8.SINIF TÜM DERSLER DENEME SINAVI

Tüm derslerden 10'ar sorudan oluşan Online Deneme Sınavı. Testi Tekrar Başlattığında, Soru Havuzundan Yepyeni Sorular Senin İçin Hazır Olacak.

0
TÜRKÇE
0
MATEMATİK
0
FEN BİLGİSİ
0
SOSYAL BİLGİLER
0
İNGİLİZCE
0%

8.SINIF TÜM DERSLER DENEME SINAVI

1 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’sabırsızlıkla beklemek’’ anlamında bir deyim kullanılmıştır?

2 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmıştır?

3 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmamıştır?

4 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

5 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme sıfat görevinde kullanılmıştır?

6 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

I-Ankara bu olaya tepkisini gösterdi.
II-Yavru vatanı ziyaret edeceğiz.
III-Yaşar Kemal’i mutlaka okumalısın.

Yukarıda verilen cümlelerden hangisi ya da hangileri ad aktarmasına örnektir?

7 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?

8 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

9 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’doğru’’ sözcüğü terim anlamıyla kullanılmıştır?

10 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük mecaz anlamıyla kullanılmıştır?

11 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

Aşağıda doğrusal denklemi verilen doğrulardan hangisi orjinden geçer?

12 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

Köşe noktalarının koordinatlarından üçü A(-2,5),B(-2,-1),C(5,-1) şeklinde verilen ABCD dikdörtgeninin alan ölçüsü kaç birimkaredir?

13 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

M(3+a,4-b) noktası orjin üzerinde olduğuna göre a-b farkı kaça eşittir?

14 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

144 sayısının en büyük ve en küçük asal çarpanının toplamı kaçtır?

15 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

Bir evdeki pencere sayısı ile kapı sayısı aralarında asaldır. Bu evdeki pencere ile kapı sayısının çarpımı 60’tır.

Evde birden fazla pencere ve kapı olduğuna göre pencere ve kapı sayılarının toplamı aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

Aşağıdaki sayı çiftlerinden hangisi aralarında asal değildir?

17 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

15’ten küçük pozitif tam sayılardan kaç tanesi 15 ile aralarında asal değildir?

18 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

Eni 24 cm, boyu 40 cm olan dikdörtgen şeklindeki bir kartonun iki yüzüne eş kare etiketler  yapıştırılacaktır.

Etiketler kesilmeden ve üst üste yapıştırılmadan yapılacak bu işlem için en az kaç etiket gereklidir?

19 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

72 = 2a.3b

olduğuna göre a+b kaçtır?

20 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

Aşağıdaki sayılardan hangisinin asal çarpan sayısı
diğerlerinden fazladır?

21 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

DNA’ da eşlenme sırasında hatalar gerçekleşebilir. Aşağıda hatalar belirtilmiştir.

I- Tek zincirinde nükleotid eksikliği
II- Yanlış eşleşme
III- Karşılıklı zincirinde nükleotid eksikliği

Yukarıdaki hatalardan hangisi ya da hangileri onarılabilir?

22 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

Canlıların canlılık özelliği taşımasını sağlayan 4 tane kalıtsal yapı bulunur. Bunlar, Kromozom, DNA, Gen ve Nükleotid’dir. Kalıtsal yapıların basitten karmaşığa doğru sıralanışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

23 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

Canlı TürüKromozom Sayısı
İnsan46
At64
Moli Balığı46
Eğrelti Otu500

I-İnsan ve moli balığı aynı türe aittir.
II-Eğrelti otu tablodaki en gelişmiş canlıdır.
III-Kromozom sayıları aynı olan farklı tür canlılar da vardır.

Verilen kromozom sayıları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

24 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

DNA zinciri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

25 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

Aşağıda bir DNA’da bulunan nükleotidlerin sayılarıyla ilgili bazı ifadeler verilmiştir.

I-A=G, T=C
II-A+G=T+C
III-A/T=1

ifadelerinden hangileri doğrudur?

26 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

Yukarıda farklı büyüklükte kartlar karışık verilmiştir. Kartlar kullanılarak  "kromozom, DNA, gen, nükleotid" arasındaki ilişkiyi göstermek isteyen bir öğrenci kartları nasıl sıralar?

27 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

28 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

Rüzgar ile ilgili olarak verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

29 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

I-Havadaki su buharı miktarı
II-Havadaki oksijen miktarı
III-Havadaki moleküllerin çarpışması sonucu oluşan basınç

Yukarıdakilerden hangileri hava olaylarının temel sebepleri arasındadır?

30 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

Ahmet  : Ülkemizde en düşük sıcaklık değerleri Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülür.
Ayşe      : Karadeniz Bölgesi her mevsim yağışlı olduğundan bu bölgede su sıkıntısı görülmez.

Yukarıda verilen ifadelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

31 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

I- Batı Cephesine yakın olması
II- Güvenli bir yer olması
III- Ulaşım ve haberleşme imkanlarının iyi olması

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Ankara’nın başkent olmasında etkili olmuştur?

32 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

*Osmanlı Devleti’nin karadan ve denizden yardım gönderememesi üzerine Mustafa Kemal, Enver Paşa gibi gönüllü subaylar halkı örgütlemek üzere gizli yollarla gitmişlerdir.

Yukarıda anlatılan bilgi aşağıdaki olayların hangisinde gerçekleşmiştir?

33 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Mustafa Kemal hayatı boyunca pek çok farklı alanda kitaplar yazmıştır. Mustafa Kemal’in değişik alanlarda eserlerinin olması onun hangi özelliğini gösterir?

34 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Mustafa Kemal ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

35 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

I-Türkiye-İran sınırı belli olmuştur.
II-Türkiye petrol gelirlerinden pay almıştır.
III-Türkiye lehine sonuçlanmıştır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Musul sorunu ve sonrasında yaşananlar ile ilgili doğru bir bilgidir?

36 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

I-Türkiye siyasi alanda önemli bir başarı kazanmıştır.
II-Boğazlar Komisyonu görevine devam edecektir.
III-Boğazlar ticaret gemilerine kapatılmıştır.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

37 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Aşağıdakilerden hangisi yabancı okullar sorunuyla ilgili yanlış bir bilgidir?

38 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin getirdiği kazanımlardan birisi değildir?

39 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumunun açılma sebeplerinden biri olamaz?

40 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Mustafa Kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta kazanmıştır?

41 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

The table shows the results of music preferences of teenagers in Turkey.

Music TypesNumber of Students
Rap47
Classical5
Rock12
Pop36

According to the teens’ preferences, which of the following is WRONG?

42 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

An earthquake struck the city. 120 people died and 346 were _________.

43 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

I don’t like using technological devices so I prefer _______.

44 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

A  : Hello! Black Restaurant. How can I help you?
B  : Hi! This is Ted. I was in your restaurant
yesterday. I didn’t enjoy your meal and the
service was very bad.
A  : We’re really sorry.

What is the purpose of the phone conversation?

45 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

A  : _______________________________?
B  : I usually send e-mail.

46 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

Which one is different?

47 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

Which of the following IS NOT a cooking method?

48 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

Fill in the blank with the correct sentence.

Hello Sam. This is Martin. Thanks for your invitation.
I’d love to come but ………………… It’s very important.
Sorry. Talk to you soon.

49 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

Lale     : Hello Hasan. Are you doing anything on Thursday.
Hasan : ___________________. Why?
Lale     : That’s good! I have an extra ticket for a concert. ___________________?
Hasan : That’ awesome. ____________________?
Lale     : It’s at the concert hall. I will pick you up at 6 o’clock. Is it OK for you?
Hasan : Sure.
Which sentence CAN’T complete the dialogue?

50 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

Teenagers shopping behaviour
%55buy clothing item
%25buy beauty and health products
%15buy electronic items
%5buy books

Which one is TRUE according to the chart?

Skorunuz

0%