7.Sınıf Fen Bilgisi Ünite-4 Saf Madde ve Karışımlar Test-1

0%

7.Sınıf Fen Bilgisi Ünite-4 Saf Madde ve Karışımlar Test-1

1 / 10

I-Element isimleri tüm dünyada aynıdır.
II-Elementler atomik veya molekül yapıda olabilir.
III-Molekül yapıda olanlar formülle gösterilir.

Elementlerle ilgili olarak yukarıda verilen ifadelerden hangileri doğrudur?

2 / 10

Aşağıda verilen element sembollerinden hangisi yanlıştır?

3 / 10

Tuzun yapısında bulunan ve suyu mikroplardan arındıran element hangisidir?

4 / 10

I-Çekirdekte bulunur.
II-Çekirdek etrafında çok hızlı hareket eder.
III-Yüksüz taneciktir.

Yukarıda verilen özelliklerden hangisi ya da hangileri elektron taneciğine aittir?

5 / 10

  • Atomun içindeki yüksüz parçacıktır.
  • Maddenin en küçük yapı taşıdır.
  • Atomun katmanlarında bulunan parçacıktır.
  • Aynı cins atomların oluşturduğu yapıdır.

Yukarıdaki ifadeler aşağıdaki kavramlarla eşleştirildiğinde hangisi açıkta kalır?

6 / 10

C2H5OH

Bileşiği ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

7 / 10

Aşağıdaki bileşiklerden hangisinde en fazla atom bulunur?

8 / 10

Atom hakkında ilk bilimsel çalışmayı yapan kişi aşağıdakilerden hangisidir?

9 / 10

Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin adı yanlış verilmiştir?

10 / 10

H2 elementiyle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

Puanınız

0%