7. Sınıf Sosyal Bilimler ÜNİTE – 5 EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT Test-1

0%

7. Sınıf Sosyal Bilimler Ünite-5 Ekonomi ve Sosyal Hayat Test-1

1 / 10

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Yeşilay Cemiyetinin yaptığı çalışmalardan biridir?

2 / 10

Büyük Selçuklularda hizmet dolayısıyla asker veya sivil bir kişiye belirli bir toprak parçası verildiyse bu toprağı işleyenler vergilerini ona verirlerdi. Buna ikta sistemi denirdi. İkta sistemi Osmanlı Devleti’nde ne adını almıştır?

3 / 10

1895 yılında Sultan II. Abdülhamit Han tarafından kurulan ve hâlen varlığını devam ettiren kurum hangisidir?

4 / 10

Üretim teknolojilerindeki gelişmeler insanlığa büyük katkı sağladı. Fakat bunun olumsuz etkileri de oldu. Aşağıdakilerden hangisi olumsuz etkilere örnek olarak verilemez?

5 / 10

Ekonomik faaliyetlerin büyük oranda toprağa bağlı olduğu Orta Çağ’da Avrupa’da toprağın yönetimi senyör adı verilen soyluların elindeydi. Senyörün himayesinde olanlara ne denilmektedir?

6 / 10

Bir meslekte başarılı olmanın yollarından biri de daha mesleğe başlamadan önce doğru bir tercih ve planlama yapmaktır. Aşağıdakilerden hangisine meslek seçimi yaparken dikkat etmemeliyiz?

7 / 10

"42. Eğer bir kişi işlemek üzere bir tarlayı teslim alır ve o tarladan hiçbir mahsul elde edemezse bu onun tarlada çalışmadığını ispatlar ve bu kişi, komşusunun yetiştirdiği kadar tahılı tarla sahibine teslim etmelidir."

Yukarıdaki kanun Mezopotamya medeniyetlerinden Babillerin Hammurabi Kanunlarından alınmıştır. Toprağın işlenmesi ile bazı sorunlar ortaya çıkmıştır ve bu sorunlar bazı kanunların ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan değildir?

8 / 10

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye Kızılay Derneğinin amaçlarından biri değildir?

9 / 10

Aşağıdakilerden hangisi T.C. Tarım ve Orman Bakanlığının üretime yönelik desteklerinden değildir?

10 / 10

Aşağıdakilerden hangisi meslek edindiren kurumlardan biri değildir?

Your score is

0%