7. SINIF MATEMATİK

Bu Sayfada 7. Sınıf Matematik Ders Müfredatına uygun olarak hazırlanmış, çoktan seçmeli sorular mevcuttur. Test butonlarına tıklayarak çoktan seçmeli sorulara ulaşabilir, çözdükten sonra cevaplarını kontrol edebilrsin.

TÜM KONULAR TESTİ

Ünite ayrımı olmaksızın, Tüm 7. Sınıf Soruları arasından Rastgele seçilen sorulardan oluşan testi hemen altta bulabilirsin. Unutma! Testi, her tekrar başlattığında, Soru Havuzumuzdan yepyeni sorular seni bekliyor olacak.

0%

7.Sınıf Matematik Tüm Konular Testi

1 / 10

Yaşları 4, 5 ve 6 olan üç kardeşe bir miktar para yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. 5 yaşındaki kardeş 15 lira aldığına göre paylaştırılan toplam para kaç liradır?

2 / 10

4(5-x) = 2(x-8)

olduğuna göre x kaçtır?

3 / 10

Şekilde [AB // [CD, FAB açısı ölçüsü = 50°, FEK açısı ölçüsü = 5x ve DCK açısı ölçüsü = 3x olduğuna göre x kaç derecedir?

4 / 10

İşleminin sonucu kaçtır?

5 / 10

Üzerinde birer tam sayı yazılı olan aşağıdaki 6 kart ters çevriliyor.

Osman'dan kartlardan rastgele ikisini çevirip bu kartlarda yazan tam sayıları çarpması, Ebru'dan ise Osman’ın çevirmediği kartlardan rastgele üçünü çevirip bu kartlarda yazan tam sayıları toplaması isteniyor.

Buna göre Osman ile Ebru'nun buldukları sayıların toplamı en az kaçtır ?

6 / 10

45,65,45,32,88

Yukarıda verilen sayı grubunun medyanı ile modu arasındaki fark kaçtır?

7 / 10

A, B, C kümelerinin elemanlarından birer tane seçilip aşağıdaki sayı doğrusuna yerleştiriliyor.

Verilen sayı doğrusunda A kümesinden seçilen eleman; B kümesinden seçilen elemanın solunda, C
kümesinden seçilen elemanın sağında kalıyor. Buna göre A, B, C kümelerinden seçilen tam sayıların toplamı kaçtır ?

8 / 10

Şekildeki O merkezli çemberde m(ACB) = 50 olduğuna göre m(OAB) kaç derecedir?

9 / 10

Sude üzerinde birer tam sayı yazılı olan 6 bilyeden, kırmızı renkli olan ile atış yapılarak görseldeki gibi yan yana dizili olan mavi bilyelerden biri vurulmaya çalışılıyor.

Atış yapan Sude mavi bilyelerden birini vurması durumunda, kırmızı bilye ile vurduğu mavi bilyenin üzerinde yazan tam sayılar çarpılarak bulunan sonuç ile diğer 4 mavi bilyenin üzerinde yazan tam sayıların toplamı kadar puan alır.

Buna göre yaptığı atışta mavi bilyelerden birini vuran Sude’nin alabileceği puan en az kaçtır ?

10 / 10

Yarıçaplarının uzunlukları farkı 5 cm olan çemberlerin çevre uzunlukları farkı kaç santimetredir?
(π yerine 3,14 alınız.)

Puanınız

0%