6.Sınıf Matematik Ünite-4 Veri Toplama ve Değerlendirme Test-1

0%

6.Sınıf Matematik Ünite-4 Veri Toplama ve Değerlendirme Test-1

1 / 10

Dört farklı araçla gelen yolcu sayısının ortalaması 6 dır. Yolcu sayısının ortalamasının 2 artması için beşinci araçla gelen kaç kişi vardır?

2 / 10

Yukarıda verilen grafik bir okulun 5.sınıflarının kız ve erkek öğrenci sayılarını belirtmektedir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

3 / 10

98,85,25,41,A

Yukarıda verilen sayı grubunun ortalaması 45 olduğuna göre A kaçtır?

4 / 10

49,21,22,53,32

Yukarıda verilen sayı grubunun açıklığı kaçtır?

 

5 / 10

21,23,36,X

Yukarıda verilen sayı grubunun ortalaması 25 olduğuna göre X kaçtır?

6 / 10

10,35,36,51

Yukarıda verilen sayı grubunun açıklığının ve aritmetik ortalamasının toplamı kaçtır?

7 / 10

I. 60,55,45,32,21
II. 52,42,66,98
III. 85,74,55,12
IV. 24,25,28,39

Yukarıda verilen sayı gruplarından hangisinin açıklığı en büyüktür?

8 / 10

Bir köyde 50 tane kadının yaş ortalaması 80 ,25 erkeğin yaş ortalaması 75 dir. Bu grubun yaş ortalaması kaçtır?

9 / 10

Yukarıdaki grafiğe göre 5/A sınıfı için hangisi yanlıştır?

10 / 10

Aşağıdakilerden hangisi bir araştırma sorusu olamaz?

Puanınız

0%