6. Sınıf Matematik Çember – Geometrik Cisimler ve Sıvı Ölçme

0%

6.Sınıf Matematik Çember – Geometrik Cisimler ve Sıvı Ölçme Test-1

1 / 10

Şekildeki ABCD karesinin çevre uzunluğu 96 cm olduğuna göre çemberin çevre uzunluğu kaç cm’dir? (π=3)

2 / 10

Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır

3 / 10

Yarıçapının uzunluğu 5m olan dairesel bir alanda B noktasından A noktasına gitmek için en az kaç metre yürünmelidir?

4 / 10

0,06 dm3 + A dm3 = 760 cm3

olduğuna göre A sayısı kaçtır?

5 / 10

O merkezli çemberin çevresinin uzunluğu 48 cm olduğuna göre yarıçapının ve çapının uzunluğunun toplamı kaç cm’dir? (π=3)

6 / 10

A, B ve C noktaları verilen çemberlerin merkezleridir. A merkezli çemberin çapının uzunluğu 48 cm olduğuna göre C merkezli çemberin yarıçapının uzunluğu kaç cm’dir?

7 / 10

Hacmi 270 m3 olan dikdörtgenler prizmasının taban alanı 45 m2 olduğuna göre yüksekliği kaç m’dir?

8 / 10

Şekilde verilen O merkezli yarım çemberin çapının uzunluğu 24 cm‘dir. Çemberin B noktasından yürümeye başlayan kedi, sırasıyla C ve A noktalarından geçerek O noktasına gelmiştir.

Bu kedi kaç cm yol almıştır? (π=3)

9 / 10

Bir dikdörtgenler prizmasının hacmi 108 birimküp ve yüksekliği 12 birimdir. Buna göre dikdörtgenler prizmasının tabanı kaç birimküpten oluşmaktadır?

10 / 10

Yukarıda verilen çemberlerin çevreleri toplamı 72 cm olduğuna göre dikdörtgenin çevresinin uzunluğu kaç cm’dir? (π=3)

Your score is

0%