7.Sınıf Sosyal Bilimler Türk Tarihinde Yolculuk Test-1

0%

7. Sınıf Sosyal Bilimler Türk Tarihinde Yolculuk Test-1

1 / 10

Aşağıdakilerden hangisi Fransız İhtilali’nin sonuçlarından birisi değildir?

2 / 10

Osmanlı Devleti 16.yüzyılın sonlarından itibaren siyasi, askeri ve ekonomik alanlarda eski gücünü yitirmeye başladı. Bunun üzerine pek çok alanda ıslahat adı verilen yenilik ve düzenlemeler yapıldı.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapılan ıslahatların nedenlerinden biri değildir?

3 / 10

__________: Yaya ve müsellem adıyla düzenli bir ordu kurmuştur.
__________: Fetret Devrine son verip devleti toparlamıştır.
__________: İran ve Mısır üzerine seferler düzenleyip devletin sınırlarını doğu ve güney yönünde genişletmiştir.

Yukarıda bazı Osmanlı padişahları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Aşağıdaki padişahlardan hangisi ile
ilgili bilgi verilmemiştir?

4 / 10

Osmanlı Devleti, Balkanlarda fetihler yapmıştır. Fethedilen topraklara Anadolu’dan getirilen Türkler yerleştirilmiştir. Osmanlı Devleti’nin uyguladığı bu sisteme "iskan politikası" adı verilir.

Buna göre aşağıdakilerden hangisi iskan politikasının amaçlarından biri olamaz?

5 / 10

1-İstanbul’un Fethia-Yavuz Sultan Selim
2-Mısır’ın Fethib- Kanuni Sultan Süleyman
3-Rodos’un Fethic- Fatih Sultan Mehmet

Yukarıda Osmanlı Devleti’nin fethettiği bazı yerler ve bu yerleri fetheden padişahlar karışık verilmiştir. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur?

6 / 10

Aşağıdakilerden hangisi İstanbul’un Fethinin sonuçlarından biri değildir?

7 / 10

Osmanlı Beyliği, kısa bir süre içinde sınırlarını batıya doğru genişletmiştir. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Beyliği’nin kısa sürede büyümesinin nedenlerinden biri değildir?

8 / 10

I-Osmanlı Devleti, Ankara Savaşı’nı kazanarak Fetret Devri’ne girmiştir.
II-Farklı uluslar Osmanlı Devleti çatısı altında barış ve huzur içinde yaşamıştır.
III-Gaza ve cihat anlayışını benimsemiştir.

Osmanlı Devleti ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi ya da hangileri doğrudur?

9 / 10

*Çiçek aşısı uygulanmaya başlamıştır.
*Avrupa mimarisi örnek alınarak birçok eser yapılmıştır.
*Avrupa ülkelerinde geçici elçilikler açılmıştır.

Yukarıda Lale Devri’nde yapılan bazı yenilikler verilmiştir. Hangi alanda yapılan bir yenilikten bahsedilmemiştir?

10 / 10

*Osmanlı ordusunun en kalabalık sınıfıdır.
*Barış zamanında bulundukları bölgenin güvenliğini sağlar, savaş zamanında savaşa katılırlar.
* Dirlik adı verilen devlete ait arazilerden topladıkları vergi gelirleriyle geçimlerini sağlarlar.

Yukarıda anlatılanlar Osmanlı ordusunun hangi sınıfıyla ilgilidir?

Puanınız

0%