6.SINIF TÜM DERSLER DENEME SINAVI

Tüm derslerden 10'ar sorudan oluşan Online Deneme Sınavı. Testi Tekrar Başlattığında, Soru Havuzundan Yepyeni Sorular Senin İçin Hazır Olacak.

0
TÜRKÇE
0
MATEMATİK
0
FEN BİLGİSİ
0
SOSYAL BİLGİLER
0
İNGİLİZCE
0%

6.SINIF TÜM DERSLER DENEME SINAVI

1 / 40

Kategori: 6.SINIF MATEMATİK

Ahmet Öğretmen öğrencilerinden akıllarından bir tam sayı tutmalarını ister.

Buse        : -25
Ali            : -66
Enes        : 0
Mustafa : +55

Buna göre hangi öğrencinin tuttuğu tam sayı en küçüktür?

2 / 40

Kategori: 6.SINIF MATEMATİK

-15 ‘den büyük en küçük tam sayı kaçtır?

3 / 40

Kategori: 6.SINIF MATEMATİK

a=Mehmet’in 350 TL borcunun olması
b=Hava sıcaklığı sıfırın üstünde 15 derece
c=Ayşe’nin asansörle zeminden 2 kat aşağıya inmesi

Yukarıda verilen durumların matematiksel ifadesi hangisinde doğru verilmiştir?

4 / 40

Kategori: 6.SINIF MATEMATİK

Aşağıdaki sayılardan hangisi 15 ve 12’nin ortak katıdır?

5 / 40

Kategori: 6.SINIF MATEMATİK

. 2 ile tam bölünür.
. 5 ile tam bölünür.
. 9 ile tam bölünmez.

Verilenlere göre bu sayı kaçtır?

6 / 40

Kategori: 6.SINIF MATEMATİK

149 dan 174 e kadar olan doğal sayılardan kaç tanesi 5 ile tam bölünebilir?

7 / 40

Kategori: 6.SINIF MATEMATİK

Aşağıda verilen işlemlerden hangisinin sonucu 0 (sıfır)'a eşittir?

8 / 40

Kategori: 6.SINIF MATEMATİK

Aşağıda bir işlem modellenmiştir.

Bu işlem hangi seçenekte doğru verilmiştir?

9 / 40

Kategori: 6.SINIF MATEMATİK

Aşağıdaki sayılardan hangisinin mutlak değeri kendisinden daha büyüktür?

10 / 40

Kategori: 6.SINIF MATEMATİK

5×5×5×5×5×5×5=5*

ifadesinde verilen * simgesi kaçtır?

11 / 40

Kategori: 6.SINIF FEN BİLGİSİ

I-Jeotermal Enerji
II-Biyokütle Enerjisi
III-Nükleer Enerji

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek olarak verilebilir?

12 / 40

Kategori: 6.SINIF FEN BİLGİSİ

Aşağıdakilerden hangisi soba ve doğalgaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirlerden biri değildir?

13 / 40

Kategori: 6.SINIF FEN BİLGİSİ

Kamil öğretmen, sınıfa katı halde bir madde getirmiş ve öğrencilerine bu maddenin taneciklerinin dizilişi ve özellikleri hakkında bilgi vermiştir.

Yukarıda verilen bilgiye göre Kamil öğretmen aşağıdakilerden hangisini söylemiş olamaz?

14 / 40

Kategori: 6.SINIF FEN BİLGİSİ

Kuvvetle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

15 / 40

Kategori: 6.SINIF FEN BİLGİSİ

Yukarıda verilen şekle göre bileşke kuvvetin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir?

16 / 40

Kategori: 6.SINIF FEN BİLGİSİ

  • Alınan yolun geçen zamana oranı ______ olarak tanımlanır.
  • Cismi hareket ettiren kuvvete ______ kuvvet denir.
  • Bileşke kuvvet sıfır ise cisim _______ kuvvetlerin etkisi altındadır.

Yukarıda verilen boşluklara aşağıdaki kelimeleri yazdığımızda hangi kelime dışarıda kalır?

17 / 40

Kategori: 6.SINIF FEN BİLGİSİ

I-Hayat kurtarır.
II-Sağlığımızı korur.
III-Hasta ve yaralılara yardım sağlar.

Kan bağışının önemi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

18 / 40

Kategori: 6.SINIF FEN BİLGİSİ

1-Vücut dokularına oksijen taşır.
2-Vücudu mikroplara karşı korur.
3-Kanın pıhtılaşmasını sağlar.

Yukarıda kan hücrelerinin görevleri karışık olarak verilmiştir. Bu görevlerle kan hücrelerini eşleştirmek isteyen bir öğrenci için hangi seçenek doğrudur?

19 / 40

Kategori: 6.SINIF FEN BİLGİSİ

Kamil öğretmen öğrencilerine ‘’Kaslar’’ konusunu anlatırken aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

"Çizgili kaslar, isteğimizle çalışır. Hızlı kasılır ve çabuk yorulurlar. Spor yaparak bu kaslarımızı güçlendirebiliriz."

Kamil öğretmenin yaptığı açıklamaya göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

20 / 40

Kategori: 6.SINIF FEN BİLGİSİ

I-Güneş sistemindeki son dört gezegendir.
II-Dünya, gazsal gezegenlerin en büyüğüdür.
III-Yapıları çeşitli gazlardan oluşmuştur.

Yukarıda Dış (Gazsal) Gezegenlerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

21 / 40

Kategori: 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

  • Egemenlik belli bir zümre ya da grubun elindedir.
  • Yöneticiler ait oldukları zümre ya da grup içinden seçilir.
  • Halk yönetimde söz sahibi değildir.

Yukarıda anlatılan yönetim şekli aşağıdakilerden hangisidir?

22 / 40

Kategori: 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

*Ülkemiz su kaynakları bakımından zengin bir ülkedir. Bu sayede pek çok faaliyet yapılabilmektedir.

Aşağıdakilerden hangisi su kaynaklarının bol olmasından dolayı ülkemizde yapılan ekonomik faaliyetlerden biri değildir?

23 / 40

Kategori: 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Ülkemizdeki bazı bölgeler ve o bölgede yapılan tarımsal faaliyetler aşağıda verilmiştir. Hangi seçenekte verilen eşleştirme yanlıştır?

24 / 40

Kategori: 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

*Geçmişte yaşanmış olayları yer, zaman, neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyen daldır.
*İnsanların davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen daldır.
*Çevremizi, dünyayı ve doğal çevre ile insanlar arasındaki ilişkileri inceleyen daldır.

Yukarıda bazı sosyal bilim dallarıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Aşağıdaki sosyal bilim dallarından hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir?

25 / 40

Kategori: 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Turizm faaliyetlerinin geliştiği yerlerde iş olanakları fazladır ve çalışma imkânı bu yerlerin nüfusunu artırır. Aşağıda verilen turizm örneklerinden hangisi yanlıştır?

26 / 40

Kategori: 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizde nüfusun dağılışını etkileyen doğal (fiziki) faktörlerden değildir?

27 / 40

Kategori: 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin göreceli konumundan dolayı ortaya çıkan sonuçlardan biri değildir?

28 / 40

Kategori: 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Aşağıda Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

29 / 40

Kategori: 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Ali öğretmen, derste ‘’Kültürümüzü Oluşturan Unsurlar’’ konusunu işlerken aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

-Bizim kültürümüze ait yiyecekler, giyecekler, el sanatları, düğünler, eğlenceler vb. _______’i oluşturur. Bu sayede toplum olarak bir araya gelir ve ortak duygularda buluşabiliriz.

Buna göre Ali öğretmen kültürümüzü oluşturan unsurlardan hangisini açıklamıştır?

30 / 40

Kategori: 6.SINIF SOSYAL BİLGİLER

Ön yargı, bir kimse ya da bir şeyle ilgili önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargılara veya
peşin hükümlere verilen isimdir.

I-Birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesi
II-Arkadaşlık ilişkilerinde bozulma
III-Ayrımcılığın azalması

Buna göre yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ön yargıların sonuçlarından biri olabilir?

31 / 40

Kategori: 6.SINIF İNGİLİZCE

Protect the Environment
1) recycle paper
2) use plastic bags
3) plant trees
4) unplug the TV

Look at the table. Which one IS NOT related to the title?

32 / 40

Kategori: 6.SINIF İNGİLİZCE

*I like nutritious food. I like_____.

Which one CAN’T complete the sentence?

33 / 40

Kategori: 6.SINIF İNGİLİZCE

A  : _____________________________?
B  : I was in İzmir.
A  : ______________________________?
B  : I visited museums and went to the seaside.
A  : ______________________________?
B  : It was fantastic.

Which question DOES NOT have an answer in the dialogue?

34 / 40

Kategori: 6.SINIF İNGİLİZCE

Which sentence IS NOT related to the pictures?

35 / 40

Kategori: 6.SINIF İNGİLİZCE

....................................
Use less water.
Recycle.
Plant trees.
Use less electricity.

Which one can be the best title?

36 / 40

Kategori: 6.SINIF İNGİLİZCE

Look at the pictures above. Which sentence is not related to the pictures?

37 / 40

Kategori: 6.SINIF İNGİLİZCE

Look at the table and match the words.

1.      Makea.      vote
2.      Ballotb.      a campaign speech
3.      Openc.       box

 

38 / 40

Kategori: 6.SINIF İNGİLİZCE

Tom  : ………………………..do you work?
Alex  : At hospital.

39 / 40

Kategori: 6.SINIF İNGİLİZCE


What time is it?

40 / 40

Kategori: 6.SINIF İNGİLİZCE

Gilbert  : What time does your class finish?
Sam        : It finishes at 15:30.

Skorunuz

0%