6.Sınıf Fen Bilgisi Ünite-5 Ses ve Özellikleri Test-1

0%

6.Sınıf Fen Bilgisi Ünite-5 Ses ve Özellikleri Test-1

1 / 10

Aşağıda zil, güç kaynağı, bağlantı kabloları, cam fanus ve pistonlu hava emme tulumbası kullanılarak hazırlanmış bir düzenek gösterilmektedir.

Bu düzenek kullanılarak iki farklı işlem gerçekleştiriliyor.

I. işlem: Cam fanus ters çevrilip kapatıldıktan sonra güç kaynağı açılıyor ve zil çalıyor.
II. işlem: Pistonlu hava emme tulumbası kullanılarak cam fanus içindeki hava boşaltılıyor ve güç kaynağı tekrar açılarak zil çalıyor.

Yapılan bu işlemlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

2 / 10

Oluşan ses bir madde ile karşılaştığında,

I. Yansıma
II. İletilme
III. Soğurulma

olaylarından hangileri gerçekleşebilir?

3 / 10

Sesin yayılma sürati,

I. Sesin şiddeti
II. Ortamın yoğunluğu
III. Ortamın sıcaklığı

faktörlerinden hangilerine bağlı olarak değişir?

4 / 10

Aşağıdaki tabloda sesin farklı ortamlardaki süratleri verilmiştir.

Sesin Farklı Ortamlardaki Sürati
Ortamı Oluşturan Madde (20°C Sıcaklıkta)Ses Sürati (m/s)
Helyum (Gaz)965
Hidrojen (Gaz)1284
Deniz Suyu (Sıvı)1522
Alüminyum (Katı)6420

Tablodaki verilere göre aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

5 / 10

Suyu tatlı olan bir gölde sesin yayılma sürati yaklaşık olarak 1480 m/s’dir.

Göl yüzeyinden tabana gönderilen ses dalgaları 1 saniye sonra geri döndüğüne göre bu noktada gölün derinliği kaç metredir?

6 / 10

Ses ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

7 / 10

Bir öğrenci aşağıdaki gibi radyo ve kutu kullanarak bir düzenek hazırlıyor.

Öğrenci kutuyu aşağıdaki malzemelerin hangisiyle kaplarsa radyonun sesini diğerlerine göre daha az duyar?

8 / 10

Sesin meydana gelişi, yayılması, duyulması ve sesin özellikleriyle ilgilenen bilim dalı hangisidir?

9 / 10

İstisnalar göz ardı edildiğinde sesin katı, sıvı ve gaz hâldeki maddelerde yayılma süratlerinin sıralaması aşağıdakilerin hangisinde doğru olarak verilmiştir?

10 / 10

Ses dalgasının çarptığı ortamda enerjisini kaybetmesine ve bunun sonucunda yayılamamasına soğurulma denir. Yumuşak ve gözenekli malzemeler, sert ve pürüzsüz malzemelere göre sesi daha iyi soğurur.

Buna göre sesi soğurma amaçlı,

I. Pamuk
II. Keçe
III. Metal

malzemelerinden hangileri kullanılabilir?

Your score is

0%