0%

8.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ünite-3 Test-1

1 / 10

Mustafa Kemal, düşmana karşı koyabilmek için düzenli bir ordunun gerekli olduğunu düşünüyordu. Aşağıdakilerden hangisi Mustafa Kemal’in bu düşüncesinin nedenlerinden değildir?

2 / 10

Düzenli ordunun kaybettiği ilk ve tek savaş hangisidir?

3 / 10

I-Doğu Cephesi
II-Güney Cephesi
III-Batı Cephesi

Yukarıda verilen cephelerden hangisi ya da hangileri düzenli ordu olmadan sadece bölgedeki halkın örgütlenmesiyle kazanılmıştır?

4 / 10

Mustafa Kemal’in, "Cahillikle, ilkellikle savaş, düşmanla savaştan daha az önemli değildir." demesi ve savaşın en zorlu dönemlerinde Maarif Kongresi’ni toplamasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

5 / 10

Mustafa Kemal, "Siz orada yalnız düşmanı değil, milletin makus talihini de yendiniz." sözünü hangi savaştan sonra söylemiştir?

6 / 10

Mustafa Kemal, barış görüşmeleri için Lozan’a giden heyetten bazı konularda kesinlikle ödün vermemelerini istemiştir.

I-Kapitülasyonlar
II-Boğazlar Meselesi
III-Ermeni iddiaları

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Mustafa Kemal’in ödün verilmemesini istediği konulardandır?

7 / 10

Aşağıdakilerden hangisi 1.İnönü Savaşı’nın kazanılmasından sonra yaşanan gelişmelerden değildir?

8 / 10

İtilaf Devletleri, Birinci İnönü Savaşı’nın ardından toplanan Londra Konferansı’na hem Osmanlı Hükümeti’ni hem de TBMM Hükümeti’ni davet etmiştir. İtilaf Devletleri’nin iki hükümeti birden davet etmesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 10

Kazım Karabekir yönetimindeki Türk ordusu Ermenileri mağlup etmiş ve bunun üzerine Ermenilerle Gümrü Antlaşması imzalanmıştır.

I-Doğu Anadolu Ermenistan’a bırakılmıştır.
II-Ermenistan, Sevr Antlaşması’nın geçersiz olduğunu kabul etmiştir.
III-Büyük Millet Meclisi’nin siyasi varlığı ilk kez tanınmıştır.

Verilen bilgiler ışığında verilen öncüllerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

10 / 10

*Birinci İnönü Savaşı’nın ardından TBMM Hükümeti, Londra Konferansı’na davet edildi ve TBMM’nin varlığı İtilaf Devletleri tarafından tanındı.

*Sakarya Meydan Savaşı’nın ardından TBMM ile Ermenistan, Gürcistan ve Azerbaycan arasında Kars Antlaşması imzalandı. Bu antlaşma, devletlerin işbirliği içinde olacağını belirten maddeler içermekteydi.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Your score is

0%