7.Sınıf Sosyal Bilimler Ünite-3 Ülkemizde Nüfus Test-1

0%

7. Sınıf Sosyal Bilimler Ünite-3 Ülkemizde Nüfus Test-1

1 / 10

Aşağıda verilenlerden hangisi nüfus artış hızının fazla olmasının olumsuz sonuçlarından biridir?

2 / 10

I- Ekonomi
II- Toplumsal baskı
III- Eğitim

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri göçün sebeplerinden biri olabilir?

3 / 10

*İnsanlar tarih boyunca dünyanın birçok farklı bölgesine yerleşmişlerdir. İnsanların belli yerlere yerleşmesinde etkili olan bazı faktörler bulunmaktadır.

Aşağıdakilerden hangisi yerleşmeyi olumlu etkileyen faktörlerden biri değildir?

4 / 10

I-Suç unsuru oluşturabilecek durumları önlemek
II-Salgın hastalıkların yayılmasını önlemek
III-Daha iyi bir eğitim almak

Yukarıda verilen örneklerden hangisi ya da hangileri yerleşme ve seyahat özgürlüğünün kısıtlanabileceği durumlara örnektir?

5 / 10

*Köyde yaşayan Mehmet Bey, tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi ve tarımda makineleşme nedeniyle sıkıntılar çekmeye başlamıştır. Şehirde iş imkanlarının fazla olduğunu duyan Mehmet Bey şehre göç etmek zorunda kalmıştır.

Yukarıda anlatılan olaya göre Mehmet Bey’in göç etmesi aşağıdaki göç türlerinden hangisiyle ilgilidir?

6 / 10

I- Yeryüzü şekilleri
II- Su kaynakları
III- Turizm

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri ülkemizde nüfus dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biridir?

7 / 10

*Mısır’da yerleşim yerleri Nil Nehri’nin geçtiği yerlerde yoğunlaşmıştır.

Yukarıda verilen bilgiye göre Mısır’da yerleşim için yerleşmeyi etkileyen faktörlerden hangisi etkili olmuştur?

8 / 10

*Köyde yaşayan Mehmet Bey, tarım alanlarının miras yoluyla bölünmesi ve tarımda makineleşme nedeniyle sıkıntılar çekmeye başlamıştır. Şehirde iş imkanlarının fazla olduğunu duyan Mehmet Bey şehre göç etmek zorunda kalmıştır.

Yukarıda anlatılan olaya göre Mehmet Bey’in göç etme sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 10

I- Yeryüzü şekilleri
II- İklimdeki farklılıklar
III- Kuzey Yarım Küre’de yer alması

* Türkiye, tarih boyunca yerleşmeye uygun yerlerden biri olmuştur. Ancak ülkemizin her bölgesi yerleşme için aynı şartları taşımamaktadır.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri bu durumun sebeplerinden biri olabilir?

10 / 10

*Nitelikli insanların daha iyi hayat şartlarına ve mesleki olarak daha çok imkana sahip olmak için gelişmiş olduklarını düşündükleri ülkelere göç etmesidir.

Yukarıda anlatılan göç türü aşağıdakilerden hangisidir?

Skorunuz

0%