0%

8.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ünite-4 Test-1

1 / 10

Nutuk, Milli Mücadele ve cumhuriyet tarihi açısından önemli bir tarihi belgedir. Yaşanan olayları kanıtlara dayalı olarak anlatmıştır. Atatürk, Anadolu’nun işgali, Milli Mücadele yılları, Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurulması ve inkılapları Nutuk’ta detaylı bir şekilde anlatmıştır. Nutuk, ____-1927 yılları arasında yaşanan olayları anlatır.

Boşluğa aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

2 / 10

Aşağıdakilerden hangisi Cumhuriyetin getirdiği kazanımlardan birisi değildir?

3 / 10

1-Cumhuriyet:A: Tek bir kişinin yönetimine dayalı yönetim şeklidir.
2-Mutlakiyet:B: Hükümdar, hükümdarın yanında hükümet ve yasaları yapan seçilmiş bir meclis olan yönetim şeklidir.
3-MeşrutiyetC: Milletin, seçtiği temsilciler aracılığıyla egemenliğini kullandığı yönetim şeklidir.

Yukarıda yönetim biçimleri ve onların açıklamaları karışık verilmiştir. Doğru eşleştirme aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

I-TBMM’nin açılması
II-Siyasi partilerin kurulması
III-Kadınlara seçme ve seçilme hakkı verilmesi

Yukarıda verilen gelişmelerden hangisi ya da hangileri Atatürk’ün Cumhuriyetçilik ilkesiyle ilgilidir?

5 / 10

Aşağıdakilerden hangisi eğitim alanında yapılan inkılaplardan biri değildir?

6 / 10

Aşağıdakilerden hangisi Türk Tarih Kurumunun açılma sebeplerinden biri olamaz?

7 / 10

*Atatürk, birçok savaşta zafer kazanmış başarılı bir komutandır.
*Atatürk, egemenlik ve bağımsızlığa dayalı bir devlet kurmuş başarılı bir devlet adamıdır.
*Atatürk, Türk toplumunda ihtiyaç duyulan yenilikleri gerçekleştirmiş inkılapçı bir liderdir.

Yukarıda verilen bilgiler Atatürk’ün hangi kişisel özelliği ile daha çok ilgilidir?

8 / 10

*Şeker fabrikalarının kurulması __1__ ilkesiyle ilgilidir.
*Türk Tarih Kurumunun kurulması __2__ ilkesiyle ilgilidir.
*Saltanatın Kaldırılması __3__ ilkesiyle ilgilidir.

Yukarıda verilen bilgilerde boş bırakılan yerlerle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

9 / 10

*Medeni Kanun’un kabulü
*Soyadı Kanunu ile üstünlük belirten sıfatların kaldırılması
*Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Yukarıda belirtilen yenilikler Atatürk ilkelerinden hangisiyle daha çok ilgilidir?

10 / 10

Aşağıdakilerden hangisi siyasi alanda yapılan inkılaplardan biri değildir?

Your score is

0%