7. SINIF SOSYAL BİLGİLER

Bu Sayfada 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Müfredatına uygun olarak hazırlanmış, çoktan seçmeli sorular mevcuttur. Test butonlarına tıklayarak çoktan seçmeli sorulara ulaşabilir, çözdükten sonra cevaplarını kontrol edebilrsin.

TÜM KONULAR TESTİ

Ünite ayrımı olmaksızın, Tüm 7. Sınıf Soruları arasından Rastgele seçilen sorulardan oluşan testi hemen altta bulabilirsin. Unutma! Testi, her tekrar başlattığında, Soru Havuzumuzdan yepyeni sorular seni bekliyor olacak.

0%

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Testi

1 / 10

"42. Eğer bir kişi işlemek üzere bir tarlayı teslim alır ve o tarladan hiçbir mahsul elde edemezse bu onun tarlada çalışmadığını ispatlar ve bu kişi, komşusunun yetiştirdiği kadar tahılı tarla sahibine teslim etmelidir."

Yukarıdaki kanun Mezopotamya medeniyetlerinden Babillerin Hammurabi Kanunlarından alınmıştır. Toprağın işlenmesi ile bazı sorunlar ortaya çıkmıştır ve bu sorunlar bazı kanunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir?

2 / 10

  • En önemli çalışmalarını tıp alanında yapmıştır.
  • Mikroskopun icadından önce mikropların hastalıklara sebep olduğunu bulmuştur.
  • "Tıbbın Kanunu" isimli kitabı 17.yüzyıla kadar Avrupa’da tıp alanında kullanılmıştır.

Yukarıda bilgileri verilen Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 10

*Nitelikli insanların daha iyi hayat şartlarına ve mesleki olarak daha çok imkana sahip olmak için gelişmiş olduklarını düşündükleri ülkelere göç etmesidir.

Yukarıda anlatılan göç türü aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

*İnsanlar tarih boyunca dünyanın birçok farklı bölgesine yerleşmişlerdir. İnsanların belli yerlere yerleşmesinde etkili olan bazı faktörler bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi olumlu etkileyen faktörlerden biri değildir?

5 / 10

Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk demokrasisinin gelişimine katkılarından biri değildir?

6 / 10

"Çok fazla gürültü yaptığın için dikkatimi toplayamıyorum."

Yukarıda verilen cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

7 / 10

Bir meslekte başarılı olmanın yollarından biri de daha mesleğe başlamadan önce doğru bir tercih ve planlama yapmaktır. Aşağıdakilerden hangisine meslek seçimi yaparken dikkat etmemeliyiz?

8 / 10

1-İstanbul’un Fethia-Yavuz Sultan Selim
2-Mısır’ın Fethib- Kanuni Sultan Süleyman
3-Rodos’un Fethic- Fatih Sultan Mehmet

Yukarıda Osmanlı Devleti’nin fethettiği bazı yerler ve bu yerleri fetheden padişahlar karışık verilmiştir. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

9 / 10

*Köyde yaşayan Mehmet Bey, tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi ve tarımda makineleşme nedeniyle sıkıntılar çekmeye başlamıştır. Şehirde iş imkanlarının fazla olduğunu duyan Mehmet Bey şehre göç etmek zorunda kalmıştır.

Yukarıda anlatılan olaya göre Mehmet Bey’in göç etme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 10

7.sınıf öğrencisi olan Elif gün içerisinde aşağıda verilenleri yapmıştır.

I-Okulda arkadaşına nasıl olduğunu sormuştur.
II-Sabah uyandığında annesine günaydın demiştir.
III-Okula giderken kardeşine el sallamıştır.

Yukarıda verilen olaylardan hangisi ya da hangileri iletişime örnek olarak verilebilir?

Your score is

0%