7.Sınıf Matematik Çember ve Daire Test-1

0%

7. Sınıf Matematik Çember ve Daire Test-1

1 / 10

Şekilde, yarıçapının uzunluğu 5 cm olan O merkezli daireden, alanı 15 𝑐𝑚2 olan bir daire dilimi kesilerek çıkarılmıştır. Buna göre çıkarılan bu daire diliminin merkez açısının ölçüsü kaç derecedir?

(𝜋 yerine 3 alınız.)

2 / 10

Şekildeki O merkezli daire diliminde |OB| = 9 cm ve |𝑨𝑩|= 18 cm olduğuna göre m(AOB) kaç derecedir?
(𝜋 yerine 3 alınız.)

3 / 10

Şekildeki [AB] çaplı ve O merkezli çemberde m(DOB) = 105° ve m((DCA) = 3x olduğuna göre x kaç derecedir?

4 / 10

Bir tekerlek iki tam tur döndüğünde 180 cm yol alıyor. Bu tekerleğin yarıçapının uzunluğu kaç santimetredir?
(𝜋 yerine 3 alınız.)

5 / 10

Şekildeki O merkezli çemberde m(AOB) = 70° olduğuna göre m(ACB) kaç derecedir?

6 / 10

Şekilde ABCD karesi ve A merkezli çeyrek daire dilimi verilmiştir. Karenin bir kenarının uzunluğu 12 cm olduğuna göre boyalı bölgenin alanı kaç santimetrekaredir?
(𝜋 yerine 3 alınız.)

7 / 10

Şekildeki O merkezli daire diliminde m(AOB) = 30 ve IABI = 4 cm’dir. Buna göre bu daire diliminin alanı kaç santimetrekaredir?
(𝜋 yerine 3 alınız.)

8 / 10

Şekildeki O merkezli çemberde m(ACB) = 50 olduğuna göre m(OAB) kaç derecedir?

9 / 10

Yarıçaplarının uzunlukları farkı 5 cm olan çemberlerin çevre uzunlukları farkı kaç santimetredir?
(π yerine 3,14 alınız.)

10 / 10

Şekildeki O merkezli çemberde m(AOB) = 135 olduğuna göre m(ACB) kaç derecedir?

Puanınız

0%