7.SINIF TÜM DERSLER DENEME SINAVI

Tüm derslerden 10'ar sorudan oluşan Online Deneme Sınavı. Testi Tekrar Başlattığında, Soru Havuzundan Yepyeni Sorular Senin İçin Hazır Olacak.

0
TÜRKÇE
0
MATEMATİK
0
FEN BİLGİSİ
0
SOSYAL BİLGİLER
0
İNGİLİZCE
0%

7.SINIF TÜM DERSLER DENEME SINAVI

1 / 40

Kategori: 7.SINIF MATEMATİK

Şekildeki ABCD ve KLMN dikdörtgenlerinin alanları birbirine eşittir. |AD| = 2 cm, |DC| = 12 cm ve |KN| = 4 cm olduğuna göre KLMN dikdörtgeninin çevresinin uzunluğu kaç santimetredir?

2 / 40

Kategori: 7.SINIF MATEMATİK

Şekildeki ABCD eşkenar dörtgeninde m(ADB) = 40° dir. D, C, E noktaları doğrusal olduğuna göre m(BCE) kaç derecedir?

3 / 40

Kategori: 7.SINIF MATEMATİK

Şekilde AP // EF, PAB açısının ölçüsü = 30°, BCD açısının ölçüsü = 50°, DEF açısının ölçüsü = 40° olduğuna göre m(𝑨𝑩𝑪) + m(𝑪𝑫𝑬) kaç derecedir?

4 / 40

Kategori: 7.SINIF MATEMATİK

Şekilde [AB // [CD, FAB açısı ölçüsü = 50°, FEK açısı ölçüsü = 5x ve DCK açısı ölçüsü = 3x olduğuna göre x kaç derecedir?

5 / 40

Kategori: 7.SINIF MATEMATİK

Rasyonel sayılarla yapılan bir işlem aşağıdaki gibidir.

210 + 7100 + 91000 = ?

Bu işlemin sonucu kaça eşittir?

6 / 40

Kategori: 7.SINIF MATEMATİK

Yağmur’un renkli kalemlerinin sayısının 3 fazlasının 2 katı Engin’in renkli kalemlerinin sayısına eşittir. Engin’in 24 renkli kalemi olduğuna göre Yağmur’un kaç renkli kalem vardır?

7 / 40

Kategori: 7.SINIF MATEMATİK

Zeynep’in maaşı 4500 TL’dir. Zeynep maaşının 15' ini buzdolabı taksitine, 13'ünü kiraya, 115'ini faturalara harcamaktadır. Zeynep’in maaşından geriye kaç TL kalır?

8 / 40

Kategori: 7.SINIF MATEMATİK

işleminin sonucu kaçtır?

9 / 40

Kategori: 7.SINIF MATEMATİK

|(7)-(-5)|+|(-8):(4)|

işleminin sonucu kaçtır?

10 / 40

Kategori: 7.SINIF MATEMATİK

Aşağıdaki eşitliklerden hangisi yanlıştır?

11 / 40

Kategori: 7.SINIF FEN BİLGİSİ

Karışımlar fiziksel yollarla meydana gelir. Ayrılmasında da fiziksel yöntemler kullanılır. Kum, demir tozu, tuz ve talaş karışımını ayırabilmek için kullanılacak yöntemler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

12 / 40

Kategori: 7.SINIF FEN BİLGİSİ

Sıvı yağ ve su karışımını ayırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?

13 / 40

Kategori: 7.SINIF FEN BİLGİSİ

Su ile aşağıdakilerden hangisi karıştırılıp çalkalanırsa heterojen karışım olur?

14 / 40

Kategori: 7.SINIF FEN BİLGİSİ

NaCl

Bileşiği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

15 / 40

Kategori: 7.SINIF FEN BİLGİSİ

Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde en fazla atom bulunur?

16 / 40

Kategori: 7.SINIF FEN BİLGİSİ

C2H5OH

Bileşiği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

17 / 40

Kategori: 7.SINIF FEN BİLGİSİ

Aşağıda verilen element sembollerinden hangisi yanlıştır?

18 / 40

Kategori: 7.SINIF FEN BİLGİSİ

Aşağıda verilen örneklerin hangisinde fiziksel anlamda bir iş yapılmamıştır?

19 / 40

Kategori: 7.SINIF FEN BİLGİSİ

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin istihbarat edinmek, coğrafi konum belirlemek, çevresel değişimleri takip etmek gibi amaçlarla uzaya gönderdiği uydulardan biri değildir?

20 / 40

Kategori: 7.SINIF FEN BİLGİSİ

I-Doğal ısı ve ışık kaynağıdır.
II-Doğar, büyür ve ölür.
III-Tek ya da takım halinde bulunur.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yıldızların özellikleri arasında yer alır?

21 / 40

Kategori: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Fatma öğretmen dersinde öğrencilerine aşağıdaki soruları sormuştur:

  1. Mültecilerin ülkelerine dönmelerine yardımcı olmak için kurulan kuruluş hangisidir?
  2. Avrupa’daki ve Akdeniz bölgesindeki bitkileri korumak ve hastalığı önlemek amacıyla kurulan kuruluş hangisidir?
  3. Açlığa karşı ortaya çıkan tehlikeleri ortadan kaldırmak amacıyla kurulan kuruluş hangisidir?

Yukarıdaki soruları cevaplayan bir öğrenci 1. Soruya hangi cevabı vermelidir?

22 / 40

Kategori: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Ülkelerin ticaret yasalarını uluslararası çerçevede geliştirmek ve ticari ilişkilerin düzenlenmesini sağlamak amacıyla kurulan kuruluş aşağıdakilerden hangisidir?

23 / 40

Kategori: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkılarından biri değildir?

24 / 40

Kategori: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Aşağıdakilerden hangisi halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelen demokrasinin ilkelerinden biri değildir?

25 / 40

Kategori: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

  • Coğrafya alanında önemli eserler vermiştir.
  • Osmanlı Devleti’nin donanma komutanlarından biridir.
  • Kitab-ı Bahriye adlı kitabı yazmıştır.
  • Amerika kıtasını da gösteren bir dünya haritası çizmiştir.

Yukarıda bilgileri verilen Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

26 / 40

Kategori: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

  • En önemli çalışmalarını tıp alanında yapmıştır.
  • Mikroskopun icadından önce mikropların hastalıklara sebep olduğunu bulmuştur.
  • "Tıbbın Kanunu" isimli kitabı 17.yüzyıla kadar Avrupa’da tıp alanında kullanılmıştır.

Yukarıda bilgileri verilen Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

27 / 40

Kategori: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Aşağıda verilenlerden hangisi nüfus artış hızının fazla olmasının olumsuz sonuçlarından biridir?

28 / 40

Kategori: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

I- Ekonomi
II- Toplumsal baskı
III- Eğitim

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri göçün sebeplerinden biri olabilir?

29 / 40

Kategori: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

I-Osmanlı Devleti, Ankara Savaşı’nı kazanarak Fetret Devri’ne girmiştir.
II-Farklı uluslar Osmanlı Devleti çatısı altında barış ve huzur içinde yaşamıştır.
III-Gaza ve cihat anlayışını benimsemiştir.

Osmanlı Devleti ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

30 / 40

Kategori: 7.SINIF SOSYAL BİLGİLER

__________: Yaya ve müsellem adıyla düzenli bir ordu kurmuştur.
__________: Fetret Devrine son verip devleti toparlamıştır.
__________: İran ve Mısır üzerine seferler düzenleyip devletin sınırlarını doğu ve güney yönünde genişletmiştir.

Yukarıda bazı Osmanlı padişahları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Aşağıdaki padişahlardan hangisi ile
ilgili bilgi verilmemiştir?

31 / 40

Kategori: 7.SINIF İNGİLİZCE

A  : _______ to organise a birthday party?
B  : I’d love to.

32 / 40

Kategori: 7.SINIF İNGİLİZCE

Ahmet will ________ next winter.

33 / 40

Kategori: 7.SINIF İNGİLİZCE

Ayşe makes predictions about her future.

1-   I will learn a new foreign language.
2-  I will have health problems
3-  I will be successful in my career.
4-  I will live in a cleaner world.

Which one is a negative prediction?

34 / 40

Kategori: 7.SINIF İNGİLİZCE

1) quiza-series
2) sportsb-show
3) TVc-programme

35 / 40

Kategori: 7.SINIF İNGİLİZCE

Görkem’s Birthday Party
Place  : White Café
Date   : Monday May 21
Time  : 21:00

Which of the following is WRONG?

36 / 40

Kategori: 7.SINIF İNGİLİZCE

 SkiingSwimmingVolleyball
Furkanxx
Ayşexx
Mehmet x
Elifx

Which of the following is correct?

37 / 40

Kategori: 7.SINIF İNGİLİZCE

Ali         : I love reading books.
Tuğba  : …….. do you read a book?
Ali         : Twice a day.
Tuğba  : That’s great.

38 / 40

Kategori: 7.SINIF İNGİLİZCE

Which of the following question DOES NOT have an answer above?

39 / 40

Kategori: 7.SINIF İNGİLİZCE

Education – Profession & Success
Win an award
Have a career
Graduate from university
----------------------

 

40 / 40

Kategori: 7.SINIF İNGİLİZCE

James is a handsome young man. He has got short fair hair and green eyes. He is an outgoing person. He
works in a company. He likes playing football and reading books.

What does James look like?

Skorunuz

0%