7.Sınıf Fen Bilgisi Ünite-4 Saf Madde ve Karışımlar Test-2

0%

7.Sınıf Fen Bilgisi Ünite-4 Saf Madde ve Karışımlar Test-2

1 / 10

Sıvı yağ ve su karışımını ayırmak için aşağıdaki yöntemlerden hangisi kullanılır?

2 / 10

Buharlaşma yöntemi aşağıdaki karışımlardan hangisinde uygulanır?

3 / 10

Kaynama noktaları farklı ve çözelti oluşturan iki sıvıda aşağıdaki ayırma yöntemlerinden hangisi kullanılır?

4 / 10

I-Zeytinyağı-Su
II-Alkol-İyot
III-Tuzlu su

Yukarıda verilen karışımların türleri sırasıyla hangi seçenekte verilmiştir?

5 / 10

Aşağıdakilerden hangisi geri dönüşümün sağladığı faydalardan birisi değildir?

6 / 10

NaCl

Bileşiği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

7 / 10

Su ile aşağıdakilerden hangisi karıştırılıp çalkalanırsa heterojen karışım olur?

8 / 10

Karışımlar fiziksel yollarla meydana gelir. Ayrılmasında da fiziksel yöntemler kullanılır. Kum, demir tozu, tuz ve talaş karışımını ayırabilmek için kullanılacak yöntemler sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 10

Aşağıdakilerden hangisi bileşik ve karışımlar için ortaktır?

10 / 10

Molekül yapıda olmayan bileşiklerin sulu çözeltileri elektrik akımını iletebilir. Aşağıda verilen karışımlardan hangisi elektrik akımını iletir?

Puanınız

0%