7. SINIF SOSYAL BİLGİLER

Bu Sayfada 7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Müfredatına uygun olarak hazırlanmış, çoktan seçmeli sorular mevcuttur. Test butonlarına tıklayarak çoktan seçmeli sorulara ulaşabilir, çözdükten sonra cevaplarını kontrol edebilrsin.

TÜM KONULAR TESTİ

Ünite ayrımı olmaksızın, Tüm 7. Sınıf Soruları arasından Rastgele seçilen sorulardan oluşan testi hemen altta bulabilirsin. Unutma! Testi, her tekrar başlattığında, Soru Havuzumuzdan yepyeni sorular seni bekliyor olacak.

0%

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Testi

1 / 10

*Nitelikli insanların daha iyi hayat şartlarına ve mesleki olarak daha çok imkana sahip olmak için gelişmiş olduklarını düşündükleri ülkelere göç etmesidir.

Yukarıda anlatılan göç türü aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 10

Aşağıda bilgi ve bilginin serüveni ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

3 / 10

Aşağıdakilerden hangisi kalıp yargıların özelliklerinden biridir?

4 / 10

Osmanlı Beyliği, kısa bir süre içinde sınırlarını batıya doğru genişletmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden biri değildir?

5 / 10

Aşağıdakilerden hangisi halkın kendi kendini yönetmesi anlamına gelen demokrasinin ilkelerinden biri değildir?

6 / 10

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Fethinin sonuçlarından biri değildir?

7 / 10

I- Yeryüzü şekilleri
II- Su kaynakları
III- Turizm

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ülkemizde nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biridir?

8 / 10

*Mısır’da yerleşim yerleri Nil Nehri’nin geçtiği yerlerde yoğunlaşmıştır.

Yukarıda verilen bilgiye göre Mısır’da yerleşim için yerleşmeyi etkileyen faktörlerden hangisi etkili olmuştur?

9 / 10

  • Astronomi ve matematik alanında çalışmalar yapmıştır.
  • Fatih Sultan Mehmet’in davetiyle İstanbul’a gelmiş ve medresede ders vermeye başlamıştır.
  • İstanbul’un enlem ve boylam derecesini belirlemiştir.

Yukarıda bilgileri verilen Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 10

Osmanlı Devleti 16.yüzyılın sonlarından itibaren siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda eski gücünü yitirmeye başladı. Bunun üzerine pek çok alanda ıslahat adı verilen yenilik ve düzenlemeler yapıldı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılan ıslahatların nedenlerinden biri değildir?

Skorunuz

0%