0%

8.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ünite-3 Test-1

1 / 10

*Birinci İnönü Savaşı’nın ardından TBMM Hükümeti, Londra Konferansı’na davet edildi ve TBMM’nin varlığı İtilaf Devletleri tarafından tanındı.

*Sakarya Meydan Savaşı’nın ardından TBMM ile Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan arasında Kars Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma, devletlerin işbirliği içinde olacağını belirten maddeler içermekteydi.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

2 / 10

Mustafa Kemal, barış görüşmeleri için Lozan’a giden heyetten bazı konularda kesinlikle ödün vermemelerini istemiştir.

I-Kapitülasyonlar
II-Boğazlar Meselesi
III-Ermeni iddiaları

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Mustafa Kemal’in ödün verilmemesini istediği konulardandır?

3 / 10

İtilaf Devletleri, Birinci İnönü Savaşı’nın ardından toplanan Londra Konferansı’na hem Osmanlı Hükümeti’ni hem de TBMM Hükümeti’ni davet etmiştir. İtilaf Devletleri’nin iki hükümeti birden davet etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

I-Doğu Cephesi
II-Güney Cephesi
III-Batı Cephesi

Yukarıda verilen cephelerden hangisi ya da hangileri düzenli ordu olmadan sadece bölgedeki halkın örgütlenmesiyle kazanılmıştır?

5 / 10

Kazım Karabekir yönetimindeki Türk ordusu Ermenileri mağlup etmiş ve bunun üzerine Ermenilerle Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.

I-Doğu Anadolu Ermenistan’a bırakılmıştır.
II-Ermenistan, Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul etmiştir.
III-Büyük Millet Meclisi’nin siyasi varlığı ilk kez tanınmıştır.

Verilen bilgiler ışığında verilen öncüllerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

6 / 10

Aşağıdakilerden hangisi 1.İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra yaşanan gelişmelerden değildir?

7 / 10

Mustafa Kemal, "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz." sözünü hangi savaştan sonra söylemiştir?

8 / 10

Düzenli ordunun kaybettiği ilk ve tek savaş hangisidir?

9 / 10

Mustafa Kemal’in, "Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir." demesi ve savaşın en zorlu dönemlerinde Maarif Kongresi’ni toplamasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

10 / 10

Mustafa Kemal, düşmana karşı koyabilmek için düzenli bir ordunun gerekli olduğunu düşünüyordu. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu düşüncesinin nedenlerinden değildir?

Skorunuz

0%