0%

8.Sınıf İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Ünite-1 Test-1

1 / 10

Aşağıdaki olaylardan hangisi güçlü Avrupa’nın ortaya çıkmasına katkı sağlamamıştır?

2 / 10

Aşağıdakilerden hangisi 2.Balkan Savaşı’nın çıkma sebebidir?

3 / 10

Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti’nin zayıflamasının sebeplerinden biri değildir?

4 / 10

*Ülkeyi Türkler yönetecek. Türk kültürü korunacak ve daha fazla geliştirilecek

Yukarıda anlatılan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

5 / 10

*Osmanlı Devleti, Trablusgarp Savaşı sonucunda Kuzey Afrika’daki son toprak parçasını da kaybetti.

Osmanlı Devleti’nin Trablusgarp Savaşı’nda başarısız olmasının sebebi nedir?

6 / 10

Osmanlı Devleti’nde Tanzimat ve Islahat Fermanları hangi amaçla ilan edilmiştir?

7 / 10

Mustafa Kemal, hangi okulu bitirdikten sonra kurmay yüzbaşı olarak göreve başlamıştır?

8 / 10

Mustafa Kemal ilk askeri başarısını hangi savaşta kazanmıştır?

9 / 10

Mustafa Kemal’in başarılı bir lider olmasında sahip olduğu kişilik özelliklerinin çok büyük bir etkisi vardır. Çanakkale Cephesi’nde düşmanın nereden saldıracağını bilip ona göre plan yapması Mustafa Kemal’in hangi kişilik özelliği ile ilgilidir?

10 / 10

*Osmanlı Devleti kültür, hukuk, yönetim ve toplumsal alanda modern bir devlet olursa, devletin dağılması önlenebilir.

Yukarıda anlatılan düşünce akımı aşağıdakilerden hangisidir?

Puanınız

0%