6.Sınıf Türkçe Yazım Bilgisi Test-1

0%

6.Sınıf Türkçe Yazım Bilgisi Test-1

1 / 10

20 Aralık 2003 perşembe günü doğan Ahmet, bugün on iki yaşında.

Bu cümledeki yazım yanlışının sebebi aşağıdakilerden hangisidir?

2 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir yazım yanlışı vardır?

3 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcüğün yazımı yanlıştır?

4 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ki"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

5 / 10

İki heceli bazı sözcükler ünlüyle başlayan bir ek aldığında ikinci hecedeki dar ünlü (ı, i, u, ü) düşer.

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bu kurala uyulmadığı için yazım yanlışı yapılmıştır?

6 / 10

Aşağıdaki atasözlerinin hangisinde "de"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

7 / 10

Numaralanmış cümlelerden hangisinde "mi"nin yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

8 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sayıların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

9 / 10

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

10 / 10

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde kısaltmaların yazımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır?

Your score is

0%