6.Sınıf Matematik Açılar Test-1

0%

6.Sınıf Matematik Açılar Test-1

1 / 10

Yukarıda verilen AB ve CD doğrularına göre m(FED) kaç derecedir?

2 / 10

Yukarıda verilen şekilde ABC eşkenar üçgendir. m(EAC) kaç derecedir? (D,A,B noktaları doğrusaldır.)

3 / 10

Yukarıdaki şekilde AC ve DE birer doğru olduğuna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

4 / 10

Yukarıda verilen şekilde m(FBC) kaç derecedir? (F,B,E noktaları doğrusaldır.)

5 / 10

Bütünler iki açıdan biri diğerinin 4 katıdır. Buna göre küçük açı kaç derecedir?

6 / 10

Bütünler iki açıdan biri, diğerinden 50° büyüktür. Buna göre büyük açı kaç derecedir?

7 / 10

Bir açı, tümlerinin 2 katıdır. Buna göre bu açı kaç derecedir?

8 / 10

75°’nin tümleyeni ile bütünleyeninin toplamı kaç derecedir?

9 / 10

Yukarıda verilen şekilde “?” ile gösterilen açının ölçüsü kaç derecedir?

10 / 10

Yukarıda verilen şekilde ABCD karedir. m(DCF) kaç derecedir? (E,C,F noktaları doğrusaldır.)

Puanınız

0%