7.Sınıf Matematik Oran Orantı Test-1

0%

7. Sınıf Matematik Oran-Orantı Test-1

1 / 10

Birbirinden farklı iki musluk vardır. Birinci musluk 3 dakikada 3 litre, ikinci musluk ise 3 dakikada 4 litre su akıtmaktadır. Aynı hızlarla akmaya devam eden musluklardan 12 dakika sonunda toplam kaç litre su akmış olur?

2 / 10

Bir evin planında mutfağın alanı 64 cm2'dir. Bu planın ölçeği 150 olduğuna göre bu evin mutfağı gerçekte kaç metrekaredir?

3 / 10

30 torba kömür 240 lira olduğuna göre bu kömürün 20 torbası kaç liradır?

4 / 10

Aşağıdaki tabloda bir aracın sabit hızla aldığı yolun süreyle ilişkisi verilmiştir. Tablo: Gidilen Yol ile Geçen Süre Arasındaki İlişki

Tabloya göre A + B kaçtır?

5 / 10

Bir sınıftaki kız öğrenci sayısının erkek öğrenci sayısına oranı 34’tür. Bu sınıfta 15 kız öğrenci olduğuna göre kaç erkek öğrenci vardır?

6 / 10

Yaşları 4, 5 ve 6 olan üç kardeşe bir miktar para yaşlarıyla doğru orantılı olarak paylaştırılıyor. 5 yaşındaki kardeş 15 lira aldığına göre paylaştırılan toplam para kaç liradır?

7 / 10

3 günde 12 metre derinliğinde su kuyusu kazabilen bir işçi 5 günde kaç metre su kuyusu kazabilir ?

8 / 10

4 kg muz 24 lira olduğuna göre 1 kg muz kaç liradır?

9 / 10

Bir barınaktaki 10 kediye 18 gün yetecek kadar mama getiriliyor. Mamayı getiren kişiler 4 kediyi sahiplenerek evlerine götürüyorlar. Getirilen mama kalan kedilere kaç gün yeter?

10 / 10

Bir elma bahçesindeki elmalar aynı hızda çalışan 9 işçi tarafından 12 günde toplanabiliyor. Bu işçilerden üçü işi bıraktığına göre bahçedeki elmaları kalan işçiler tarafından kaç günde toplanır?

Puanınız

0%