6.Sınıf Matematik Alan Ölçme Test-1

0%

6.Sınıf Matematik Alan Ölçme Test-1

1 / 10

Yukarıda verilen ABC üçgensel bölgesinin alanı ACD üçgensel bölgesinin alanından ne kadar fazladır?

2 / 10

Yukarıda verilen ABCD paralelkenarında CF kenarı kaç cm’dir?

3 / 10

Yukarıda verilen ADE üçgensel bölgesinin alanı 120 cm2 olduğuna göre EDC üçgensel bölgesinin alanı kaç cm2 dir?

4 / 10

Yukarıdaki noktalı kağıtta verilen ABC üçgensel bölgesinin alanı kaç birimkaredir?

5 / 10

Yukarıda verilen üçgensel bölgede boyalı bölgenin alanı ile tüm şeklin arasındaki fark ne kadardır?

6 / 10

Yukarıda noktalı kağıtta verilen paralel kenarın alanı kaç br2 dir?

7 / 10

Yukarıda verilen üçgensel bölgede boyalı dörtgenin alanı kaç cm2’dir?

8 / 10

Yukarıda verilen ABC üçgensel bölgesinin alanı 81 cm2 olduğuna göre AC kaç cmdir?

9 / 10

Yukarıda verilen şekilde ABCD paralelkenarsal bölgenin alanı 50 cm2 olduğuna göre ABD üçgensel bölgesinin alanı kaç cm2’dir?

10 / 10

Yukarıda verilen ABC Üçgensel bölgesinin alanı 60 cm2 olduğuna göre BC kenarına ait yükseklik kaç cm’dir?

Your score is

0%