7. SINIF SOSYAL BİLGİLER

Bu Sayfada 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Müfredatına uygun olarak hazırlanmış, çoktan seçmeli sorular mevcuttur. Test butonlarına tıklayarak çoktan seçmeli sorulara ulaşabilir, çözdükten sonra cevaplarını kontrol edebilrsin.

TÜM KONULAR TESTİ

Ünite ayrımı olmaksızın, Tüm 7. Sınıf Soruları arasından Rastgele seçilen sorulardan oluşan testi hemen altta bulabilirsin. Unutma! Testi, her tekrar başlattığında, Soru Havuzumuzdan yepyeni sorular seni bekliyor olacak.

0%

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Testi

1 / 10

Demokrasi ilk olarak nerede uygulanmıştır?

2 / 10

  • Coğrafya alanında önemli eserler vermiştir.
  • Osmanlı Devleti’nin donanma komutanlarından biridir.
  • Kitab-ı Bahriye adlı kitabı yazmıştır.
  • Amerika kıtasını da gösteren bir dünya haritası çizmiştir.

Yukarıda bilgileri verilen Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 10

  • En önemli çalışmalarını tıp alanında yapmıştır.
  • Mikroskopun icadından önce mikropların hastalıklara sebep olduğunu bulmuştur.
  • "Tıbbın Kanunu" isimli kitabı 17.yüzyıla kadar Avrupa’da tıp alanında kullanılmıştır.

Yukarıda bilgileri verilen Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

Arkadaşlarıyla etkili bir iletişim kurmak isteyen Ahmet, aşağıda verilenlerden hangisini yaparsa iletişimde sorunlar yaşayabilir?

5 / 10

Kübra öğretmen öğrencilerine aşağıdaki soruları sormuştur.

  1. İlk Türk devletlerinde yöneticiye verilen unvan nedir?
  2. Türk-İslam devletlerinde kararların alındığı yer neresidir?
  3. Türkiye Cumhuriyeti devletinin demokratik özelliklerinden biridir?

Yukarıdaki soruları cevaplayan bir öğrenci 3.soruya hangi cevabı vermelidir?

6 / 10

Aşağıdakilerden hangisi buhar makinesinin icadının sonuçlarından biri değildir?

7 / 10

I-Suç unsuru oluşturabilecek durumları önlemek
II-Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek
III-Daha iyi bir eğitim almak

Yukarıda verilen örneklerden hangisi ya da hangileri yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanabileceği durumlara örnektir?

8 / 10

Aşağıdakilerden hangisi halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelen demokrasinin ilkelerinden biri değildir?

9 / 10

7.sınıf öğrencisi olan Elif gün içerisinde aşağıda verilenleri yapmıştır.

I-Okulda arkadaşına nasıl olduğunu sormuştur.
II-Sabah uyandığında annesine günaydın demiştir.
III-Okula giderken kardeşine el sallamıştır.

Yukarıda verilen olaylardan hangisi ya da hangileri iletişime örnek olarak verilebilir?

10 / 10

"Çok fazla gürültü yaptığın için dikkatimi toplayamıyorum."

Yukarıda verilen cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Your score is

0%