6.Sınıf Sosyal Bilgiler Ünite-5 ÜRETİYORUM TÜKETİYORUM BİLİNÇLİYİM Test-1

0%

6. Sınıf Sosyal Bilimler ÜRETİYORUM TÜKETİYORUM BİLİNÇLİYİM Test-1

1 / 10

*Kağıt ve karton üretimi yapılır.
*Mobilya üretimi yapılır.
*Doğa turizmine katkı sağlar.

Yukarıda bazı örnekleri verilen ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 10

*Ülkemiz su kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Bu sayede pek çok faaliyet yapılabilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi su kaynaklarının bol olmasından dolayı ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetlerden biri değildir?

3 / 10

Ülkemizdeki bazı bölgeler ve o bölgede yapılan tarımsal faaliyetler aşağıda verilmiştir. Hangi seçenekte verilen eşleştirme yanlıştır?

4 / 10

I- Üretkendir.
II-Yeniliklere açıktır.
III-Eleştiri yapmaz.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri nitelikli insan gücünü oluşturan kişilerin özelliklerinden biri olabilir?

5 / 10

Aşağıdakilerden hangisi yenilenebilir enerji kaynakları ile ilgili yanlış bir bilgidir?

6 / 10

*Yer altında bulunan sıcak suyun yeryüzüne çıkmasıyla kullanılır.
*Bu enerji sayesinde elektrik enerjisi üretilebilir.
*Kaplıcalar kurularak turizme katkı sağlar.

Yukarıda bazı özellikleri verilen enerji türü aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 10

*Et ve süt üretimi
*Kağıt ve karton üretimi
*Balıkçılık yapılması

Yukarıda verilen örneklerle aşağıda bulunan kaynakları eşleştirdiğimizde hangi seçenek dışarda kalır?

8 / 10

*Uygun koşulları oluşturarak kendi mevsimi dışında tarım ürünü üretmeye seracılık adı verilir. Bir bölgede seracılık faaliyeti yapabilmek için güneşli gün sayısı fazla olmalı ve kış sıcaklıkları yüksek olmalıdır.

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde seracılık faaliyetinin geliştiği yerlerden biridir?

9 / 10

*Tarım, ülkemiz için önemli bir geçim kaynağıdır. Ülkemizde tarım oldukça gelişmiştir. Yetiştirilen ürün çeşitliliği oldukça fazladır.

I- Üç farklı iklim tipinin görülmesi
II-Toprağın verimli olması
III-Su kaynaklarının bol olması

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ülkemizde tarımın gelişmesini sağlayan sebeplerden biri olabilir?

10 / 10

Ülkemizde ekonomik faaliyet çeşitliliği oldukça fazladır. Aşağıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bu durumun sebeplerinden biri olamaz?

Your score is

0%