0%

8.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ünite-2 Test-1

1 / 10

*Anadolu’da başlayan işgallerin ardından Türk halkı, bölgesel cemiyetler kurmaya başladı. Bu cemiyetler, işgallere karşı birçok faaliyette bulundu.

Aşağıdakilerden hangisi bu faaliyetler arasında yer almaz?

2 / 10

*Türk halkı, savunmasız kalan vatanını savunmak için mitingler düzenleyip direniş cemiyetleri kurmaya başladı. Arkasından Kuva-yı Milliye adı verilen direniş kuvvetleri kuruldu.

Yukarıda anlatılan gelişmelerin ortaya çıkmasında aşağıdaki kavramlardan hangisinin etkisi yoktur?

3 / 10

I- Belli bir merkezden yönetilip ortak hareket etmişlerdir.
II- Vatanı koruma ve bağımsız yaşama arzusuyla kurulmuştur.
III- Bölgesel olup sadece kendi bölgelerini düşmana karşı korumuşlardır.

Kuva-yı Milliye birlikleri ile ilgili olarak yukarıdakilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

4 / 10

*Almanya, Osmanlı Devleti’ni kendi yanına çekmek istiyordu. Almanya’nın bu isteğinin birçok sebebi vardı.

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı’nın jeopolitik konumundan kaynaklı bir sebeptir?

5 / 10

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin 1.Dünya Savaşı’nda savaştığı taarruz cephelerinden birisidir?

6 / 10

Mustafa Kemal, "Geldikleri gibi giderler." sözünü hangi olaydan sonra söylemiştir?

7 / 10

I-Silahlanma yarışı
II-Ham madde ve pazar arayışı
III-Milliyetçilik akımının etkileri

Yukarıda verilen öncüllerden hangisi ya da hangileri 1.Dünya Savaşı’nın nedenlerindendir?

8 / 10

Mustafa Kemal, ’’Ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum.’’ sözünü hangi cephede söylemiştir?

9 / 10

Aşağıdakilerden hangisi yararlı cemiyetlerin ortak özelliklerinden değildir?

10 / 10

1.Dünya Savaşı sonunda İtilaf Devletleri ile Osmanlı Devleti arasında Mondros Ateşkes Antlaşması imzalandı. Bu antlaşmaya göre,

*Osmanlı ordusu terhis edilecekti.
*Donanma, İtilaf Devletleri tarafından denetim altında tutulacaktı.
*İtilaf Devletleri, güvenliklerini tehdit edecek bir durumda herhangi bir yeri ele geçirebilecekti.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Your score is

0%