8.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ünite-2 Milli Uyanış Bağımsızlık Yolunda Atılan Adımlar Test-2

0%

8.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ünite-2 Test-2

1 / 10

Mondros Ateşkes Anlaşması’nın bazı maddeleri aşağıda verilmiştir.

– Ulaşım yolları ve iletişim sistemi İtilaf Devletlerine bırakılacak.
– Sınırların korunması ve iç güvenlik dışında kalan askerler terhis olacak.

Yukarıda verilen maddelere göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

2 / 10

23 Nisan 1920’de TBMM açılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.

– Yasama ve yürütme yetkisi TBMM’ye aittir.
– Meclis kalıcıdır ve kimseye bağlı değildir.
– Meclis hükümeti sistemi uygulanmıştır.

Verilen bilgilere göre Atatürk’ün hangi sözü bu kararlara uygundur?

3 / 10

  • 1.Dünya Savaşı sırasında taraf değiştiren devlet hangisidir?
  • Savaşın sonlarına doğru İtilaf Devletleri yanında savaşa girip savaşın kaderini değiştiren devlet hangisidir?
  • İttifak Devletleri’nde yer alan bir devlet söyleyiniz.

Ahmet öğretmen derste öğrencilerine yukarıdaki soruları sormuştur. Öğrenciler, bu sorulara aşağıdaki cevaplardan hangisini vermiş olamaz?

4 / 10

İstanbul Hükümeti ile Temsil Heyeti arasında Amasya Görüşmeleri yapılmış ve aşağıdaki kararlar alınmıştır.
– Anadolu ve Rumeli Müdafaa-i Hukuk Cemiyetinin varlığı tanınacaktır.
– Temsil Heyetinin izni olmadan anlaşma yapılmayacaktır.

Verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

5 / 10

I- Batı Cephesine yakın olması
II- Güvenli bir yer olması
III- Ulaşım ve haberleşme imkanlarının iyi olması

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Ankara’nın başkent olmasında etkili olmuştur?

6 / 10

* Sivas Kongresi’nde, Manda ve Himaye kesin olarak reddedilmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

7 / 10

1- Mustafa Kemal Paşa’nın işgallere karşı ilk resmi tepkisidir.
2- Toplanma şekli bakımından bölgesel, aldığı kararlar bakımından ulusaldır.
3- Bütün cemiyetler tek çatı altında toplanmıştır.

a- Erzurum Kongresi
b- Sivas Kongresi
c- Havza Genelgesi

Yukarıda verilen bilgiler ve olayların doğru eşleştirilmesi hangi seçenekte verilmiştir?

8 / 10

Aşağıda verilen bilgilerden hangisi 1.Dünya Savaşı’nın sonuçları ile ilgili yanlış bir bilgidir?

9 / 10

Milli Mücadeleye hazırlık döneminde Anadolu’da pek çok cemiyet kurulmuştur. Aşağıda verilen bilgilerden hangisi yararlı cemiyetlerin özelliklerinden biridir?

10 / 10

Aşağıda verilenlerden hangisi Osmanlı Devleti’nin savaşa girmek istemesinin nedenlerinden biri değildir?

Puanınız

0%