6. Sınıf Fen Bilgisi Ünite-2 Vücudumuzdaki Sistemler Test-1

0%

6. Sınıf Fen Bilgisi Ünite-2 Vücudumuzdaki Sistemler Test-1

1 / 10

İçerisinde yüksek miktarda atık madde olan kan boşaltım sistemi yardımıyla süzülüp temizlenir ve temizlenen kan dolaşım sistemine katılır. Süzülme sırasında oluşan idrar ise vücuttan atılır.

Yukarıda anlatılan işlemin gerçekleşmesi için çalışan boşaltım sistemi yapı ve organları sırasıyla aşağıdaki seçeneklerin hangisinde doğru verilmiştir?

2 / 10

Vücudumuzdaki kemikler şekillerine göre uzun kemikler, kısa kemikler ve yassı kemikler olmak üzere üçe ayrılır.

I-Kol ve bacak kemikleri
II-Kalça kemikleri
III-Kafatası kemikleri

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri yassı kemiklere örnek olarak verilebilir?

3 / 10

I-Hayat kurtarır.
II-Sağlığımızı korur.
III-Hasta ve yaralılara yardım sağlar.

Kan bağışının önemi ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

4 / 10

1) Sindirime uğramadan doğrudan kana geçen besin içerikleri hangileridir?
2) Sindirim sisteminde yer almamasına rağmen bu sistemde önemli görevleri bulunan organlar hangileridir?
3) Sindirilmiş besinlerin emilimini yaparak kana geçmesini sağlayan organ hangisidir?

Ali öğretmen Sindirim Sistemi konusunu işlerken öğrencilerine yukarıdaki soruları sormuştur. Verilen bilgilere göre 1.soruyu cevaplayan öğrenci hangi cevabı vermiştir?

5 / 10

1) Sindirime uğramadan doğrudan kana geçen besin içerikleri hangileridir?
2) Sindirim sisteminde yer almamasına rağmen bu sistemde önemli görevleri bulunan organlar hangileridir?
3) Sindirilmiş besinlerin emilimini yaparak kana geçmesini sağlayan organ hangisidir?

Ali öğretmen Sindirim Sistemi konusunu işlerken öğrencilerine yukarıdaki soruları sormuştur. Verilen bilgilere göre 2.soruyu cevaplayan öğrenci hangi cevabı vermiştir?

6 / 10

Aşağıda kemikler ile ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Kemiklerle ilgili verilen bu bilgilerden hangisi yanlıştır?

7 / 10

Kamil öğretmen öğrencilerine ‘’Kaslar’’ konusunu anlatırken aşağıdaki açıklamayı yapmıştır.

"Çizgili kaslar, isteğimizle çalışır. Hızlı kasılır ve çabuk yorulurlar. Spor yaparak bu kaslarımızı güçlendirebiliriz."

Kamil öğretmenin yaptığı açıklamaya göre aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

8 / 10

1) Sindirime uğramadan doğrudan kana geçen besin içerikleri hangileridir?
2) Sindirim sisteminde yer almamasına rağmen bu sistemde önemli görevleri bulunan organlar hangileridir?
3) Sindirilmiş besinlerin emilimini yaparak kana geçmesini sağlayan organ hangisidir?

Ali öğretmen Sindirim Sistemi konusunu işlerken öğrencilerine yukarıdaki soruları sormuştur. Verilen bilgilere göre 3.soruyu cevaplayan öğrenci hangi cevabı vermiştir?

9 / 10

1-Vücut dokularına oksijen taşır.
2-Vücudu mikroplara karşı korur.
3-Kanın pıhtılaşmasını sağlar.

Yukarıda kan hücrelerinin görevleri karışık olarak verilmiştir. Bu görevlerle kan hücrelerini eşleştirmek isteyen bir öğrenci için hangi seçenek doğrudur?

10 / 10

  • Ağızda başlamış olan mekanik sindirim, kasların kasılıp gevşemesi ile burada devam eder.
  • Asit ve enzimler yardımıyla proteinlerin kimyasal sindirimi başlar.

Yukarıda bilgileri verilen organ aşağıdakilerden hangisidir?

Puanınız

0%