8.SINIF TÜM DERSLER DENEME SINAVI

Tüm derslerden 10'ar sorudan oluşan Online Deneme Sınavı. Testi Tekrar Başlattığında, Soru Havuzundan Yepyeni Sorular Senin İçin Hazır Olacak.

TÜRKÇE
0
MATEMATİK
0
FEN BİLGİSİ
0
SOSYAL BİLGİLER
0
İNGİLİZCE
0
0%

8.SINIF TÜM DERSLER DENEME SINAVI

1 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamıyla kullanılmıştır?

2 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

I-Ege’nin incisine hoş geldiniz.
II-Yavru vatanı ziyaret edeceğim.
III-Yahya Kemal’i mutlaka okumalısın.
IV-File bekçisi topu tutuyor.

Yukarıdaki cümlelerin hangisinde dolaylama yapılmamıştır?

3 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’sabırsızlıkla beklemek’’ anlamında bir deyim kullanılmıştır?

4 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde eş sesli bir sözcük kullanılmıştır?

5 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde benzetme yapılmamıştır?

6 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’açık’’ sözcüğü ‘’kolay anlaşılır’’ anlamında kullanılmıştır?

7 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim açıklamasıyla birlikte verilmemiştir?

8 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde somut anlamlı bir sözcük soyut anlam kazanmıştır?

9 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamıyla kullanılmamıştır?

10 / 50

Kategori: 8.SINIF TÜRKÇE

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikileme farklı bir yolla meydana gelmiştir?

11 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

İrfan okulundaki merdivenleri 3er 3er çıkıp,2ser 2ser inmektedir. İnerken attığı adım sayısı çıkarken attığı adım sayısından 6 fazladır. Buna göre okulun basamak sayısı kaçtır?

12 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

Bir torbada 7 mavi, 5 beyaz ve 6 kırmızı boncuk vardır. Torbadan rastgele çekilen bir boncuğun beyaz olma olasılığı kaçtır?

13 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

Aşağıdaki olaylardan hangisi kesin olaya örnek gösterilebilir?

14 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

15 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

144 sayısının en büyük ve en küçük asal çarpanının toplamı kaçtır?

16 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

A=23.33.5 ve B=22.3.5

sayılarının en küçük ortak katı kaçtır?

17 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

Aralarında asal iki sayının EKOK’u 40’tır. Buna göre bu sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olabilir?

18 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

15’ten küçük pozitif tam sayılardan kaç tanesi 15 ile aralarında asal değildir?

19 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

72 = 2a.3b

olduğuna göre a+b kaçtır?

20 / 50

Kategori: 8.SINIF MATEMATİK

45’in asal olmayan kaç pozitif çarpanı vardır?

21 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

Canlı TürüKromozom Sayısı
İnsan46
At64
Moli Balığı46
Eğrelti Otu500

I-İnsan ve moli balığı aynı türe aittir.
II-Eğrelti otu tablodaki en gelişmiş canlıdır.
III-Kromozom sayıları aynı olan farklı tür canlılar da vardır.

Verilen kromozom sayıları ile ilgili olarak yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

22 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

DNA zinciri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

23 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

İkiz kardeşlerin dış görünüşlerinin aynı olmasının sebebi nedir?

24 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

Amip-Papatya-İnsan

Yukarıda verilen canlıların her bir hücresinde bulunan DNA molekülünde hangisi kesinlikle ortaktır?

25 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

Yukarıda farklı büyüklükte kartlar karışık verilmiştir. Kartlar kullanılarak  "kromozom, DNA, gen, nükleotid" arasındaki ilişkiyi göstermek isteyen bir öğrenci kartları nasıl sıralar?

26 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

I-Su buharının su damlacıklarına dönüşmesi
II-Nemli ve sıcak havanın yükselmesi
III-Su damlacıklarının yeryüzüne düşmesi
IV-Su buharının soğuk havayla karşılaşarak yoğuşması

Yağmur oluşum aşaması sırasıyla nasıl olmalıdır?

27 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

28 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

*Uzun süre içinde etkili olan hava şartlarına _____ denir.
*Basınç farkı _____ oluşturur.
*Sıcak bölgelerde oluşan basınç alanı ______ alanıdır.

Yukarıdaki ifadelerde verilen boşlukları doldurduğumuzda hangi seçenek dışarıda kalır?

29 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

Yukarıdaki bilgilerin doğru ya da yanlış olduğuna karar vererek ilerleyen bir öğrenci aşağıdaki
çıkışların hangisine ulaşır?

30 / 50

Kategori: 8.SINIF FEN BİLGİSİ

Ahmet  : Ülkemizde en düşük sıcaklık değerleri Doğu Anadolu Bölgesi’nde görülür.
Ayşe      : Karadeniz Bölgesi her mevsim yağışlı olduğundan bu bölgede su sıkıntısı görülmez.

Yukarıda verilen ifadelerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

31 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın bazı maddeleri aşağıda verilmiştir.

- Ulaşım yolları ve iletişim sistemi İtilaf Devletlerine bırakılacak.
- Sınırların korunması ve iç güvenlik dışında kalan askerler terhis olacak.

Yukarıda verilen maddelere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

32 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Milli Mücadeleye hazırlık döneminde Anadolu’da pek çok cemiyet kurulmuştur. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yararlı cemiyetlerin özelliklerinden biridir?

33 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

  • 1.Dünya Savaşı sırasında taraf değiştiren devlet hangisidir?
  • Savaşın sonlarına doğru İtilaf Devletleri yanında savaşa girip savaşın kaderini değiştiren devlet hangisidir?
  • İttifak Devletleri’nde yer alan bir devlet söyleyiniz.

Ahmet öğretmen derste öğrencilerine yukarıdaki soruları sormuştur. Öğrenciler, bu sorulara aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiş olamaz?

34 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık gibi bazı fikir akımları ortaya atılmıştır.

I- Osmanlı Devleti’nin sınırlarını korumak istemesi
II-Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışının değişmesi
III-Osmanlı Devleti’nin dağılmaktan kurtulmaya çalışması

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bu fikir akımlarının ortaya çıkma nedenlerindendir?

35 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

*Japonya’nın 1941 yılında Pearl Harbor Limanına saldırmasıyla savaşa giren devlet __1__
*1939 yılında Polonya’ya saldırarak savaşı başlatan devlet __2__
*ABD’nin atom bombası attığı devlet __3__

Yukarıda İkinci Dünya Savaşı’yla ilgili bazı önemli bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

36 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Mustafa Kemal Atatürk, "Pek yakında dünyanın durumu mütareke senelerinden çok daha ciddi olacak ve karışacaktır. Avrupa’da birkaç maceraperest, Almanya ve İtalya’nın başında zorla bulunuyorlar. Bunlar bugün dünyayı kana bulamaktan çekinmeyeceklerdir." sözleriyle İkinci Dünya Savaşı’nın çıkacağını tahmin etmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

37 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

I- Adana Konferansı
II- I. Kahire Konferansı
III- San Francisco Konferansı

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki tutumunu belirlemek için yapılan görüşmeler arasında yer alır?

38 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

*Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya 1934 yılında Balkan Antantını imzalamıştır.
*Türkiye, İran, Irak ve Afganistan 1937 yılında Sadabat Paktını imzalamıştır.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

39 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Mustafa Kemal, "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır." sözünü hangi olaydan sonra söylemiştir?

40 / 50

Kategori: 8.SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Düzenli ordunun kaybettiği ilk ve tek savaş hangisidir?

41 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

The table shows the activities Cemal and Aycan prefer.

Cemal Aycan
mop the floorset the table
water the flowerstake care of the dog
mow the lawndust the shelves

Which of the following activity is suitable for both of them?

42 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

A  : _________________________?
B  : Maybe. I prefer fast and risky sports.

43 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

1-disapponting           a-not dangerous
2- safe                              b-making someone afraid or anxious
3-frightening               c- not as good as you expected


Match the words with their meanings.

44 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE


According to the picture choose the correct sport/activity?

45 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

A  : Don’t share your personal information on the Internet.
B  : ____________________________?
A  : In other words you shouldn’t share your phone number, address etc.

46 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

Ali   : Hello, This is Ali. Can I talk to Ahmet?
Veli : Sorry, I can’t hear you well. ________ .

47 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

I’m in the mood for something sweet so I eat_____.

48 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

Main CourseDessertBeverage
Steak(1)tea
(2)apple piecoffee
Pastatiramisu(3)

Choose the correct answer according to the table.

49 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

A : ………………………… Why don’t you join us?
B : Sounds awesome. I really love cycling.

50 / 50

Kategori: 8.SINIF İNGİLİZCE

CLASS REUNION
We are organizing our traditional class
reunion. We are expecting to see all of you.
Wednesday November 22
Siyah Cafe
5 p.m. to 7 p.m.
25 TL per person

Which question IS NOT answered in the invitation card?

Your score is

0%