8.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Bir Kahraman Doğuyor Test-2

0%

8.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ünite-1 Test-2

1 / 8

Mustafa Kemal, özellikle öğrenim yıllarında Namık Kemal, Mehmet Emin Yurdakul gibi yazarları okumuştur. Bu yazarlar Mustafa Kemal’in hangi özelliğini daha çok etkilemiştir?

2 / 8

Mustafa Kemal’in öğrenim hayatı ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

3 / 8

Aşağıdakilerden hangisi Uşi Antlaşması’nın sonuçlarından biri değildir?

4 / 8

*Osmanlı Devleti’nin karadan ve denizden yardım gönderememesi üzerine Mustafa Kemal, Enver Paşa gibi gönüllü subaylar halkı örgütlemek üzere gizli yollarla gitmişlerdir.

Yukarıda anlatılan bilgi aşağıdaki olayların hangisinde gerçekleşmiştir?

5 / 8

Mustafa Kemal ile ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

6 / 8

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Osmanlıcılık, Türkçülük, İslamcılık, Batıcılık gibi bazı fikir akımları ortaya atılmıştır.

I- Osmanlı Devleti’nin sınırlarını korumak istemesi
II-Osmanlı Devleti’nin yönetim anlayışının değişmesi
III-Osmanlı Devleti’nin dağılmaktan kurtulmaya çalışması

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bu fikir akımlarının ortaya çıkma nedenlerindendir?

7 / 8

Mustafa Kemal hayatı boyunca pek çok farklı alanda kitaplar yazmıştır. Mustafa Kemal’in değişik alanlarda eserlerinin olması onun hangi özelliğini gösterir?

8 / 8

Ali öğretmen öğrencilerine "Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde gücünü kaybetmesinin nedenleri nelerdir?" diye bir soru sormuştur. Öğrenciler aşağıdaki cevapları vermiştir.

Aslı: Devlet otoritesi bozulduğu için sosyal, ekonomik ve askeri yapı bozulmuştur.
Mert: Eğitim kurumları ve yöntemleri yenilenmiş ve modernleştirilmiştir.
Deniz: Osmanlı toplumu, teknolojik ve bilimsel gelişmelere kapalı kalmıştır.
Ahmet: Üst üste toprak kayıpları yaşanmıştır.

Buna göre hangi öğrencinin verdiği cevap yanlıştır?

Skorunuz

0%