6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ünite-1 Biz ve Değerlerimiz Test-1

0%

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Ünite-1 Biz Değerlerimiz Test-1

1 / 10

Ön yargı, bir kimse ya da bir şeyle ilgili önceden edinilmiş olumlu veya olumsuz yargılara veya
peşin hükümlere verilen isimdir.

I-Birlik ve beraberliğin kuvvetlenmesi
II-Arkadaşlık ilişkilerinde bozulma
III-Ayrımcılığın azalması

Buna göre yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ön yargıların sonuçlarından biri olabilir?

2 / 10

*Kişinin kendi davranışlarını ve kendiyle ilgili bir olayın sonuçlarını üstlenmesine denir.
*Herhangi bir kısıtlama ve zorlama olmadan düşünme ve davranmaya denir.
*Bir toplumun duygu, düşünce ve ortak çıkarlarda birbirlerine karşılıklı bağlanmasına denir.

Yukarıda bazı kavramların açıklaması verilmiştir. Yukarıdaki açıklamalarla aşağıdaki kavramları eşleştirdiğimizde hangisi açıkta kalır?

3 / 10

Hakan Bey, üniversiteden yüksek not ortalamasıyla mezun olmuştur. Mezun olduktan sonra Meltem Hanımla evlenmiştir. Hakan Bey’in şu an iki çocuğu vardır.

Yukarıda verilen bilgiye göre süreç içinde Hakan Bey aşağıdaki sosyal rollerden hangisine sahip olmamıştır?

4 / 10

Her insan, dünyaya geldiği andan itibaren çeşitli sosyal roller üstlenir.

Aşağıdakilerden hangisi üstlendiğimiz rollerle ilgili yanlış bir bilgidir?

5 / 10

Kültür, toplumların kendilerine özgü olan ve gelecek nesillere aktarılan değerler bütününe verilen isimdir.

I- Dil
II-Gelenek-görenekler
III-Tarih

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Milli Kültürü oluşturan unsurlar arasında yer alır?

6 / 10

Aşağıda verilen cümlelerden hangisi yanlıştır?

7 / 10

Aşağıdakilerden hangisi ön yargının azaltılması için yapılması gerekenlerden biri değildir?

8 / 10

*Doğal afetlerde zarar görenlere çadır, battaniye, yiyecek yardımı yapar.
*Kan bankaları aracılığıyla kan bağışı toplar.
*Yoksul ve kimsesizler için aşevleri açar.

Yukarıda anlatılan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 10

Ali öğretmen, derste ‘’Kültürümüzü Oluşturan Unsurlar’’ konusunu işlerken aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

-Bizim kültürümüze ait yiyecekler, giyecekler, el sanatları, düğünler, eğlenceler vb. _______’i oluşturur. Bu sayede toplum olarak bir araya gelir ve ortak duygularda buluşabiliriz.

Buna göre Ali öğretmen kültürümüzü oluşturan unsurlardan hangisini açıklamıştır?

10 / 10

Aşağıdakilerden hangisi sosyal yardımlaşmanın faydalarından biri değildir?

Puanınız

0%