5.Sınıf Fen Bilgisi Ünite-7 Elektrik Devre Elemanları Test-1

0%

5.Sınıf Fen Bilgisi Ünite-7 Elektrik Devre Elemanları Test-1

1 / 8

Tablodaki devre elemanlarından hangisinin görevi yanlış verilmiştir?

2 / 8

(...) Güç kaynağı olmayan bir devrede ampul ışık vermez.
(...) Güç kaynağı olan bir devrede ampulun ışık vermesi için anahtarın açık olması gerekir.
(...)Anahtar olmayan bir devre kurulursa ampul ışık vermez.

Yukarıda verilen cümlelerin başına doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazıldığında hangi seçenek elde edilir?

3 / 8

Şekilde verilen devre elemanlarının sembolleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

4 / 8

Bir elektrik devresinde ampulün içine yerleştirildiği yere _________ denir.

Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir?

5 / 8

Şekilde sembolleri verilen devre elemanlarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

6 / 8

Şekilde bir elektrik devresi sembollerle verilmiştir.

Bu elektrik devresinde hangi devre elemanından, kaç tane kullanılmıştır?

 

7 / 8

Elektrik devreleri çizilirken devre elemanlarının sembollerinin kullanılması ile ilgili,

I. Zamandan tasarruf sağlanır.
II. Bilimde ortak dil oluşur.
III. Çizimler hatasız hale gelir.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

8 / 8

Elektrik devre elemanlarından;

I. İletken tel
II. Duy
III. Pil yatağı

hangileri sembol ile gösterilmez?

Skorunuz

0%