak  "kromozom, DNA, gen, nükleotid" arasındaki ilişkiyi göstermek isteyen bir öğrenci kartları nasıl sıralar?

26 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

I-Su buharının su damlacıklarına dönüşmesi
II-Nemli ve sıcak havanın yükselmesi
III-Su damlacıklarının yeryüzüne düşmesi
IV-Su buharının soğuk havayla karşılaşarak yoğuşması

Yağmur oluşum aşaması sırasıyla nasıl olmalıdır?

27 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

*Uzun süre içinde etkili olan hava şartlarına _____ denir.
*Basınç farkı _____ oluşturur.
*Sıcak bölgelerde oluşan basınç alanı ______ alanıdır.

Yukarıdaki ifadelerde verilen boşlukları doldurduğumuzda hangi seçenek dışarıda kalır?

28 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

Yukarıdaki bilgilerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilerleyen bir öğrenci aşağıdaki
çıkışların hangisine ulaşır?

29 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

* Bir yerde uzun süre boyunca gözlemlenen meteorolojik olayların ortalamasına ‘’iklim’’ denir.
I-Hava olayları tahminidir.
II-Geniş bir bölgede görülür.
III-Uzun sürelidir.

Yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri iklime aittir?

30 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

Ahmet  : Ülkemizde en düşük sıcaklık değerleri Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülür.
Ayşe      : Karadeniz Bölgesi her mevsim yağışlı olduğundan bu bölgede su sıkıntısı görülmez.

Yukarıda verilen ifadelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

31 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti arasında Amasya Görüşmeleri yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.
- Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin varlığı tanınacaktır.
- Temsil Heyetinin izni olmadan anlaşma yapılmayacaktır.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

32 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Milli Mücadeleye hazırlık döneminde Anadolu’da pek çok cemiyet kurulmuştur. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yararlı cemiyetlerin özelliklerinden biridir?

33 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Atatürk’ün çok önemsediği ve hasta yatağında bile ilgilendiği sorun aşağıdakilerden hangisidir?

34 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Mustafa Kemal Atatürk, "Pek yakında dünyanın durumu mütareke senelerinden çok daha ciddi olacak ve karışacaktır. Avrupa’da birkaç maceraperest, Almanya ve İtalya’nın başında zorla bulunuyorlar. Bunlar bugün dünyayı kana bulamaktan çekinmeyeceklerdir." sözleriyle İkinci Dünya Savaşı’nın çıkacağını tahmin etmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

35 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?

36 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

I-Nutuk
II-Geometri
III-Vatandaş İçin Medeni Bilgiler

Yukarıda verilen kitaplardan hangisi ya da hangileri Atatürk tarafından yazılmıştır?

37 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Mustafa Kemal, "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır." sözünü hangi olaydan sonra söylemiştir?

38 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

I-Doğu Cephesi
II-Güney Cephesi
III-Batı Cephesi

Yukarıda verilen cephelerden hangisi ya da hangileri düzenli ordu olmadan sadece bölgedeki halkın örgütlenmesiyle kazanılmıştır?

39 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Aşağıdakilerden hangisi 2.Balkan Savaşı’nın çıkma sebebidir?

40 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

*Osmanlı Devleti kültür, hukuk, yönetim ve toplumsal alanda modern bir devlet olursa, devletin dağılması önlenebilir.

Yukarıda anlatılan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

41 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE


Look at the pictures. Which sentence DOES NOT match with the pictures?

42 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

Which of the following is a house rule?

43 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

1-dust                     a-the garbage
2-take out            b-chores
3-household       c-the shelves

Choose the correct matching.

44 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

I’m interested in history. I like visiting ancient places. I will go to the _______.

45 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

Ankara is the _______ city of Turkey.

46 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

1-disapponting           a-not dangerous
2- safe                              b-making someone afraid or anxious
3-frightening               c- not as good as you expected


Match the words with their meanings.

47 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

Fatma’s interestsGöksu’s interests
doing shoppingwatching movies
sharing photoslistening to music
going to the cinemaplaying games

Fatma and Göksu love using the Internet. Here are their Internet preferences.

Which of the following website is appropriate for both of them?

48 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

A  : Emails are better than __________ ways such as letters and postcards.
B  : You’re right. Technology makes communication easier and faster.

49 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

Fill in the blank with the correct sentence.

Hello Sam. This is Martin. Thanks for your invitation.
I’d love to come but ………………… It’s very important.
Sorry. Talk to you soon.

50 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

I’m Ayşe. I’m fourteen years old. Here are my weekly plans.
Monday ------------ visit grandparents
Tuesday ------------ play volleyball
Wednesday -------- read a book
Thursday ----------- listen to music
Friday -------------- watch TV
Saturday ----------- have a picnic with my family.
Sunday ------------ go to seaside
According to Ayşe’s weekly plans which of the following is CORRECT?

Puanınız

0%