0%

8.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ünite-5 Test-1

1 / 8

Türkiye Cumhuriyeti’nde çok partili hayata geçmek için birçok adım atılmıştır. Aşağıdakilerden hangisi atılan bu adımlarla ilgili yanlış bir bilgidir?

2 / 8

Çok partili yönetim anlayışı olan bir ülke için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

3 / 8

*Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda saltanat ve halifelik kaldırılmış, çok partili hayata geçmek için çalışmalar yapılmıştır.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

4 / 8

Türkiye, jeopolitik konumundan dolayı birçok avantaja sahiptir. Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin jeopolitik konumu sebebiyle sahip olduğu avantajlardan biri değildir?

5 / 8

Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

6 / 8

Mustafa Kemal, "Benim naçiz vücudum bir gün elbet toprak olacaktır. Fakat Türkiye Cumhuriyeti sonsuza kadar yaşayacaktır." sözünü hangi olaydan sonra söylemiştir?

7 / 8

I-Siyasi partilerin kurulması
II-Saltanatın kaldırılması
III-Tevhid-i Tedrisat Kanunu

Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda demokrasinin daha iyi işlemesi için bazı yenilikler yapılmıştır. Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bu amaçla yapılmış yeniliklerdendir?

8 / 8

Cumhuriyet Halk Fırkası ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

Puanınız

0%