5.Sınıf Fen Bilgisi Ünite-7 Elektrik Devre Elemanları Test-1

0%

5.Sınıf Fen Bilgisi Ünite-7 Elektrik Devre Elemanları Test-1

1 / 8

Bir elektrik devresinde ampulün içine yerleştirildiği yere _________ denir.

Yukarıda verilen tanımda boş bırakılan yere hangi kavram getirilmelidir?

2 / 8

Şekilde verilen devre elemanlarının sembolleri aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

3 / 8

Tablodaki devre elemanlarından hangisinin görevi yanlış verilmiştir?

4 / 8

Elektrik devre elemanlarından;

I. İletken tel
II. Duy
III. Pil yatağı

hangileri sembol ile gösterilmez?

5 / 8

(...) Güç kaynağı olmayan bir devrede ampul ışık vermez.
(...) Güç kaynağı olan bir devrede ampulun ışık vermesi için anahtarın açık olması gerekir.
(...)Anahtar olmayan bir devre kurulursa ampul ışık vermez.

Yukarıda verilen cümlelerin başına doğru ise “D” yanlış ise “Y” yazıldığında hangi seçenek elde edilir?

6 / 8

Şekilde bir elektrik devresi sembollerle verilmiştir.

Bu elektrik devresinde hangi devre elemanından, kaç tane kullanılmıştır?

 

7 / 8

Şekilde sembolleri verilen devre elemanlarının adları aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

8 / 8

Elektrik devreleri çizilirken devre elemanlarının sembollerinin kullanılması ile ilgili,

I. Zamandan tasarruf sağlanır.
II. Bilimde ortak dil oluşur.
III. Çizimler hatasız hale gelir.

çıkarımlarından hangileri doğrudur?

Your score is

0%