7. Sınıf Sosyal Bilimler Ünite-4 Zaman İçinde Bilim Test-1

0%

7. Sınıf Sosyal Bilimler Ünite-4 Zaman İçinde Bilim Test-1

1 / 10

Aşağıda bilgi ve bilginin serüveni ile ilgili bazı ifadeler verilmiştir. Verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

2 / 10

**Galileo, astronomi ve fizik alanında çalışmalar yapmış bir bilim adamıdır. Teleskop kullanarak gezegen ve yıldızları incelemiştir. Samanyolu galaksisinin küçük yıldızlardan oluştuğunu ve Dünya’nın yuvarlak olduğunu ortaya çıkarmıştır. Bu düşüncelerinden dolayı Katolik Kilisesine bağlı Engizisyon Mahkemesi’nde yargılanmıştır.

Yukarıda verilen bilgilere göre aşağıdakilerden hangisine ulaşılabilir?

3 / 10

 • En önemli çalışmalarını tıp alanında yapmıştır.
 • Mikroskopun icadından önce mikropların hastalıklara sebep olduğunu bulmuştur.
 • "Tıbbın Kanunu" isimli kitabı 17.yüzyıla kadar Avrupa’da tıp alanında kullanılmıştır.

Yukarıda bilgileri verilen Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

4 / 10

Aşağıdakilerden hangisi buhar makinesinin icadının sonuçlarından biri değildir?

5 / 10

 • Coğrafya alanında önemli eserler vermiştir.
 • Osmanlı Devleti’nin donanma komutanlarından biridir.
 • Kitab-ı Bahriye adlı kitabı yazmıştır.
 • Amerika kıtasını da gösteren bir dünya haritası çizmiştir.

Yukarıda bilgileri verilen Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

6 / 10

 • "0" rakamı ve "X" simgesini matematiğe kazandırmıştır.
 • Coğrafya, astronomi ve matematik alanında çalışmalar yapmıştır.
 • Cebir biliminde yaptığı çalışmalar nedeniyle "cebirin babası" olarak bilinir.

Yukarıda bilgileri verilen Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

7 / 10

Aşağıdakilerden hangisi yazının kullanılmaya başlamasının sonuçlarından biri değildir?

8 / 10

 • Astronomi ve matematik alanında çalışmalar yapmıştır.
 • Fatih Sultan Mehmet’in davetiyle İstanbul’a gelmiş ve medresede ders vermeye başlamıştır.
 • İstanbul’un enlem ve boylam derecesini belirlemiştir.

Yukarıda bilgileri verilen Türk-İslam bilgini aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 10

I-Düşünce hayatı ve bilgi birikimi gelişti.
II-Okuma yazma oranı azaldı.
III-Bilgi daha hızlı yayılmaya başladı.

Yukarıda verilenlerden hangisi ya da hangileri matbaanın icadının sonuçları ile ilgili doğru bir bilgidir?

10 / 10

Aşağıda matbaa ve matbaanın icadıyla ilgili bazı bilgiler verilmiştir. Bu bilgilerden hangisi yanlıştır?

Puanınız

0%