6. Sınıf Fen Bilgisi Ünite-4 Madde ve Isı Test-1

0%

6. Sınıf Fen Bilgisi Ünite-4 Madde ve Isı Test-1

1 / 10

I-Yangın tüpü
II-Deodorant
III-Tıraş köpüğü

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangilerinde gazların sıkışma özelliğinden yararlanılmıştır?

2 / 10

Kütlesi 420 g olan silindir şeklindeki bir cismin hacmi 140 cm³ tür. Bu cismin yoğunluğu hangi seçenekte verilmiştir?

3 / 10

Kamil öğretmen, sınıfa sıvı halde bir madde getirmiş ve öğrencilerine bu maddenin taneciklerinin dizilişi ve özellikleri hakkında bilgi vermiştir.

Yukarıda verilen bilgiye göre Kamil öğretmen aşağıdakilerden hangisini söylemiş olamaz?

4 / 10

I-Jeotermal Enerji
II-Biyokütle Enerjisi
III-Nükleer Enerji

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yenilenebilir enerji kaynaklarına örnek olarak verilebilir?

5 / 10

Aşağıdaki seçeneklerde verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

6 / 10

Isı İletkeniIsı Yalıtkanı
DemirElmas
AlüminyumSeramik
PlastikAhşap

Kamil öğretmen, ısıyı aktarmak ve ısıyı korumak için kullanılan maddelere örnekler vermiştir. Örnekleri verirken hata yapmıştır. Tablodaki hangi örnekler yer değiştirirse hata düzeltilmiş olur?

7 / 10

Kütlesi 700 g olan küp şeklindeki bir cismin yapıldığı maddenin yoğunluğu 5 g/cm³ tür. Bu cismin hacmi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde verilmiştir?

8 / 10

Kamil öğretmen, sınıfa katı halde bir madde getirmiş ve öğrencilerine bu maddenin taneciklerinin dizilişi ve özellikleri hakkında bilgi vermiştir.

Yukarıda verilen bilgiye göre Kamil öğretmen aşağıdakilerden hangisini söylemiş olamaz?

9 / 10

Aşağıdakilerden hangisi soba ve doğalgaz zehirlenmeleri ile ilgili alınması gereken tedbirlerden biri değildir?

10 / 10

I-Tanecikli yapı vardır.
II-Tanecikler arası boşluk çoktur.
III-Belirli bir şekli vardır.

Yukarıda verilen maddelerden hangisi ya da hangileri katı, sıvı ve gaz maddelerin tamamı için doğrudur?

Skorunuz

0%