6.Sınıf Fen Bilgisi Ünite-7 Elektriğin İletimi Test-1

0%

6.Sınıf Fen Bilgisi ÜNİTE - 7 Elektriğin İletimi Test-1

1 / 10

I. İletken maddenin direnci az da olsa vardır.
II. Yalıtkanların küçük de olsa direnci vardır.
III. İletkenlerin direnci küçük yalıtkanların dirençleri ise oldukça büyüktür.

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur?

2 / 10

Bilgi: İletkenin boyu arttıkça elektriksel direnç artar.

Verilen devrelerdeki ampullerin parlakları arasındaki ilişki nasıl olur?

3 / 10

I. Kurşun kalem

II. Kontrol kalemi

III. Floresan lamba

IV. Bakalit çubuk

Yukarıdaki araçların hangilerinin yapısında hem iletken hem yalıtkan maddeler bir arada bulunur?

4 / 10

Şekildeki elektrik devresinde bağlantı kabloları arasına demir çubuk bağlanmıştır.

Bu çubuğun yerine aynı boy ve kalınlıkta gümüş çubuk bağlandığında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru olur? (Maddelerin iletkenlikleri demir < gümüş)

I. Gümüşün direnci daha düşük olduğu için ampul daha parlak yanar.
II. Gümüşün iletkenliği daha yüksek olduğu için ampul daha parlak yanar.
III. Elektriksel direnç artmıştır

5 / 10

Şekildeki devreyi kuran Berat, ampulün ışık vermediğini görüyor.

Ampülün ışık vermesini isteyen Berat, devresinde hangi değişikliği yapmalıdır?

6 / 10

Aşağıda verilen elektrik devresindeki ampul parlaklığını artırmak isteyen bir öğrenci,

I. Telin kalınlığını azaltmak
II. Telin boyunu kısaltmak
III. Devreye bir ampul daha bağlamak

işlemlerinden hangilerini yapabilir?

7 / 10

Şekilde aynı maddeden yapılmış X, Y ve Z iletkenleri görülmektedir. Bu iletkenler farklı boy ve kesit alanlarına
sahiptir.

Buna göre aynı maddeden yapılmış iletken tellerin dirençlerinin sıralaması, aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

8 / 10

Ahmet ampul parlaklığının iletkenin dik kesit alanına bağlılığını araştırmaktadır.

Buna göre Ahmet’in iletken, özdeş piller ve ampullerle oluşturulmuş yukarıdaki devrelerden hangilerini kullanması uygun olur?

9 / 10

Ampul vidalı metal bir kısım ve cam bir fanustan oluşur. Bu fanusun içinde filaman adı verilen bir tel bulunur.

I. Filaman yüksek sıcaklığa dayanan volfram metalinden yapılmıştır.
II. Filamanın sarmal hale getirilmesi direncini azaltır.
III. Ampulun içinde filamanla etkileşime girmeyen argon gazı bulunur.

Buna göre yukarıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?

10 / 10

Aşağıda aynı metal kullanılarak yapılan üç tele ait bazı özellikler veriliyor.

Bu tellerin dirençlerinin büyükten küçüğe sıralanması nasıl olur?

Your score is

0%