7.SINIF TÜM DERSLER DENEME SINAVI

Tüm derslerden 10'ar sorudan oluşan Online Deneme Sınavı. Testi Tekrar Başlattığında, Soru Havuzundan Yepyeni Sorular Senin İçin Hazır Olacak.

0
TÜRKÇE
0
MATEMATİK
0
FEN BİLGİSİ
0
SOSYAL BİLGİLER
0
İNGİLİZCE
0%

7.SINIF TÜM DERSLER DENEME SINAVI

1 / 40

Kategori: 7.SINIF MATEMATİK

2 / 40

Kategori: 7.SINIF MATEMATİK

Şekildeki ABCD ve KLMN dikdörtgenlerinin alanları birbirine eşittir. |AD| = 2 cm, |DC| = 12 cm ve |KN| = 4 cm olduğuna göre KLMN dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

3 / 40

Kategori: 7.SINIF MATEMATİK

Bir iç açısının ölçüsü 108° olan düzgün çokgen kaç kenarlıdır?

4 / 40

Kategori: 7.SINIF MATEMATİK

Bahçesine sebze ekmek isteyen Fırat bey önce bahçesinin  35‘ne domates ekmiştir. Daha sonra kalan kısmın  12‘ne salatalık ekmiş ve geriye 50 metrekare boş yer kalmıştır. Buna göre bahçenin tamamı kaç metrekaredir?

5 / 40

Kategori: 7.SINIF MATEMATİK

Bulut’un yaşının 3 eksiğinin 3 katı 36’dır. Buna göre Bulut kaç yaşındadır?

6 / 40

Kategori: 7.SINIF MATEMATİK

Kerem haftalığından ilk hafta 3 TL, sonraki her hafta bir önceki haftadan 2 TL fazla biriktiriyor. Kerem bu şekilde beş hafta devam ederek toplam kaç TL biriktirir?

7 / 40

Kategori: 7.SINIF MATEMATİK

(5x +3) + (2x -5)

işleminin sonucu aşağıdakilerden hangisidir?

8 / 40

Kategori: 7.SINIF MATEMATİK

Burak aldığı romanın 1. Gün 35'ini 2. Gün kalanın 13'ünü okumuştur. Kitap 285 sayfa olduğuna göre Burak’ın kitabı bitirmek için kaç sayfa daha okuması gereklidir?

9 / 40

Kategori: 7.SINIF MATEMATİK

İşleminin sonucu kaçtır?

10 / 40

Kategori: 7.SINIF MATEMATİK

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

11 / 40

Kategori: 7.SINIF FEN BİLGİSİ

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün sağladığı faydalardan birisi değildir?

12 / 40

Kategori: 7.SINIF FEN BİLGİSİ

I-Rafta duran kitaplar
II-Merdivenin üstündeki işçi
III-Okçunun gerdiği yay

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri çekim potansiyel enerjisine sahiptir?

13 / 40

Kategori: 7.SINIF FEN BİLGİSİ

  • Canlılık özelliği gösteren en küçük yapı birimi hücredir. Vücudumuzdaki bazı hücreler aynı görevi yapmak için bir araya gelerek _____ oluşturur.

Yukarıdaki boşluğa aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

14 / 40

Kategori: 7.SINIF FEN BİLGİSİ

Aşağıda mitoz bölünme ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

15 / 40

Kategori: 7.SINIF FEN BİLGİSİ

  • Hücrenin enerji santrali gibidir.
  • Bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur.
  • İhtiyaç duyulan enerji, oksijenli solunum ile burada üretilir.

Yukarıda bilgileri verilen organel aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 40

Kategori: 7.SINIF FEN BİLGİSİ

I- Ribozom
II- Sentrozom
III- Mitokondri

Yukarıda verilen organellerden hangisi ya da hangileri bitki ve hayvan hücrelerinde ortak olarak bulunur?

17 / 40

Kategori: 7.SINIF FEN BİLGİSİ

Ali öğretmen, öğrencilerinden aşağıdaki boşlukları doldurmalarını istemiştir.

1) Milyonlarca yıldız, bulutsu ve gaz bulutlarından oluşan sistemlere ________ denir.
2) Gök bilimcilerin gözlem yaptığı, içinde büyük teleskopların bulunduğu yerlere ______ denir.
3) Uzayda gaz atomlarının ve toz parçacıklarının belirli bölgelerde yoğunlaşmış olarak bulunduğu oluşumlara _____ denir.

Yukarıdaki boşlukları doldurmak isteyen bir öğrenci aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiş olamaz?

18 / 40

Kategori: 7.SINIF FEN BİLGİSİ

  • İnsanların uzayda çalışması ve ihtiyaçlarını gidermesi amacıyla yapılan dev yapay uydulardır.
  • Astronotların yaşayabilecekleri ve deneyler yapabilecekleri bir ortamdır.
  • Uzay araştırmalarını kolaylaştırmıştır.

Yukarıda bazı bilgileri verilen uzay teknolojisi ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 40

Kategori: 7.SINIF FEN BİLGİSİ

I-Doğal ısı ve ışık kaynağıdır.
II-Doğar, büyür ve ölür.
III-Tek ya da takım halinde bulunur.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yıldızların özellikleri arasında yer alır?

20 / 40

Kategori: 7.SINIF FEN BİLGİSİ

  • İletişim, haberleşme, hava durumu tahmini, televizyon yayını gibi pek çok alanda hizmet verirler.
  • Uzaya gönderilip Dünya’nın veya başka bir gezegenin yörüngesine yerleştirirler.
  • TÜRKSAT 3A, TÜRKSAT 4A, GÖKTÜRK 2 gibi örnekleri bulunmaktadır.

Yukarıda bazı bilgileri verilen uzay teknolojisi ürünü aşağıdakilerden hangisidir?

21 / 40

Kategori: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Ülkemiz dış politikasını "Yurtta sulh, cihanda sulh." ilkesi doğrultusunda yürütmektedir. Bu amaca erişmek amacıyla birçok uluslararası kuruluşa üye olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu kuruluşlardan değildir?

22 / 40

Kategori: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Aşağıdakilerden hangisi T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının üretime yönelik desteklerinden değildir?

23 / 40

Kategori: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Aşağıda bilgi ve bilginin serüveni ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

24 / 40

Kategori: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

I- Yeryüzü şekilleri
II- Su kaynakları
III- Turizm

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ülkemizde nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biridir?

25 / 40

Kategori: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

*Nitelikli insanların daha iyi hayat şartlarına ve mesleki olarak daha çok imkana sahip olmak için gelişmiş olduklarını düşündükleri ülkelere göç etmesidir.

Yukarıda anlatılan göç türü aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 40

Kategori: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

__________: Yaya ve müsellem adıyla düzenli bir ordu kurmuştur.
__________: Fetret Devrine son verip devleti toparlamıştır.
__________: İran ve Mısır üzerine seferler düzenleyip devletin sınırlarını doğu ve güney yönünde genişletmiştir.

Yukarıda bazı Osmanlı padişahları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Aşağıdaki padişahlardan hangisi ile
ilgili bilgi verilmemiştir?

27 / 40

Kategori: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Osmanlı Beyliği, kısa bir süre içinde sınırlarını batıya doğru genişletmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden biri değildir?

28 / 40

Kategori: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Aşağıda iletişim çeşitlerine bazı örnekler verilmiştir. Hangi seçenekte verilen örnek yanlıştır?

29 / 40

Kategori: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

İletişimle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

30 / 40

Kategori: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

7.sınıf öğrencisi olan Elif gün içerisinde aşağıda verilenleri yapmıştır.

I-Okulda arkadaşına nasıl olduğunu sormuştur.
II-Sabah uyandığında annesine günaydın demiştir.
III-Okula giderken kardeşine el sallamıştır.

Yukarıda verilen olaylardan hangisi ya da hangileri iletişime örnek olarak verilebilir?

31 / 40

Kategori: 7.SINIF İNGİLİZCE

I studied hard for the exam. I hope I ______ the exam.

32 / 40

Kategori: 7.SINIF İNGİLİZCE

Look! We are beating them. We _______ the match.

33 / 40

Kategori: 7.SINIF İNGİLİZCE

We shouldn’t _______trees. We should plant more trees.

34 / 40

Kategori: 7.SINIF İNGİLİZCE

Osman teacher did a survey on TV preferences of their students. Here are the results:

=) Talk show: 30 students

=) Documentary: 20 students

=) Series: 10 students

=) Cartoon: 15 students

=) Quiz show: 25 students

 

Which of the following is correct?

35 / 40

Kategori: 7.SINIF İNGİLİZCE

newscartoonquiz show
Jackxx
Juliexx
Mariex
Johnxx

_________ prefers watching quiz show to cartoon. Choose the correct answer.

36 / 40

Kategori: 7.SINIF İNGİLİZCE

Görkem’s Birthday Party
Place  : White Café
Date   : Monday May 21
Time  : 21:00

Which question DOES NOT have an answer?

37 / 40

Kategori: 7.SINIF İNGİLİZCE

Our _________will be on Saturday.

38 / 40

Kategori: 7.SINIF İNGİLİZCE

1923 _______________
1919 _______________
1938 _______________

Which of the following IS NOT mentioned above?

39 / 40

Kategori: 7.SINIF İNGİLİZCE

Personality
Honest
Cute
Thoughtful
???????

40 / 40

Kategori: 7.SINIF İNGİLİZCE

Puanınız

0%