7.Sınıf Sosyal Bilgiler Ünite-1 İletişim ve İnsan İlişkileri Test-1

0%

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Ünite-1 İletişim ve İnsan İlişkileri Test-1

1 / 10

Milli Mücadele döneminde Atatürk öncülüğünde birçok kitle iletişim aracı kurulmuştur.

I-İşgaller konusunda halkı bilinçlendirmek
II-Ulusal ve uluslararası alanda kamuoyu oluşturmak
III-Milli Mücadele’yi başarıya ulaştırmak

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bu kitle iletişim araçlarının kurulma amaçlarındandır?

2 / 10

Ali öğretmen, öğrencilerine "İyi bir dinleyici olmak için neler yapmak gerekir?" diye sormuştur. Bazı öğrencilerin cevapları aşağıda verilmiştir.

Furkan   : Konuşan kişiyle göz teması kurmalıdır.
Canan     : Jest ve mimik kullanmaktan kaçınmalıdır.
Yiğit        : Konuşmacıyı dinlerken onu yargılamalıdır.
Yağmur : Konuşmacının sözünü kesmeden dinlemelidir.

Buna göre hangi öğrenciler soruya yanlış cevap vermiştir?

3 / 10

Arkadaşlarıyla etkili bir iletişim kurmak isteyen Ahmet, aşağıda verilenlerden hangisini yaparsa iletişimde sorunlar yaşayabilir?

4 / 10

Aşağıda iletişim çeşitlerine bazı örnekler verilmiştir. Hangi seçenekte verilen örnek yanlıştır?

5 / 10

7.sınıf öğrencisi olan Elif gün içerisinde aşağıda verilenleri yapmıştır.

I-Okulda arkadaşına nasıl olduğunu sormuştur.
II-Sabah uyandığında annesine günaydın demiştir.
III-Okula giderken kardeşine el sallamıştır.

Yukarıda verilen olaylardan hangisi ya da hangileri iletişime örnek olarak verilebilir?

6 / 10

*Bireylerin duygu, düşünce veya bilgilerini çeşitli yollarla başkalarına aktarmasıdır.
*Bireylerin karşılaştığı durum ya da davranış karşısında kendi tepkilerini, duygularını veya düşüncelerini açıklayan ifade şeklidir.
*Belli bir konu hakkında toplumun genel görüşünü anlatan ifadedir.

Yukarıda bazı kavramların açıklamaları verilmiştir. Aşağıda verilen kavramlarla yukarıda verilen açıklamaları eşleştirirsek hangi kavram açıkta kalır?

7 / 10

Aşağıda basın ve yayın kuruluşları ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

8 / 10

"Çok fazla gürültü yaptığın için dikkatimi toplayamıyorum."

Yukarıda verilen cümleyle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

9 / 10

Çevresindeki insanlarla olumlu bir iletişim kurmak isteyen bir kişi aşağıdakilerden hangisini yapmaz?

10 / 10

İletişimle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

Puanınız

0%