6. SINIF FEN BİLGİSİ

Bu Sayfada 6. Sınıf Fen Bilgisi Ders Müfredatına uygun olarak hazırlanmış, çoktan seçmeli sorular mevcuttur. Test butonlarına tıklayarak çoktan seçmeli sorulara ulaşabilir, çözdükten sonra cevaplarını kontrol edebilrsin.

TÜM KONULAR TESTİ

Ünite ayrımı olmaksızın, Tüm 6. Sınıf Soruları arasından Rastgele seçilen sorulardan oluşan testi hemen altta bulabilirsin. Unutma! Testi, her tekrar başlattığında, Soru Havuzumuzdan yepyeni sorular seni bekliyor olacak.

0%

6.Sınıf Fen Bilgisi Tüm Konular Testi

1 / 10

Ali öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki soruları sormuştur.

1) Ay’ın kaç tane temel hareketi vardır?
2) Ay, Dolunay evresinde nasıl görünür?
3) Ay’ın ana evreleri arasında kaç gün vardır?
4) Ay, Son Dördün evresinde nasıl görünür?

Yukarıda bazı sorular verilmiştir. 2.soruyu cevaplayan bir öğrenci hangi seçeneği söylerse doğru cevabı vermiş olur?

2 / 10

Aşağıda kemikler ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Kemiklerle ilgili verilen bu bilgilerden hangisi yanlıştır?

3 / 10

Organ bağışı ile ilgili,

I. 18 yaşını doldurmuş sağlıklı bireyler tarafından yapılır.
II. Bireyde toplumsal dayanışma duygusunu geliştirir
III. Sadece bireyin kendisi tarafından yapılabilir.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

4 / 10

I-Yangın tüpü
II-Deodorant
III-Tıraş köpüğü

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinde gazların sıkışma özelliğinden yararlanılmıştır?

5 / 10

I-Hayat kurtarır.
II-Sağlığımızı korur.
III-Hasta ve yaralılara yardım sağlar.

Kan bağışının önemi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

6 / 10

Aşağıda aynı metal kullanılarak yapılan üç tele ait bazı özellikler veriliyor.

Bu tellerin dirençlerinin büyükten küçüğe sıralanması nasıl olur?

7 / 10

Suyu tatlı olan bir gölde sesin yayılma sürati yaklaşık olarak 1480 m/s’dir.

Göl yüzeyinden tabana gönderilen ses dalgaları 1 saniye sonra geri döndüğüne göre bu noktada gölün derinliği kaç metredir?

8 / 10

I. İletken maddenin direnci az da olsa vardır.
II. Yalıtkanların küçük de olsa direnci vardır.
III. İletkenlerin direnci küçük yalıtkanların dirençleri ise oldukça büyüktür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

9 / 10

4 öğrenci bir koşu yarışmasına katılmıştır. 100 metrelik sabit mesafeyi alma süreleri aşağıda verilmiştir.

Kamil: 50 saniye
Burak: 30 saniye
Damla: 25 saniye
Sultan: 35 saniye

Yukarıda verilen bilgilere göre hangi öğrenci daha süratlidir?

10 / 10

Isı İletkeniIsı Yalıtkanı
DemirElmas
AlüminyumSeramik
PlastikAhşap

Kamil öğretmen, ısıyı aktarmak ve ısıyı korumak için kullanılan maddelere örnekler vermiştir. Örnekleri verirken hata yapmıştır. Tablodaki hangi örnekler yer değiştirirse hata düzeltilmiş olur?

Skorunuz

0%