6. Sınıf Fen Bilgisi Ünite-3 Kuvvet ve Hareket Test-1

0%

6. Sınıf Fen Bilgisi Ünite-3 Kuvvet ve Hareket Test-1

1 / 10

4 öğrenci bir koşu yarışmasına katılmıştır. 100 metrelik sabit mesafeyi alma süreleri aşağıda verilmiştir.

Kamil: 50 saniye
Burak: 30 saniye
Damla: 25 saniye
Sultan: 35 saniye

Yukarıda verilen bilgilere göre hangi öğrenci daha süratlidir?

2 / 10

Yukarıda verilen şekle göre bileşke kuvvetin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir?

3 / 10

4 öğrenci bir koşu yarışmasına katılmıştır. 100 metrelik sabit mesafeyi alma süreleri aşağıda verilmiştir.

Kamil: 50 saniye
Burak: 30 saniye
Damla: 25 saniye
Sultan: 35 saniye

Yukarıda verilen bilgilere göre hangi öğrenci en az süratlidir?

4 / 10

Ali öğretmen, öğrencilerine aşağıdaki soruyu sormuştur.

  • Batıya doğru 3 ve 5 N’lik doğuya doğru 1 ve 4 N’lik kuvvetler bir cisme aynı noktadan etki etmektedir. Cisim hangi yönde ve ne kadar kuvvette hareket eder?

Yukarıda verilen bilgiye göre aşağıdakilerden hangisi sorunun cevabı olabilir?

5 / 10

  • Alınan yolun geçen zamana oranı ______ olarak tanımlanır.
  • Cismi hareket ettiren kuvvete ______ kuvvet denir.
  • Bileşke kuvvet sıfır ise cisim _______ kuvvetlerin etkisi altındadır.

Yukarıda verilen boşluklara aşağıdaki kelimeleri yazdığımızda hangi kelime dışarıda kalır?

6 / 10

I-Doğrultusu
II-Yönü
III-Büyüklüğü

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bir cisme etki eden kuvvetin özelliklerindendir?

7 / 10

Kuvvetle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

8 / 10

Aşağıdaki seçeneklerden hangisine etki eden bileşke kuvvet en büyüktür?

9 / 10

Kuvvetle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

10 / 10

Yukarıda verilen şekle göre bileşke kuvvetin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisidir?

Puanınız

0%