6.SINIF TÜM DERSLER DENEME SINAVI

Tüm derslerden 10'ar sorudan oluşan Online Deneme Sınavı. Testi Tekrar Başlattığında, Soru Havuzundan Yepyeni Sorular Senin İçin Hazır Olacak.

TÜRKÇE
0
MATEMATİK
0
FEN BİLGİSİ
0
SOSYAL BİLGİLER
0
İNGİLİZCE
0
0%

6.SINIF TÜM DERSLER DENEME SINAVI

1 / 40

Kategori: 6.SINIF MATEMATİK

55,582

Ondalık gösterimindeki 5 rakamlarının basamak değerleri toplamı kaçtır?

2 / 40

Kategori: 6.SINIF MATEMATİK

Sayı doğrusu üzerinde -54, -65, 25,21 tam sayılarından sıfıra olan uzaklığı en büyük olan sayı kaçtır?

3 / 40

Kategori: 6.SINIF MATEMATİK

ARALIK sözcüğünü oluşturan harflerin kümesi A, OCAK sözcüğünü oluşturan harflerin kümesi B kümesi olsun. Buna göre AՈB kümesinin eleman sayısı kaçtır?

4 / 40

Kategori: 6.SINIF MATEMATİK

36 L ve 42 L zeytinyağı birbirine hiç karıştırılmadan ve hiç artmayacak şekilde eşit hacimli şişelere doldurulacaktır. Buna göre bu şişelerin hacmi kaç olabilir?

5 / 40

Kategori: 6.SINIF MATEMATİK

20 ve 25 kişilik 5/A ile 5/B sınıfları bilgi yarışmasına katılmak için gruplar oluşturacaklardır. Aynı sınıftaki öğrenciler aynı grupta olacaklarına göre bir gruptaki öğrenci sayısı kaç olabilir?

6 / 40

Kategori: 6.SINIF MATEMATİK

Aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

7 / 40

Kategori: 6.SINIF MATEMATİK

Aşağıdaki sayılardan hangisi asal sayıdır?

8 / 40

Kategori: 6.SINIF MATEMATİK

Aşağıda verilen sayılardan hangisi hem 4’ e hem 9’a tam bölünebilir?

9 / 40

Kategori: 6.SINIF MATEMATİK

15 + 6 . (42 - 15 ) - 1 = ?

İşleminin Sonucu Kaçtır?

10 / 40

Kategori: 6.SINIF MATEMATİK

Okunuşu beşin küpü olan sayının değeri kaça eşittir?

11 / 40

Kategori: 6.SINIF FEN BİLGİSİ

Kütlesi 700 g olan küp şeklindeki bir cismin yapıldığı maddenin yoğunluğu 5 g/cm³ tür. Bu cismin hacmi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

12 / 40

Kategori: 6.SINIF FEN BİLGİSİ

Kamil öğretmen, sınıfa katı halde bir madde getirmiş ve öğrencilerine bu maddenin taneciklerinin dizilişi ve özellikleri hakkında bilgi vermiştir.

Yukarıda verilen bilgiye göre Kamil öğretmen aşağıdakilerden hangisini söylemiş olamaz?

13 / 40

Kategori: 6.SINIF FEN BİLGİSİ

Kuvvetle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

14 / 40

Kategori: 6.SINIF FEN BİLGİSİ

 • Alınan yolun geçen zamana oranı ______ olarak tanımlanır.
 • Cismi hareket ettiren kuvvete ______ kuvvet denir.
 • Bileşke kuvvet sıfır ise cisim _______ kuvvetlerin etkisi altındadır.

Yukarıda verilen boşluklara aşağıdaki kelimeleri yazdığımızda hangi kelime dışarıda kalır?

15 / 40

Kategori: 6.SINIF FEN BİLGİSİ

İçerisinde yüksek miktarda atık madde olan kan boşaltım sistemi yardımıyla süzülüp temizlenir ve temizlenen kan dolaşım sistemine katılır. Süzülme sırasında oluşan idrar ise vücuttan atılır.

Yukarıda anlatılan işlemin gerçekleşmesi için çalışan boşaltım sistemi yapı ve organları sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

16 / 40

Kategori: 6.SINIF FEN BİLGİSİ

1-Vücut dokularına oksijen taşır.
2-Vücudu mikroplara karşı korur.
3-Kanın pıhtılaşmasını sağlar.

Yukarıda kan hücrelerinin görevleri karışık olarak verilmiştir. Bu görevlerle kan hücrelerini eşleştirmek isteyen bir öğrenci için hangi seçenek doğrudur?

17 / 40

Kategori: 6.SINIF FEN BİLGİSİ

Aşağıda kemikler ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Kemiklerle ilgili verilen bu bilgilerden hangisi yanlıştır?

18 / 40

Kategori: 6.SINIF FEN BİLGİSİ

 • Güneş’e en uzak gezegendir.
 • Çok uzakta olduğu için Dünya’dan çıplak gözle görülemez.
 • Uranüs’ün ikizi olarak bilinir.

Yukarıda bilgileri verilen gezegen aşağıdakilerden hangisidir?

19 / 40

Kategori: 6.SINIF FEN BİLGİSİ

I-Güneş sistemindeki son dört gezegendir.
II-Dünya, gazsal gezegenlerin en büyüğüdür.
III-Yapıları çeşitli gazlardan oluşmuştur.

Yukarıda Dış (Gazsal) Gezegenlerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

20 / 40

Kategori: 6.SINIF FEN BİLGİSİ

 • Güneş sistemindeki en küçük gezegendir.
 • Üzerinde yaşadığımız gezegendir.
 • Belirgin halkaları olan gezegendir.

Yukarıda bazı gezegenlerle ilgili bilgiler verilmiştir. Yukarıdaki bilgilerle aşağıdaki gezegenleri eşleştirdiğimizde hangi gezegen dışarıda kalır?

21 / 40

Kategori: 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

 • Ülkemizde ve dünyada gelişen olaylar hakkında bilgi sahibi olmak için televizyon izleyebilir,
  Genel Ağ’ı takip edebilir veya telefonla konuşabiliriz. Tüm bunlar anayasanın bize sağladığı
  haklar arasında yer alır.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

22 / 40

Kategori: 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

*Et ve süt üretimi
*Kağıt ve karton üretimi
*Balıkçılık yapılması

Yukarıda verilen örneklerle aşağıda bulunan kaynakları eşleştirdiğimizde hangi seçenek dışarda kalır?

23 / 40

Kategori: 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

*Kağıt ve karton üretimi yapılır.
*Mobilya üretimi yapılır.
*Doğa turizmine katkı sağlar.

Yukarıda bazı örnekleri verilen ekonomik faaliyet aşağıdakilerden hangisidir?

24 / 40

Kategori: 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Ülkemizdeki bazı bölgeler ve o bölgede yapılan tarımsal faaliyetler aşağıda verilmiştir. Hangi seçenekte verilen eşleştirme yanlıştır?

25 / 40

Kategori: 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Aşağıda bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

26 / 40

Kategori: 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

I-  Dipnot
II-  İntihal
III-  Kaynakça

Ödevi için araştırma yapan Sultan, başka birine ait olan bir kaynaktan bazı bilgileri kullanmıştır. Bu bilgileri kimden ve nereden aldığını belirtmek isteyen Sultan yukarıdakilerden hangisini ya da hangilerini yapmalıdır?

27 / 40

Kategori: 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Güneş sistemindeki gezegenlerden biri olan Dünya, çok sayıda canlı için doğal bir yaşam alanıdır. Dünya’nın Ekvator’dan şişkin, kutuplardan basık olan kendine özgü şekline ne denir?

28 / 40

Kategori: 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Ali öğretmen, derste ‘’Kültürümüzü Oluşturan Unsurlar’’ konusunu işlerken aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

-Bizim kültürümüze ait yiyecekler, giyecekler, el sanatları, düğünler, eğlenceler vb. _______’i oluşturur. Bu sayede toplum olarak bir araya gelir ve ortak duygularda buluşabiliriz.

Buna göre Ali öğretmen kültürümüzü oluşturan unsurlardan hangisini açıklamıştır?

29 / 40

Kategori: 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Kültür, toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktarılan değerler bütününe verilen isimdir.

I- Dil
II-Gelenek-görenekler
III-Tarih

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Milli Kültürü oluşturan unsurlar arasında yer alır?

30 / 40

Kategori: 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Ön yargı, bir kimse ya da bir şeyle ilgili önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargılara veya
peşin hükümlere verilen isimdir.

I-Birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesi
II-Arkadaşlık ilişkilerinde bozulma
III-Ayrımcılığın azalması

Buna göre yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ön yargıların sonuçlarından biri olabilir?

31 / 40

Kategori: 6.SINIF İNGİLİZCE

Hi! I’m Damla. I’m a secondary school student. I go to school at 08.30 a.m. Before I go to school, I have breakfast. I like honey, egg and tomato for breakfast. I don’t like chips, sausages and salami. I drink fruit juice at breakfast. It’s my favourite.

Which option is correct?

32 / 40

Kategori: 6.SINIF İNGİLİZCE

 milkmuffincerealbagel
BurakXX
AslıXX
TolgaXX
HazalXX

I like bagel, but I don’t like muffin. Who am I?

33 / 40

Kategori: 6.SINIF İNGİLİZCE

A  : ______ breakfast do you like?
B  : I like Turkish breakfast.

34 / 40

Kategori: 6.SINIF İNGİLİZCE

** January---February---1---April---2---June---July---August---3---October---4---December

Choose the correct answer.

35 / 40

Kategori: 6.SINIF İNGİLİZCE

Look at the pictures above. Which sentence is not related to the pictures?

36 / 40

Kategori: 6.SINIF İNGİLİZCE

My brother usually goes to the stadium and watches matches, but I don’t like football, because the stadium is so ...................... .

37 / 40

Kategori: 6.SINIF İNGİLİZCE

Which one is different?

38 / 40

Kategori: 6.SINIF İNGİLİZCE

My sister was born ……….. 3rd April 2005.

39 / 40

Kategori: 6.SINIF İNGİLİZCE

Lauren   : - - - -?
Emily      : I usually make a snowman.

40 / 40

Kategori: 6.SINIF İNGİLİZCE

Carl    : - - - -?
Kelly  : In a house with a big garden.

Your score is

0%