6.Sınıf Sosyal Bilimler Ünite-2 Tarihe Yolculuk Test-1

0%

6. Sınıf Sosyal Bilimler Ünite-2 Tarihe Yolculuk Test-1

1 / 10

Aşağıda Anadolu’da kurulan ilk Türk beylikleriyle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

2 / 10

I- Avrupa’daki kavimlerin kaynaşması sonucu yeni milletler ortaya çıktı.
II- İlk Çağ kapandı, Orta Çağ başladı.
III- Avrupa’daki merkezi krallıklar zayıfladı.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Kavimler Göçünün sonuçlarından biridir?

3 / 10

*Dört halifeden biridir.
*Adaletli yönetimiyle ön plana çıkmıştır.
*İlk kez İslam devletine ait düzenli bir ordu kurmuştur.

Yukarıda bilgileri verilen halife aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

*Büyük Hun Devleti’ne en parlak günlerini yaşatan hükümdardır.
*Günümüzde bile kullanılan onluk ordu sistemini kurmuştur.
*Ülkede bozulan siyasi birliği yeniden sağlamıştır.

Yukarıda anlatılan Türk hükümdarı aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 10

Aşağıda Malazgirt Savaşı hakkında bazı bilgiler verilmiştir. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

6 / 10

I-Topraklarının verimli olması
II-Ticaret ve göç yolları üzerinde bulunması
III-İklim koşullarının uygun olması

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Anadolu’nun tarih boyunca yerleşim yeri olarak tercih edilmesinin nedenlerinden biri olabilir?

7 / 10

*Denizcilik faaliyetleriyle bilinmektedir.
*İzmir ve çevresinde kurulmuştur.
*İlk Türk donanmasını kurmuştur.

Yukarıda verilen bilgiler Anadolu’da kurulan ilk Türk beyliklerinden hangisiyle ilgilidir?

8 / 10

*Milliyetçi bir Türk-İslam devletidir.
*Türkçeyi resmi dil olarak kabul etti.
*Bu devlet döneminde Kutadgu Bilig, Divanü Lugatit-Türk gibi eserler yazıldı.

Yukarıda anlatılan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 10

Aşağıdakilerden hangisi İslamiyet öncesi Türklerin inancı ve yaşamıyla ilgili yanlış bir bilgidir?

10 / 10

*Maniheizm dinini benimsemişlerdir. Maniheizm dini, et yemeyi ve savaşmayı yasakladığı için savaşçılık yetenekleri zamanla azalmıştır. Bu dinin etkisiyle yerleşik hayata geçmişlerdir. Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti olmuşlardır.

Yukarıda anlatılan Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir?

Puanınız

0%