8. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK

Bu Sayfada 8. Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ders Müfredatına uygun olarak hazırlanmış, çoktan seçmeli sorular mevcuttur. Test butonlarına tıklayarak çoktan seçmeli sorulara ulaşabilir, çözdükten sonra cevaplarını kontrol edebilrsin.

TÜM KONULAR TESTİ

Ünite ayrımı olmaksızın, Tüm 8. Sınıf Soruları arasından Rastgele seçilen sorulardan oluşan testi hemen altta bulabilirsin. Unutma! Testi, her tekrar başlattığında, Soru Havuzumuzdan yepyeni sorular seni bekliyor olacak.

0%

8. SINIF İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK Tüm Konular Testi

1 / 10

Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili hayata geçmek için birçok adım atılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi atılan bu adımlarla ilgili yanlış bir bilgidir?

2 / 10

I-Siyasi partilerin kurulması
II-Saltanatın kaldırılması
III-Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda demokrasinin daha iyi işlemesi için bazı yenilikler yapılmıştır. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bu amaçla yapılmış yeniliklerdendir?

3 / 10

*Osmanlı Devleti’nin karadan ve denizden yardım gönderememesi üzerine Mustafa Kemal, Enver Paşa gibi gönüllü subaylar halkı örgütlemek üzere gizli yollarla gitmişlerdir.

Yukarıda anlatılan bilgi aşağıdaki olayların hangisinde gerçekleşmiştir?

4 / 10

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık gibi bazı fikir akımları ortaya atılmıştır.

I- Osmanlı Devleti’nin sınırlarını korumak istemesi
II-Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışının değişmesi
III-Osmanlı Devleti’nin dağılmaktan kurtulmaya çalışması

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bu fikir akımlarının ortaya çıkma nedenlerindendir?

5 / 10

*Osmanlı Devleti kültür, hukuk, yönetim ve toplumsal alanda modern bir devlet olursa, devletin dağılması önlenebilir.

Yukarıda anlatılan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

Mustafa Kemal hayatı boyunca pek çok farklı alanda kitaplar yazmıştır. Mustafa Kemal’in değişik alanlarda eserlerinin olması onun hangi özelliğini gösterir?

7 / 10

*Atatürk, birçok savaşta zafer kazanmış başarılı bir komutandır.
*Atatürk, egemenlik ve bağımsızlığa dayalı bir devlet kurmuş başarılı bir devlet adamıdır.
*Atatürk, Türk toplumunda ihtiyaç duyulan yenilikleri gerçekleştirmiş inkılapçı bir liderdir.

Yukarıda verilen bilgiler Atatürk’ün hangi kişisel özelliği ile daha çok ilgilidir?

8 / 10

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin zayıflamasının sebeplerinden biri değildir?

9 / 10

Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti’nin savaşa girmek istemesinin nedenlerinden biri değildir?

10 / 10

1- Yabancı okullar sorunua-Yunanistan
2-Musul sorunub-Fransa
3-Nüfus Mübadelesic-İngiltere

Yukarıda Atatürk döneminde dış politikada yaşanan bazı sorunlar ve bu sorunların yaşandığı devletler karışık verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirme yapılmıştır?

Skorunuz

0%