0%

8.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ünite-6 Test-1

1 / 10

Türk dış politikasında yaşanan aşağıdaki olaylardan hangisi Atatürk’ün vefatından sonra gerçekleşmiştir?

2 / 10

*Türkiye, Yunanistan, Romanya ve Yugoslavya 1934 yılında Balkan Antantını imzalamıştır.
*Türkiye, İran, Irak ve Afganistan 1937 yılında Sadabat Paktını imzalamıştır.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

3 / 10

Atatürk, "Büyük hayaller peşinde koşan, yapamayacağımız şeyleri yapar gibi görünen sahtekarlardan değiliz." sözüyle dış politikada hangi ilkenin önemini vurgulamaktadır?

4 / 10

I-Dünya barışını sağlamak
II-Savaştan galip çıkan devletlerin haklarını korumak
III-Devletler arasındaki ilişkileri geliştirmek

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Milletler Cemiyetinin amaçları arasında yer alır?

5 / 10

I-Türkiye siyasi alanda önemli bir başarı kazanmıştır.
II-Boğazlar Komisyonu görevine devam edecektir.
III-Boğazlar ticaret gemilerine kapatılmıştır.

Montrö Boğazlar Sözleşmesi ile ilgili verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

6 / 10

1- Yabancı okullar sorunua-Yunanistan
2-Musul sorunub-Fransa
3-Nüfus Mübadelesic-İngiltere

Yukarıda Atatürk döneminde dış politikada yaşanan bazı sorunlar ve bu sorunların yaşandığı devletler karışık verilmiştir. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru eşleştirme yapılmıştır?

7 / 10

I-Türkiye-İran sınırı belli olmuştur.
II-Türkiye petrol gelirlerinden pay almıştır.
III-Türkiye lehine sonuçlanmıştır.

Yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri Musul sorunu ve sonrasında yaşananlar ile ilgili doğru bir bilgidir?

8 / 10

Aşağıdakilerden hangisi yabancı okullar sorunuyla ilgili yanlış bir bilgidir?

9 / 10

Lozan Barış Antlaşması ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

10 / 10

*Türkiye, kendi iç sorunu olarak görmüştür.
*Türkiye, yabancı devletlerin tüm taleplerini reddetmiştir.

Yukarıda verilen bilgiler aşağıdaki sorunlardan hangisiyle ilgilidir?

Your score is

0%