7.Sınıf Matematik Doğrular ve Açılar Test-1

0%

7. Sınıf Matematik Doğrular ve Açılar Test-1

1 / 10

Şekilde m doğrusunun birbirine paralel k ve l doğrularını kesmesiyle oluşan açılar harflerle isimlendirilmiştir. Buna göre aşağıda verilen eşitliklerden hangisi yanlıştır?

2 / 10

Şekilde [KL // [MN // [PR’dir.

m(𝐿𝐾𝑀)= 2a, m(𝐾𝑀𝑁)= 4b, m(𝑀𝑃𝐾) =20° , m(𝑲𝑷𝑹)= 80° olduğuna göre a + b kaç derecedir?

3 / 10

Şekilde [BA // [EF ve [BC, 𝐴𝐵𝐷 açısının açıortayıdır. m(𝑭𝑬𝑫) = 60° ve m(𝑩𝑫𝑬) = 70° olduğuna göre m(𝑨𝑩𝑪) kaç derecedir?

4 / 10

Şekilde KE // [BC ve [BA], CBD açısının açıortayıdır. BDE açısının ölçüsü= 70° olduğuna göre BAK açısının ölçüsü kaç derecedir?

5 / 10

Şekilde AP // EF, PAB açısının ölçüsü = 30°, BCD açısının ölçüsü = 50°, DEF açısının ölçüsü = 40° olduğuna göre m(𝑨𝑩𝑪) + m(𝑪𝑫𝑬) kaç derecedir?

6 / 10

Şekilde [AB // [CD, [AE], 𝐵𝐴𝐹  açısının; [CE], 𝐹𝐶𝐷 açısının açıortaylarıdır. m(𝑨𝑬𝑪) = 20° olduğuna göre m(𝑨𝑭𝑪) kaç derecedir?

7 / 10

Şekilde [BA // [DE, ABC açısı  = 130° ve CDE açısı = 70° olduğuna göre BCD açısı kaç derecedir?

8 / 10

Kareli kâğıtta verilen 𝐌𝐎𝐍 açısının açıortayı aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 10

Şekilde AH doğrusu, birbirine paralel olan DC ve EK doğrularını sırasıyla B ve F noktalarında kesmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

10 / 10

Şekilde [AB // [CD, FAB açısı ölçüsü = 50°, FEK açısı ölçüsü = 5x ve DCK açısı ölçüsü = 3x olduğuna göre x kaç derecedir?

Your score is

0%