6.Sınıf Sosyal Bilimler ÜNİTE-4 BİLİM VE TEKNOLOJİ HAYATIMIZDA Test-1

0%

6. Sınıf Sosyal Bilimler Bilim ve Teknoloji Hayatımızda Test-1

1 / 10

Bir grup arkadaş bir araya gelip “Çevre kirliliğinin nedenleri” konusunda bir araştırma yapmaya karar vermişlerdir.

Yukarıda verilen örnek, bilimsel araştırma basamaklarının hangisiyle ilgilidir?

2 / 10

Aşağıda bilimsel ve teknolojik gelişmelerle ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

3 / 10

1) “Çevre kirliliği” konusunda bir araştırma yapmaya karar verirler.
2) Araştırmayı 2 hafta içinde bitirmeye karar verirler.
3) İnternet, ansiklopedi gibi kaynaklar kullanarak yazılı ve görsel kaynaklara ulaşırlar.
4) Edindikleri bilgileri bir metin haline getirirler. Yazdıkları metne dipnot ve kaynakça eklerler.
Tuğçe ve Gizem bir konuda araştırma yapmış ve kullandıkları bilimsel araştırma basamakları yukarıda verilmiştir.

Verilen bilgide bilimsel araştırma basamaklarından hangisi kullanılmamıştır?

4 / 10

*Bir fikir, düşünce ya da sanat eserini oluşturan kişinin, bu durumda sahip olduğu haklara telif hakkı denir.

Aşağıdakilerden hangisi telif hakkı olmayan bir ürün kullandığımızda ortaya çıkabilecek sorunlardan biri olabilir?

5 / 10

1) “Çevre kirliliği” konusunda bir araştırma yapmaya karar verirler.
2) Araştırmayı 2 hafta içinde bitirmeye karar verirler.
3) İnternet, ansiklopedi gibi kaynaklar kullanarak yazılı ve görsel kaynaklara ulaşırlar.
4) Edindikleri bilgileri bir metin haline getirirler. Yazdıkları metne dipnot ve kaynakça eklerler.
Tuğçe ve Gizem bir konuda araştırma yapmış ve kullandıkları bilimsel araştırma basamakları yukarıda verilmiştir.

Verilen bilgiye göre 4 numarada belirtilen bilimsel araştırma basamağı aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

I-  Dipnot
II-  İntihal
III-  Kaynakça

Ödevi için araştırma yapan Sultan, başka birine ait olan bir kaynaktan bazı bilgileri kullanmıştır. Bu bilgileri kimden ve nereden aldığını belirtmek isteyen Sultan yukarıdakilerden hangisini ya da hangilerini yapmalıdır?

7 / 10

Atatürk, bilim ve teknolojinin önemini vurgulamış ve bunların gelişmesi için birçok yenilik yapmıştır.

I- TBMM’nin açılması
II- Türk Tarih Kurumunun açılması
III- Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi’nin açılması

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Atatürk’ün sosyal bilimler alanında yaptığı yeniliklerden biridir?

8 / 10

*Geçmişte yaşanmış olayları yer, zaman, neden-sonuç ilişkisi içinde inceleyen daldır.
*İnsanların davranışlarını ve zihinsel süreçlerini inceleyen daldır.
*Çevremizi, dünyayı ve doğal çevre ile insanlar arasındaki ilişkileri inceleyen daldır.

Yukarıda bazı sosyal bilim dallarıyla ilgili bilgiler verilmiştir. Aşağıdaki sosyal bilim dallarından hangisiyle ilgili bilgi verilmemiştir?

9 / 10

*Çeşitli kazılar yaparak eski dönemlere ait kalıntıları inceleyen ve kazı bilimi olarak da bilinen sosyal bilim dalıdır.

Yukarıda anlatılan sosyal bilim dalı aşağıdakilerden hangisidir?

10 / 10

Yeni bir buluş yapan Damla, buluşunun başkaları tarafından taklit edilmesini önlemek için aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

Your score is

0%