5.Sınıf Fen Bilgisi Ünite-4 Madde ve Değişim Test-1

0%

5.Sınıf Fen Bilgisi Madde ve Değişim Test-1

1 / 10

Aşağıda bazı maddelere ait kaynama noktaları verilmiştir.

MaddeKaynama Noktası (°C)
Alüminyum2470°C
Gümüş2162°C
Demir2868°C
Bakır2567°C

Alüminyum, gümüş, demir ve bakırdan 50’şer gram alınarak toplam 200 g ağırlığındaki bir metal karışımı elde ediliyor. Bu karışım 2400 °C sıcaklığında, hava çıkışı olan bir fırına konuluyor. Yeteri kadar beklendikten sonra kalan katı madde fırından çıkarılıp tekrar tartılıyor.

Fırından çıkarılan katının kütlesi tartıldığında kaç gr gelir?

2 / 10

MaddeDonma sıcaklığı (°C)
I.-45
II.-114
III.0
IV.-117

Yukarıdaki tabloda bazı saf sıvıların donma noktaları verilmiştir. Oda sıcaklığında (25°C) bulunan bu sıvılardan
eşit miktarlarda alınıp, aynı anda soğutulmaya başlanıyor.

Buna göre, ilk olarak hangi sıvı donmaya başlar?

3 / 10

I. Renk ve koku
II. Donma ve kaynama noktaları
III. Kütle

Yukarıda verilen ifadelerden hangileri saf maddeler için ayırt edici bir özelliktir?

4 / 10

Aşağıdaki çizelgede bir maddede gözlenebilecek hal değişimleri numaralarla gösterilmiştir.

Buna göre bu numaralandırılmış değişimlere verilen örneklerden hangisi yanlıştır?

5 / 10

MaddeErime noktası (°C)
Civa-39
Oksijen-218
Su0

Yalnızca tablodaki verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

6 / 10

MaddeErime Sıcaklığı (C°)Kaynama Sıcaklığı (C°)
X-2045
Y-4520
Z55110

Tabloda X, Y ve Z saf maddelerinin erime ve kaynama noktaları verilmiştir. Buna göre oda sıcaklığında (25°) bu maddeler hangi hâlde bulunurlar?

7 / 10

Açıklamaların karşısında yer alan kavramlar ile eşleştirmeler yapılmıştır.

Açıklama

Kavram

a. Isı alan sıvının yüzeyinde gerçekleşen olay1. Buharlaşma
b. Sıvı haldeki saf maddenin kaynamaya başladığı sıcaklık2. Erime Noktası
c. Katı maddelerin ısı alarak sıvı hale geçtiği sıcaklık3. Kaynama Noktası

Bu eşleştirmelerin tamamının doğru olabilmesi için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

8 / 10

Eşit kütleli ve özdeş ısıtıcılarla ısıtılan K ve L sıvılarına ait sıcaklık - zaman tablosu aşağıda verilmiştir.

Zaman (Dakika)K Maddesinin Sıcaklığı (°C)L Maddesinin Sıcaklığı (°C)
22020
43035
64045
85056
106056
127856
147856

Bu tabloya göre,

I. K maddesinin kaynama sıcaklığı 78°C
II. K maddesinin miktarı daha fazladır.
III. 55°C de her ikiside sıvı haldedir.

verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

9 / 10

MaddeErime noktası (°C)
Etil alkol-117
Naftalin80
Buz0

Tabloda verilenlere göre aşağıdaki yorumlardan hangisi doğrudur?

10 / 10

Buharlaşma ve kaynama ile ilgili,

I. Buharlaşma sıvıların yüzeyinde, kaynama ise sıvının her yerinde gerçekleşir.
II. Kaynama ve buharlaşma belirli bir sıcaklıkta gerçekleşir.
III. Kaynama esnasında saf sıvıların sıcaklığı artar.

ifadelerinden hangileri doğrudur?

Your score is

0%