0%

8.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ünite-7 Test-1

1 / 9

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı’nın Türkiye’ye etkileri arasında yer almaz?

2 / 9

I-Nutuk
II-Geometri
III-Vatandaş İçin Medeni Bilgiler

Yukarıda verilen kitaplardan hangisi ya da hangileri Atatürk tarafından yazılmıştır?

3 / 9

Atatürk’ün çok önemsediği ve hasta yatağında bile ilgilendiği sorun aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 9

Aşağıdakilerden hangisi İkinci Dünya Savaşı’nın nedenlerinden biri değildir?

5 / 9

I-İngiltere
II-Almanya
III-ABD

Yukarıda verilen devletlerden hangisi ya da hangileri İkinci Dünya Savaşı’nda Mihver Devletleri(Üçlü Pakt) arasında yer almıştır?

6 / 9

I- Adana Konferansı
II- I. Kahire Konferansı
III- San Francisco Konferansı

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı’ndaki tutumunu belirlemek için yapılan görüşmeler arasında yer alır?

7 / 9

*Japonya’nın 1941 yılında Pearl Harbor Limanına saldırmasıyla savaşa giren devlet __1__
*1939 yılında Polonya’ya saldırarak savaşı başlatan devlet __2__
*ABD’nin atom bombası attığı devlet __3__

Yukarıda İkinci Dünya Savaşı’yla ilgili bazı önemli bilgiler verilmiştir. Buna göre aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

8 / 9

I-Dünya barışını korumak için Milletler Cemiyeti kuruldu.
II-Birçok ülkede çok partili sisteme geçilmeye başlandı.
III-Türkiye’de büyük şehirlere göç başladı.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri İkinci Dünya Savaşı’nın ardından yaşanan olaylardandır?

9 / 9

Mustafa Kemal Atatürk, "Pek yakında dünyanın durumu mütareke senelerinden çok daha ciddi olacak ve karışacaktır. Avrupa’da birkaç maceraperest, Almanya ve İtalya’nın başında zorla bulunuyorlar. Bunlar bugün dünyayı kana bulamaktan çekinmeyeceklerdir." sözleriyle İkinci Dünya Savaşı’nın çıkacağını tahmin etmiştir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

Puanınız

0%