7.Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler Test-1

0%

7. Sınıf Matematik Tam Sayılarla İşlemler Test-1

1 / 10

A, B, C kümelerinin elemanlarından birer tane seçilip aşağıdaki sayı doğrusuna yerleştiriliyor.

Verilen sayı doğrusunda A kümesinden seçilen eleman; B kümesinden seçilen elemanın solunda, C
kümesinden seçilen elemanın sağında kalıyor. Buna göre A, B, C kümelerinden seçilen tam sayıların toplamı kaçtır ?

2 / 10

Bir yerin deniz seviyesine göre metre cinsinden yüksekliğine “yükselti” denir. Yükselti hesaplanırken deniz seviyesi 0 (sıfır) kabul edilir. Yükseltisi hesaplanan yer deniz seviyesinden yüksekte ise “+”, alçakta ise “–” değer alır.

Seda, Eda, Enes, ve İlayda’dan oluşan dört kişilik araştırma ekibi bir mağara içerisinde bazı incelemeler yapmaktadır. Girişinin yükseltisi 875 olan bu mağarada araştırmacıların bulundukları yerler ile ilgili aşağıdaki bilgiler verilmiştir:

  • Seda mağara girişinden 1100 metre aşağıdadır.
  • İlayda’nın bulunduğu yerin yükseltisi –200’dür.
  • İlayda ile Enes’in bulundukları yerlerin yükseltileri toplamı sıfırdır.
  • Eda mağara girişine en yakın ikinci kişidir.

Buna göre Eda’nın bulunduğu yerin yükseltisi aşağıdakilerden hangisi olabilir ?

3 / 10

Üzerinde birer tam sayı yazılı olan aşağıdaki 6 kart ters çevriliyor.

Osman’dan kartlardan rastgele ikisini çevirip bu kartlarda yazan tam sayıları çarpması, Ebru’dan ise Osman’ın çevirmediği kartlardan rastgele üçünü çevirip bu kartlarda yazan tam sayıları toplaması isteniyor.

Buna göre Osman ile Ebru’nun buldukları sayıların toplamı en az kaçtır ?

4 / 10

İki basamaklı en büyük pozitif tam sayının ,iki basamaklı rakamları aynı en büyük negatif tam sayıya bölümü kaçtır?

5 / 10

Aşağıda klavyeden bir sayı girildikten sonra bir bilgisayar programının işlemler zinciri verilmiştir.

1.Adım: Girilen sayıyı oku.

2.Adım: Sayının küpünü al.

3.Adım: Sonuç girilen sayıdan büyük ise 5.Adıma git, değilse 4.Adımdan devam et.

4.Adım: Sonucu -1 ile çarp ve 2.Adımdan devam et.

5.Adım: Sonucu ekrana yaz.

Bu programda Aysu -2 sayısını giriyor. Buna göre bilgisayar ekranında çıkacak olan sayı hangisidir?

6 / 10

Aşağıdaki kutularda üzerlerinde farklı birer tam sayı yazılı olan toplar bulunmaktadır.

2.kutudaki sayıların toplamının daha büyük olması istenmektedir. Buna göre eklenen topun üzerinde yazan tam sayı kaçtır ?

7 / 10

Sude üzerinde birer tam sayı yazılı olan 6 bilyeden, kırmızı renkli olan ile atış yapılarak görseldeki gibi yan yana dizili olan mavi bilyelerden biri vurulmaya çalışılıyor.

Atış yapan Sude mavi bilyelerden birini vurması durumunda, kırmızı bilye ile vurduğu mavi bilyenin üzerinde yazan tam sayılar çarpılarak bulunan sonuç ile diğer 4 mavi bilyenin üzerinde yazan tam sayıların toplamı kadar puan alır.

Buna göre yaptığı atışta mavi bilyelerden birini vuran Sude’nin alabileceği puan en az kaçtır ?

8 / 10

36 sayısı, −5 ile 4 arasında bulunan 0 dışındaki sayılara ayrı ayrı bölünüyor.

Bu işlemlerin sonucunda aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz?

9 / 10

(-30)+(-52):4-(-22) = ?

İşleminin sonucu kaçtır?

10 / 10

20 katlı bir otelin 4 katı zemin katın altında, 15 katı ise zemin katın üstünde bulunmaktadır. Aşağıda bu otelin asansöründe kat numaralarının yazılı olduğu bölüm verilmiştir.

Gözde ve Türkan aynı anda asansöre binip odalarının bulunduğu kat numaralarının yazılı olduğu
tuşlara basıyorlar. Gözde bu binanın en üst katına gitmek için Türkan ise bu binanın en alt katına gitmek için tuşa basıyor.

Buna göre ikisinin odalarının bulunduğu katlar arasında kaç kat vardır ?

Puanınız

0%